Leica GeoMoS Now! Wersja dla geodetów i inżynierów (Survey Edition)

Rozwiązanie półautomatycznych kampanii monitoringu geodezyjnego

Leica GeoMoS Now! Survey Edition: Półautomatyczne kampanie monitoringu | Leica Geosystems

Wejdź w segment półautomatycznych kampanii monitoringu geodezyjnego

Gdy potrzeba zwiększenia częstotliwości powtarzanych pomiarów sprawia, że ręczne monitorowanie będzie zbyt czasochłonne, połączenie oprogramowania Leica GeoMoS Now! Survey Edition z aplikacją Leica Captivate TPS Monitoring pozwoli na półautomatyczne kampanie monitoringu przy użyciu posiadanego sprzętu geodezyjnego. 

Maksymalnie wykorzystaj swój czas, zasoby i wcześniejsze inwestycje dzięki półautomatycznemu rozwiązaniu, które łączy tachimetr Leica i oprogramowanie monitorujące z możliwościami chmury oraz analizą i raportowaniem w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy projekt obejmuje jeden czujnik, czy złożoną instalację monitorującą, oprogramowanie GeoMoS Now! Survey Edition i wbudowana aplikacja Captivate TPS Monitoring współpracują w trybie półautomatycznego monitoringu każdego standardowego projektu geodezyjnego, w tym budynków, mostów, kolei i dróg, zapór, kopalni i innych obiektów.

Jak działa rozwiązanie?

Wykorzystaj posiadany sprzęt i znane oprogramowanie Captivate do automatycznego gromadzenia i obliczeń danych.

Geodeci często używają ręcznych metod pomiarów i przetwarzania w kampanii monitoringu, które mogą być nieefektywne, podatne na błędy i nadmiernie czasochłonne w zależności od częstotliwości pomiarów.  Dzięki intuicyjnemu przepływowi pracy i potężnemu pakietowi narzędzi aplikacja Captivate TPS Monitoring zwiększa jakość i wydajność pomiarów przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby błędów i zasobów operacyjnych.

Aplikacja Captivate TPS Monitoring współpracuje ze zrobotyzowanym tachimetrem Leica w celu planowania automatycznej konfiguracji i pomiarów monitorowanych punktów, obliczania i wyświetlania przemieszczeń, przeprowadzania kontroli jakości i wysyłania powiadomień w przypadku, gdy ruchy wykraczają poza określone limity. 

Zebrane i przeliczone dane są niezwłocznie i niezawodnie przesyłane za pośrednictwem chmury do projektu GeoMoS Now! Survey Edition.

Lepiej wykorzystaj dane dotyczące deformacji w oprogramowaniu GeoMoS Now! Survey Edition.

Dzięki wizualizacjom i analizom w czasie rzeczywistym, zautomatyzowanym raportom, spersonalizowanym pulpitom kontrolnym i bezpiecznemu dostępowi w podróży, oprogramowanie GeoMoS Now! Survey Edition sprawia, że system półautomatycznego monitoringu jest kompletny i zdatny do użytku.

Połączony i uproszczony proces roboczy


Zoptymalizuj półautomatyczny proces roboczy monitorowania dzięki płynnie połączonej aplikacji Captivate TPS Monitoring i GeoMoS Now! Survey Edition. Pomiary tachimetryczne, obliczenia i natychmiastowe powiadomienia są wykonywane za pomocą aplikacji Captivate TPS Monitoring, zanim dane zostaną automatycznie zaimportowane do aplikacji GeoMoS Now! Survey Edition. W tym miejscu można korzystać z wizualizacji w czasie rzeczywistym na spersonalizowanym pulpicie nawigacyjnym oraz zautomatyzowanego, w pełni konfigurowalnego raportowania - wszystko dostępne z dowolnego miejsca z tabletu lub smartfona za pośrednictwem przeglądarki.

Wizualizacja w czasie rzeczywistym


Wizualizacje pomiarów w czasie rzeczywistym zapewniają, że jesteś na bieżąco z danymi dotyczącymi deformacji, których potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś. GeoMoS Now! Survey Edition zapewnia wizualizacje obliczonych przemieszczeń na dostosowanym pulpicie nawigacyjnym natychmiast po zaimportowaniu danych z Captivate - dzięki czemu natychmiast widzisz i udostępniasz najbardziej istotne informacje. Wizualizuj przemieszczenia na mapie, wybieraj spośród różnych typów wykresów oraz tła rastrowego lub wektorowego, a także twórz tabele do automatycznie aktualizowanego śledzenia wartości. Bezpieczny dostęp do danych w terenie lub w dowolnym innym miejscu za pośrednictwem dowolnego urządzenia inteligentnego bez konieczności powrotu do biura w celu przetworzenia danych, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Spersonalizowane pulpity


Dzięki szerokiej gamie dostosowań wizualizacji dla obliczonych wyników, spersonalizowany pulpit nawigacyjny zapewnia łatwy dostęp do przeglądu istotnych i aktualnych danych dotyczących przemieszczeń dla projektu. Dostosuj to, co widzisz, wybierając wykresy i wykresy z różnymi metrykami, dodając warstwy zbiorów danych, ustawiając wartości progowe dla różnych poziomów granicznych i wizualizując krytyczne poziomy deformacji. Dzięki 16 szablonom, w tym osi czasu i wykresów wektorowych, wykresów punktowych, wykresów słupkowych, wykresów konturowych i innych, możesz zobaczyć wszystkie potrzebne informacje w pakiecie wizualnym najlepiej dopasowanym do Twojego projektu. Ponadto wykresy i mapy są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy importowane są nowe dane, dzięki czemu niestandardowe pulpity nawigacyjne są zawsze aktualne.

Dostosowane i zautomatyzowane raporty


Zaoszczędź jeszcze więcej czasu dzięki w pełni zautomatyzowanym, konfigurowalnym raportom. GeoMoS Now! Survey Edition umożliwia dostarczanie wyników z profesjonalizmem poprzez tworzenie raportów z w pełni dostosowanych szablonów z brandingiem firmy. Zautomatyzuj te raporty, aby były generowane i wysyłane w określonych odstępach czasu do wyznaczonej listy odbiorców i bądź pewien, że Twoje wyniki docierają do właściwych interesariuszy we właściwym czasie.


Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.

Leica GeoMoS

Elastyczne oprogramowanie do automatycznego monitorowania odkształceń.
Elastyczne oprogramowanie do automatycznego monitorowania odkształceń.

Studia przypadków dotyczące monitorowania

Poznaj różnorodne projekty monitorowania na całym świecie.
Poznaj różnorodne projekty monitorowania na całym świecie.

Aplikacje dla tachimetrów

Upraszczaj i automatyzuj zadania konfiguracyjne i miernicze, dzięki aplikacjom Leica Captivate dla tachimetrów
Upraszczaj i automatyzuj zadania konfiguracyjne i miernicze, dzięki aplikacjom Leica Captivate dla tachimetrów