Oprogramowanie Leica GeoMoS Adjustment

Automatyczne wyrównanie sieci i analiza deformacji

Oprogramowanie Leica GeoMoS Adjustment

Budowy, tunele, kopalnie, zapory, skarpy - wszędzie tam, gdzie potrzebujesz najbardziej precyzyjnych i wiarygodnych informacji na temat przemieszczeń strukturalnych. Oprogramowanie Leica GeoMoS Adjustment umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o statystycznie zoptymalizowane i sprawdzone dane.

Leica GeoMoS Adjustment umożliwia automatyczne wyrównanie sieci i analizę deformacji podczas realizacji każdego projektu monitoringu.

Integracja:
GeoMoS Adjustment integruje się z rozwiązaniami do monitoringu automatycznego GeoMos i wyświetla dane w GeoMoS Now!

Najdokładniejsza metoda wykrywania przemieszczeń

  • Łączenie pomiarów z wielu tachimetrów i/lub odbiorników GPS/GNSS
  • Wyrównanie ścisłe zapewnia najwyższą precyzję i wiarygodność wyników
  • Automatyczne wykrywanie wartości odstających

Statystyczna istotność przemieszczeń = lepsze podejmowanie decyzji

  • Statystyczna kwalifikacja przemieszczeń - czy na pewno się rusza?
  • Określanie dokładności i niezawodności systemu do monitoringu

Wykrywanie niestabilnych punktów

  • Odróżnianie przemieszczeń obiektu od problemów z układem odniesienia
  • Identyfikacja, które punkty odniesienia są stabilne, a które nie są

Graficzna analiza i prezentacja wyników        
Proste i czytelne wykresy służą do prezentacji wartości, precyzji, kierunku i statystycznego znaczenia przemieszczeń. Niestabilne punkty odniesienia i punkty monitorowane, które przemieszczają się są jasno identyfikowane. Łatwo porównuj wyniki z rożnych epok.

Tryb projektowania sieci

  • Symuluj matematyczną geometrię, aby zoptymalizować dokładność i wiarygodność sieci
  • Importuj oszacowane punkty z systemu monitorowania
  • Zoptymalizuj planowanie swojej sieci obliczając jej geometrię, topologię i dokładność

Rozszerzone usługi analizy danych
Oferujemy usługi w zakresie konsultacji, szkoleń i analizy danych. Usługi te świadczą wysoko wykwalifikowani inżynierowie mający ponad 20-letnie doświadczenie w precyzyjnych pomiarach deformacji, wyrównaniu sieci i analizach deformacji, które zdobyli podczas realizacji wielu projektów.

 

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.