Generate CAD Drawing

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata

Leica MultiWorx för AutoCAD

AutoCAD-mjukvara för bearbetning av scannade data.

Leica Captivate

Engagerande 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Geo Office

Powerful office software to manage and process survey data.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.