Generate CAD Drawing

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica MultiWorx för AutoCAD

AutoCAD-mjukvara för bearbetning av scannade data.

Leica CloudWorx

Plugin-program med digitaliserad data från verkligheten till de mest populära CAD-systemen

Leica Captivate

Engagerande 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.