10 tips for 3D-visning i Leica Captivate

Captivate

Paul Dainty, programingeniør i Leica Geosystems, deler sine beste tips for 3D-visning.

«3D-visningen var et viktig element da vi utviklet Leica Captivate. Vi ønsket at brukeren skulle kunne vise måledataene sine i 3D hvor som helst i programvaren. Vi ønsket også at dataene skulle virke realistiske i 3D-visningen, samtidig som vi gjorde den brukervennlig. Vi forsket mye for å gjøre 3D-visningen så brukervennlig som overhodet mulig,» forklarer Paul.

 

1. Visste du at 3D-visningen viser alt?

3D-visningen viser alle typer data som brukeren er interessert i samtidig. Datatypene kan dreie seg om bakgrunnsbilder, CAD-data, punkter, linjer, justeringer, analysedata, digitale terrengmodeller (DTM) og programrelevante data som resultater, forespørsler eller anvisninger.

 

2. Visste du at 3D-visningen er tilgjengelig overalt?

3D-visningen er tilgjengelig i Leica Captivate – fra datavisning og redigering til programmer. Faktisk finnes det mer enn 200 forekomster av 3D-visningen, alle individuelt utviklet og tilpasset hvert enkelt sted i programvaren.

 

3. Visste du at tekstetikettene alltid er enkle å avlese?

Tekstetikettene i 3D-visningen er intelligent filtrert slik at de alltid er lett å lese av og aldri overlapper hverandre. Datafiltreringen gjøres automatisk, uavhengig av hvilken visning du bruker.

 

4. Slik aktiverer du 3D i fullskjermvisning via tastaturet

I et hvilket som helst målepanel som viser 3D-visningen, kan du trykke «Fn» og deretter markør til venstre eller høyre på tastaturet for å bytte til fullskjerm eller delt skjerm. Når du bruker fullskjermmodus, kan 3D-visningen også styres via tastaturet.

 

 

5. Hvordan skjule og vise objekter i 3D-visning

Hvis du ønsker å se mindre eller mer i 3D-visningen, kan du få tilgang til objektvisningspanelet ved å trykke på det nederste verktøyet på verktøylinjen og angi individuelle objekttyper (punkter, linjer, skanninger, justeringer osv.) og tekst for å vise eller skjule dem.

6. Hvordan velge flere objekter i 3D-visning

Tenk deg at du raskt må slette et stort antall objekter. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke 3D-visningen: Trykk på punktene eller linjene du vil fjerne, hold inne og velg Slett objekter fra hurtigmenyen.

For å velge et stort antall objekter raskere, kan du bruke vindusalternativet på verktøylinjen. Husk at hvis du tegner vinduet fra venstre mot høyre, vil bare linjer som er fullstendig inkludert i vinduet bli valgt. Hvis du tegner vinduet fra høyre mot venstre, vil også linjene som krysser vinduet bli valgt.

 

7. Hvordan skjule, vise og velge CAD-lag i 3D-visningen

Når du bruker vedlagte CAD-filer i 3D-visning, kan individuelle lag enten være skjult, synlige (og ikke valgbare) eller valgbare. Den enkleste måten å gjøre dette på er i 3D-visningen: Trykk lenge på et CAD-element, og velg deretter Administrer lag fra hurtigmenyen. I panelet Administrere CAD-lag fokuseres det nå på laget av det valgte CAD-elementet.

8. Hvordan velge data i kameravisningen av 3D-visning

Overlappende data som punkter, linjer og CAD-data kan velges selv i kameravisning, ved hjelp av verktøylinjeknappen for å veksle mellom berørings- og rotasjonsmodus og valgmodus. Verktøyet vises bare i en kameravisning og ligger nederst på verktøylinjen.

  

9. Hvordan sentrere objekter i 3D-visningen for enklere navigasjon

Bruk verktøyet på zoomverktøylinjen for sentrere et hvilket som helst valgt objekt i 3D-visningen. Sentrering av et punkt gjør det for eksempel raskt og enkelt å zoome til punktet eller rotere rundt det.

10. Hvordan bruke Sentrer objekt-verktøyet for å få 3D-visningen til å følge deg mens du måler

Når du er i et målepanel på en TS- eller GS-enhet, kan du bruke Sentrer objekt-verktøyet på verktøylinjen for å låse sentreringen av 3D-visningen til den målte posisjonen. 3D-visningen ser ut til å følge deg mens du måler, slik at du enkelt kan sjekke målte data mens du er i bevegelse.