Leica GeoMoS mjukvara för nätutjämning

Automatisk nätverksjustering och deformationsanalys

Leica GeoMos mjukvara för nätutjämning

Byggarbetsplatser, tunnlar, gruvor, dammar, sluttningar – alla platser där du behöver exakt och tillförlitlig information om strukturella rörelser. Med Leica GeoMoS nätutjämning kan du fatta välgrundade beslut baserat på statistiskt optimerade och validerade data.

Leica GeoMoS nätutjämning tillhandahåller automatisk nätutjämning och analys av deformationer för alla monitoringprojekt.

Smidig integrering:
GeoMos nätutjämning integreras sömlöst i GeoMos automatiska monitoringlösning och visar data i GeoMos Now!

Den mest exakta metoden för rörelsedetektering

  • Kombination av mätningar från flera totalstationer och/eller GPS/GNSS
  • Stabil justering som garanterar högsta möjliga exakthet och tillförlitlighet
  • Automatisk detektering av avvikande data

Statistisk signifikans för rörelser = bättre underlag för beslut

  • Statistisk kvalificering av rörelser – rör det verkligen på sig?
  • Kvantifiera övervakningssystemets precision och tillförlitlighet

Detektering av instabila punkter

  • Skilj ut strukturell rörelse från problem i referensramen
  • Identifiera vilka referenspunkter som är stabila och vilka som är instabila

Grafisk analys & presentation av resultat        
Enkla och tydliga diagram används för att visa rörelsernas magnitud, precision, mönster och statistiska signifikans. Instabila referenspunkter och övervakningspunkter som visar signifikanta rörelser identifieras tydligt. Enkelt att jämföra resultaten från olika perioder.

Läge för nätverksdesign

  • Simulera geometriska uträkningar för att optimera nätverkets precision och tillförlitlighet
  • Importera beräknade punkter i övervakningssystemet
  • Optimera din nätverksplanering genom att justera geometriska uträkningar och nätverkets topologi och exakthet

Omfattande analystjänster
Vi erbjuder konsulttjänster, utbildning och dataanalys. Vi arbetar med högkvalificerade ingenjörer som har över 20 års erfarenhet av noggranna mätningar av deformationer, justering av nätverk samt analys av deformationer i en stor mängd olika typer av projekt.

 

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.