Sådan arbejder du med Leica GS18 I-data

Leica Infinity

Leica GS18 I GNSS RTK Rover anvender en yderst innovativ visuel positioneringsteknologi baseret på integration af GNSS, IMU og et kamera. Med visuel positionering kan brugerne registrere interesseområder på afstand og måle punkter fra billeder. Således kan du måle punkter fra billeder med nøjagtighed i landmålingskvalitet, hvad enten det er i marken eller på kontoret.
Arbejdsprocessen på kontoret for GS18 I er baseret på Infinity. Brugerne kan måle enkelte punkter eller oprette en punktsky ud fra dataene. Så hurtig er din arbejdsproces.

Importér og visualisér GS18 I-data i projektet

GS18 I-dataene importeres ganske enkelt ved at vælge Import fra menubåndet Markér DBX-filen i dialogboksen Import, og vælg Import.  Zoom, rotér og panorér i den grafiske visning for at få overblik over de importerede data og billeder. De importerede billedgrupper og tilknyttede billeder vises på biblioteksobjektslisten i Navigator.

Skærmbillede af Leica Infinity opmålingssoftware
Billede 1: GS18 I-billeder importeret til Infinity

Målepunkter fra billeder

For at måle punkter skal du markere billedgruppen i Navigator og vælge Open Viewer i kontekstmenuen. I Image Viewer skal du navigere frem til det ønskede billede og måle nye punkter. Zoom og panorér frem til de ønskede positioner, eller brug forstørrelsesglasset for at se nærmere på dem. Med et enkelt klik vælges punktet, og det samme element identificeres automatisk fra de andre billeder. Oprettede punkter er opført i Point View-ruden og kan ses på billederne.

Skærmbillede af Leica Infinity opmålingssoftware

Billede 2: Måling af punkter i Image Viewer  

Sammenfletning af billedgrupper

Merge Image-funktionen er nyttig til at kombinere to eller flere billedgrupper. Den gør det muligt at skabe en enkelt punktsky ud fra flere billedgrupper. Brug New under Imaging-fanen på menubåndet til at oprette en ny billedgruppe. Derved tilføjes en ny gruppe i objektbiblioteket i Navigator. Markér de ønskede billedgrupper i Navigator eller Inspector, og højreklik på dem for at åbne kontekstmenuen. Vælg Merge to Image group, og vælg den oprettede billedgruppe. Alle billeder fra de tidligere valgte billedgrupper tilhører nu den sammenflettede billedgruppe.

Opret en tæt punktsky

Oprettelse af en tæt punktsky ud fra data, der er registreret med GS18 I, følger samme trin som ved oprettelse af en punktsky ud fra UAV-data.  Før du opretter den tætte punktsky, skal du definere indstillinger under Imaging-fanen på menubåndet. Angiv filtreringstærskelværdien og minimumsantal match pr. punkt for bedre at kunne håndtere outliers eller data af dårlig kvalitet. Den tætte punktsky kan oprettes ved at vælge billedgruppen og derefter vælge Dense Point Cloud på menubåndet eller i kontekstmenuen. Behandlingsopgaven starter og kan ses i sektionen Imaging Results under Inspector Imaging-fanen.  Når opgaven er afsluttet, flyttes den til resultatsektionen. Gem resultaterne for at visualisere den tætte punktsky i visningsruden og Navigator.

Skærmbillede af Leica Infinity opmålingssoftware
Billede 3: Tæt punktsky af en bygnings højde genereret ud fra GS18 I-billeder

Flyt arbejdet i felten til kontoret, og mål punkter ud fra billeder. Se videoen for at lære at arbejde mere detaljeret med GS18 I-data.

For flere Infinity-undervisningevideoer henvises til den komplette playliste

Forfatter:
Monika Bodziak
Produktingeniør, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.

Onlinelæring

Leica Geosystems har udviklet en online-læringsplatform for yderligere at uddanne kunderne i at udnytte deres instrumenters funktionalitet til det maksimale.
Leica Geosystems har udviklet en online-læringsplatform for yderligere at uddanne kunderne i at udnytte deres instrumenters funktionalitet til det maksimale.