10 råd om Viewer 3D för Leica Captivate

Captivate

Paul Dainty, applikationsingenjör på Leica Geosystems, ger sina bästa råd om Viewer 3D.

”Viewer 3D var ett viktigt fokusområde i utvecklingen av Leica Captivate. Vi ville att användaren skulle kunna se sina mätdata genom att visa dem i 3D var som helst i programvaran. Vi ville också att data skulle visas realistiskt i Viewer 3D, samtidigt som det gjorde det lättare för användaren att använda. Mycket forskning gjordes för att göra Viewer 3D så enkel att använda som möjligt”, förklarar Paul.

 

1. Visste du att Viewer 3D visar allt?

Det visar alla typer av data som användaren är intresserad av, samtidigt. Datatyper kan innehålla bakgrundsbilder, CAD-data, punkter, linjer, justeringar, analysdata, MDT och tillämpningsrelevanta data, t.ex. resultat, uppmaningar eller instruktioner.

 

2. Visste du att Viewer 3D finns tillgängligt överallt?

Det finns i Leica Captivate, från visning och redigering av data till applikationer. Faktum är att det finns mer än 200 instanser av Viewer 3D, alla utformade och anpassade individuellt för varje särskild plats i programvaran.

 

3. Visste du att textetiketter alltid är läsbara?

Textetiketter i Viewer 3D filtreras på ett intelligent sätt så att de alltid är lättlästa och aldrig skrivs över varandra. Filtrering av text görs automatiskt, oavsett vilken vy du tittar på.

 

4. Så här aktiverar du helskärmsvisning i Viewer 3D med hjälp av tangentbordet

På valfri mätpanel som visar Viewer 3D t kan du trycka på FN och sedan trycka markören åt vänster eller höger på tangentbordet för att växla visningen i helskärm eller delad skärm. I helskärmsläge kan Viewer 3D också styras med tangentbordet.

 

 

5. Dölja och visa objekt i Viewer 3D

Om du behöver visa mindre eller mer i Viewer 3D kan du öppna panelen Objektvisning genom att trycka på det verktyget längst ner i verktygsfältet och ställa in de enskilda objekttyperna (punkter, linjer, skanningar, justeringar osv.) och texten här för att vara synlig eller inte.

6. Dölja och visa objekt i Viewer 3D

Tänk dig att du snabbt måste ta bort ett stort antal objekt. Det enklaste sättet att göra detta är att använda Viewer 3D: Tryck på de punkter eller linjer du vill ta bort, tryck och håll kvar och välj ta bort objekt på snabbmenyn.

Om du snabbt vill välja ett stort antal objekt använder du verktyget Fönsterval i verktygsfältet och ställer in. Kom ihåg att om du drar fönstret från vänster till höger väljs endast linjer som är helt inneslutna i fönstret. Kom ihåg att om du drar fönstret från vänster till höger väljs endast linjer som är helt inneslutna i fönstret.

 

7. Dölja och visa objekt i Viewer 3D

När du använder CAD-bilagor i Viewer 3D kan du ställa in enskilda lager som dolda, synliga (och ej valbara) eller valbara. Det enklaste sättet att göra detta är att använda Viewer 3D: Tryck bara på och håll ned ett CAD-objekt och välj sedan hantera lager på snabbmenyn. I fönstret CAD-lagerhantering placeras fokus på lagret av det CAD-objekt som du har valt.

8. Välja data i kameravyn i Viewer 3D

Du kan välja overlay-data som punkter, linjer och CAD-data, även i kameravyn med hjälp av verktygsfältsknappen för att växla mellan touch- och roteringsläge och väljarläge. Verktyget visas bara när du befinner dig i en kameravy och det finns längst ner i verktygsfältet.

  

9. Så här centrerar du objekt i Viewer 3D för enkel navigering

Använd verktyget Center to Object i zoomverktygsfältet för att flytta ett markerat objekt till mitten av Viewer 3D. Centrera en punkt, till exempel, gör det möjligt att snabbt och enkelt zooma till den punkten eller rotera runt den punkten.

10. Så här använder du verktyget Center-to-Target för att låta Viewer 3D följa dig när du mäter

När du befinner dig på en mätpanel på en TS- eller GS-enhet använder du det centrerade verktyget Target i verktygsfältet för att låsa centreringen av Viewer 3D till den uppmätta positionen. Viewer 3D följer dig medan du mäter så att du enkelt kan kontrollera dina uppmätta data när du är på resande fot.