Leica GeoMoS Now! Survey Edition

Den semiautomatiska lösningen för periodisk monitorering

Leica GeoMoS Now! Survey Edition: Semiautomatisk periodisk monitorering | Leica Geosystems

Gå över till semiautomatisk periodisk monitorering

När behovet av frekvent upprepade mätningar gör att manuell monitorering tar mer och mer tid gör kombinationen av Leica GeoMoS Now! Survey Edition och Leica Captivate TPS Monitoring App att du kan övergå till semiautomatisk periodisk monitorering med din befintliga mätutrustning. 

Få ut det mesta av arbetstiden, resurserna och tidigare investeringar med en semiautomatiserad lösning som kopplar ihop din Leica totalstation och monitoreringsmjukvara med molnfunktioner, realtidsanalys och rapportering.

Oavsett om ditt projekt innefattar en sensor eller en komplicerad monitoreringsinstallation arbetar GeoMos Now! Survey Edition och den integrerade monitoreringsappen Captivate TPS Monitoring tillsammans för att tillhandahålla semiautomatisk monitorering av alla slags standardmätprojekt, vilket omfattar byggnader, broar, järnvägar och vägar, dammar, gruvor och mycket mer.

Hur fungerar det?

Utnyttja den hårdvara du redan har och den välbekanta Captivate-mjukvaran för automatiserad datainsamling och efterberäkning.

Lantmätare använder ofta manuella metoder för periodisk monitorering av mätningar och bearbetning, vilket kan vara ineffektivt, ge upphov till fel och vara alldeles för tidskrävande, beroende på mätfrekvensen.  Captivate TPS Monitoring app erbjuder ett intuitivt arbetsflöde och en uppsättning kraftfulla verktyg för att förbättra kvaliteten på mätningarna och öka effektiviteten – och samtidigt minska felfrekvensen och optimera resursanvändningen.

Captivate TPS Monitoring arbetar tillsammans med din fjärrstyrda Leica totalstation för att schemalägga automatiserad inställning och mätning av övervakade punkter, beräkna och visa rörelser, utföra kvalitetskontroller och avisera om rörelser är utanför angivna gränser. 

Insamlade och beräknade data överförs smidigt och direkt via molnet till ditt GeoMos Now! Survey Edition-projekt.

Gör mer med deformationsdata i GeoMoS Now! Survey Edition.

Med visualisering och analys i realtid, automatisk rapportering, anpassningsbara kontrollpaneler och säker anslutning ute i fält kompletterar och effektiviserar GeoMoS Now! Survey Edition ditt semiautomatiska monitoreringsystem.

Uppkopplat och förenklat arbetsflöde


Optimera semiautomatiserade monitoreringsflöden med den uppkopplade Captivate TPS Monitoring-appen och GeoMoS Now! Survey Edition. Mätningar från totalstationer, beräkningar och snabba aviseringar hanteras med Captivate TPS Monitoring-appen innan data importeras automatiskt i GeoMos Now! Survey Edition. Här drar du nytta av realtidsvisning på din personliga instrumentpanel och automatiserad, helt anpassningsbar rapportering – tillgängligt var du än är från din surfplatta eller smartphone via en webbläsare.

Visualisering i realtid


Visualisering av mätningar i realtid garanterar att du har uppdaterade deformationsdata när du behöver dem, oavsett var du befinner dig. GeoMoS Now! Survey Edition tillhandahåller visualiseringar av beräknade förskjutningar på din anpassade instrumentpanel när data importeras från Captivate, så att du omedelbart kan se och dela relevant information. Visa förskjutningar på en karta, välj från ett antal olika typer av diagram och raster eller vektorbakgrunder, och skapa tabeller för automatiskt uppdaterad värdespårning. Få säker tillgång till dina data ute i fält eller var du än befinner dig, med vilken smart enhet som helst – utan att behöva åka tillbaka till kontoret för efterbearbetning. Du sparar tid samtidigt som du ökar effektiviteten.

Skräddarsydda instrumentpaneler


Med en rad visualiseringsanpassningar för beräknade resultat ger din personliga instrumentpanel smidig åtkomst till en översikt över kritiska och aktuella förskjutningsdata för ditt projekt. Anpassa vad du ser genom att välja diagram och grafik med olika mätvärden, lägga till lager med datauppsättningar, ställa in tröskelvärden för olika gränsnivåer och visualisera kritiska deformationsnivåer. Med 16 mallar, inklusive tidslinjediagram och vektordiagram, punktdiagram, stapeldiagram, konturgrafer och mycket annat, kan du se all information du behöver i den bildvisningslösning som bäst passar ditt projekt. Dessutom uppdateras diagram och kartor automatiskt varje gång ny data importeras så att dina anpassade instrumentpaneler alltid är aktuella.

Snabb och automatiserad rapportering


Spara ännu mer tid med helautomatiserade och anpassningsbara rapporter. GeoMoS Now! Med Survey Edition skapar du professionella rapporter med hjälp av helt anpassningsbara mallar med ditt företags varumärke. Du kan automatisera dessa rapporter så att de genereras och skickas med definierade intervaller till en angiven lista med mottagare, och vara säker på att dina resultat når rätt intressenter i rätt tid.

Kontakta oss om monitorering

Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.
Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.

Leica GeoMoS

Flexibel mjukvarulösning för automatisk deformationsmonitorering.
Flexibel mjukvarulösning för automatisk deformationsmonitorering.

Kundberättelser om monitorering

Läs om olika monitoreringsprojekt runt om i världen.
Läs om olika monitoreringsprojekt runt om i världen.