Leica GeoMoS Adjustment -ohjelmisto

Automaattinen verkon tasoitus ja muodonmuutoksien analyysit

Leica GeoMoS Adjustment -ohjelmisto

Rakennustyömaat, tunnelit, kaivokset, padot, rinteet – aina kun tarvitset tarkkaa ja luotettavaa tietoa rakenteellisesta liikkeestä. Leica GeoMoS Adjustment mahdollistaa tietoihin pohjautuvien päätöksien tekemisen tilastotieteellisesti optimoitujen ja hyväsyttyjen tietojen pohjalta.

Leica GeoMoS Adjustment tarjoaa automaattisen verkon tasoituksen ja muodonmuutoksien analyysit kaikkiin seurantaprojekteihin.

Integrointi:
GeoMoS Adjustment integroituu täydellisesti automaattiseen GeoMoS-seurantaratkaisuun ja se tietoja GeoMoS Now! -yksikössä.

Tarkin menetelmä liikkeen tunnistamiseen

  • Yhdistää useiden täkymetrien ja/tai GPS/GNSS-yksiköiden mittaukset
  • Erinomaiset tasoitusmahdollisuudet takaavat parhaan tarkkuuden ja luotettavuuden
  • Poikkeamien automaattinen tunnistus

Liikkeiden tilastotieteellinen merkitys = parempi päätöksenteko

  • Liikkeiden määritys tilastotieteellisesti – tapahtuuko liikettä oikeasti?
  • Seurantajärjestelmän tarkkuuden ja luotettavuuden määritys

Epävakaiden pisteiden tunnistus

  • Rakenteen liikkeen tunnistus viitekehyksen ongelmista
  • Vakaiden ja epävakaiden vertailupisteiden tunnistus

Graafiset analyysit ja tuloksien esitys        
Liikkeiden laajuus, tarkkuus, reitti ja tilastotieteellinen merkitys näytetään yksinkertaisten ja selkeiden kaavioiden avulla. Epävakaat vertailupisteet ja seurantapisteet, joissa tapahtuu huomattavaa liikettä, tunnistetaan selkeästi. Ei jaksojen tuloksien helppo vertailu.

Verkkosuunnittelutila

  • Matemaattisen geometrien simulointi verkon tarkkuuden ja luotettavuuden simuloimiseksi
  • Arvioitujen seurantajärjestelmän pisteiden tuonti
  • Verkkosuunnittelun optimointi säätämällä verkon geometriaa, topologiaa ja tarkkuutta

Laajennetut analysointipalvelut
Saatavilla konsultointia, koulutusta ja tietojen analysointipalveluja. Ammattitaitoisilla teknikoilla on yli 20 vuoden kokemus tarkoista muodonmuutoksien mittauksista, verkon tasoituksesta ja muodonmuutoksien analysoinnista erilaisissa projekteissa.

 

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.