10 råd til 3D-visning i Leica Captivate

Captivate

Paul Dainty er programingeniør hos Leica Geosystems, og han giver sine bedste råd til 3D-visning.

"3D-visningen var et centralt fokusområde ved udviklingen af Leica Captivate. Vi ønskede, at brugeren kunne visualisere måledata ved at se dem i 3D i alle dele af softwaren Leica Captivate. VI ønskede også, at data blev vist på en realistisk måde i 3D-visningen, samtidig med at vi gjorde funktionen brugervenlig. Der blev lavet mange undersøgelser for at 3D-visningen blev å brugervenlig som mulig", forklarer Paul.

 

1. Vidste du, at 3D-visningen viser alt?

3D-visningen viser al slags data, som brugeren har interesse i og det hele samtidig. Typerne af data kan omfatte dybdegåede billeder, CAD-data, punkter, linjer, opstillinger, analysedata, MDT og data, der er relevant for anvendelsen, herunder resultater, indikationer og anvisninger.

 

2. Vidste du, at 3D-visningen er tilgængelig i hele programmet?

3D-visningen er tilgængelig i Leica Captivate fra visualisering og redigering af data til anvendelse. Det betyder, at der findes flere end 200 versioner af 3D-visning, som alle er designet og individuelt tilpasset hvert særlige sted i softwaren.

 

3. Vidste du, at tekstboksene altid kan læses?

Tekstboksene i 3D-visningen filtreres intelligent, så de altid er let læselige og aldrig lapper over hinanden. Udelukkelsen af tekst filtreres automatisk, uafhængigt af hvilken visning, du ser på.

 

4. Sådan aktiveres 3D-visningen i fuld skærm med tastatur

På alle målepaneler, der viser 3D-visning, kan du trykke på knappen "Fn" og bagefter venstre eller højre pil på tastaturet for at skifte mellem 3D-visning i fuld skærm eller delt skærm. Når du vælger fuld skærm, kan 3D-visningen også styres med tastaturet.

 

 

5. Sådan skjules og vises objekter i 3D-visning

Hvis du har brug for at se mere eller mindre i 3D-visningen, kan du tilgå panelet Visualeisering af objekter ved at trykke på redskabet nederst i værktøjslinjen og her vælge, hvilke af de enkelte typer objekter (punkter, linjer, scanninger, opstillinger osv.) og om teksten skal være synlig eller ej.

6. Sådan vælges flere objekter i 3D-visning

Forestil dig, at du har brug for hurtigt at fjerne et stort antal objekter. Den nemmeste måde at gøre det på er at bruge 3D-visningen. Tryk på de punkter eller linjer, du vil fjerne, hold derefter trykket nede og vælg Fjern objekter i den tilhørende menu.

For hurtigere at vælge et stort antal objekter kan du bruge redskabet Vindue fra værktøjslinjen og vælge. Husk, hvis du tegner vinduet fra venstre mod højre vælges kun de linjer, der er fuldstændigt omfattet af vinduet. Hvis du tegner vinduet fra højre mod venstre, vælges også de linjer, der krydser vinduet.

 

7. Sådan skjules, vises og vælges CAD-lag i 3D-visning

Når samlede CAD-arkiver bruges inde i 3D-visningen, kan der skabes individuelle lag, som så kan skjules, vises (og ikke vælges) eller kan vælges. Den nemmeste måde at gøre det på er i 3D-visningen: Bare tryk på hvilket som helst CAD-objekt og hold trykket, før du vælge Administrer lag i den tilhørende menu. Under panelet Administration af CAD-lag placeres fokus på det lag af CAD-elementet, som blev valgt.

8. Sådan vælges data i kameravisningen i 3D-visning

De overlejrede data, som punkter, linjer og CAD-data, kan vælges selv i kameravisningen ved at bruge knappen i værktøjslinjen for at skifte mellem indstillingerne Tryk og drej eller Valg. Værktøjet vises kun, når man er i kameravisning, og det ligger nederst i værktøjslinjen.

  

9. Sådan centreres objekter i 3D-visning for at lette navigation

Brug redskabet fra zoom-værktøjslinjen til at centrere et objekt for at placere hvilket som helst valgt objekt i centrum af 3D-visningen. Centrering af et punkt, for eksempel, gør det nemt at hurtigt at zoome ind på dette punkt eller dreje rundt om dette punkt.

10. Sådan bruges redskabet til centrering af objekt, så 3D-visningen følger dig, mens du måler

Når du står i et målepanel på en TS- eller GS-enhed, kan du bruge redskabet til centrering af objekt i værktæjslinjen til at blokere 3D-visningens centrering af den målte position. 3D-visningen ser ud til at følge dig, mens du måler, så du nemt kan kontrollere dine målte data, mens du er i bevægelse.