Arbeide med data fra Leica GS18 I

Leica Infinity

Leica GS18 I GNSS RTK-rover bruker svært innovativ visuell posisjoneringsteknologi basert på integrering av GNSS, IMU og et kamera. Med visuell posisjonering kan brukerne registrere interesseområder på avstand og måle punkter fra bildene. Dette gjør det mulig å måle punkter fra bilder med landmålingspresisjon ute i felt eller på kontoret.
Arbeidsflyten for GS18 I på kontoret er basert på Infinity. Brukerne kan måle enkeltpunkter eller opprette en punktsky fra dataene. Her er en rask arbeidsflyt.

Importere og visualisere data fra GS18 I i prosjektet

Data fra GS18 I importeres enkelt ved å velge Import i menybåndet. Uthev DBX-filen i Import-dialogboksen og velg Import.  Zoom, roter og panorer i den grafiske visningen for å få oversikt over de importerte dataene og bildene. De importerte bildegruppene og de tilhørende bildene vises i listen over bibliotekobjekter i navigatoren.

Skjermbilde av Leica Infinity landmålingsprogramvare
Bilde 1: Bilder fra GS18 I importert til Infinity

Mål punkter fra bilder

Punkter måles ved å utheve bildegruppen i navigatoren og velge Open Viewer (Åpne visning) i kontekstmenyen. Naviger til det ønskede bildet i bildevisningen, og mål nye punkter. Zoom og panorer til ønskede posisjoner, eller bruk forstørrelsesglasset til å se nærmere på noe. Punktet velges med et enkelt klikk, og det samme elementet identifiseres automatisk i de andre bildene. Opprettede punkter vises i ruten Points View (Punktvisning), og kan vises i bildene.

Skjermbilde av Leica Infinity landmålingsprogramvare

Bilde 2: Måle punkter fra bilder i bildevisningen  

Slå sammen bildegrupper

Funksjonen Merge Image (Slå sammen bilde) er nyttig for å kombinere to eller flere bildegrupper. Den gjør det mulig å opprette én enkelt punktsky fra flere bildegrupper. Velg New (Ny) i fanen Imaging (Bildebehandling) for å opprette en ny bildegruppe. En ny gruppe legges til i objektbiblioteket i navigatoren. Uthev de ønskede bildegruppene i Navigator eller Inspector, og høyreklikk for å åpne kontekstmenyen. Velg Merge to Image group (Slå sammen til bildegruppe) og velg den opprettede bildegruppen. Alle bilder fra de valgte bildegruppene hører nå til den sammenslåtte bildegruppen.

Opprette en tett punktsky

Oppretting av en tett punktsky fra data som er registrert med GS18 I følger de samme trinnene som oppretting av en punktsky fra dronedata.  Definer innstillingene fra fanen Imaging (Bildebehandling) i menybåndet før den tette punktskyen opprettes. Spesifiser filtreringsterskler og minste antall matcher per punkt for bedre håndtering av avvik eller data av dårlig kvalitet. Den tette punktskyen kan opprettes ved å velge bildegruppen og velge Dens Point Cloud (Tett punktsky) fra menybåndet eller kontekstmenyen. Prosesseringsoppgaven starter, og kan vises i delen Imaging Results (Bildebehandlingsresultater) i fanen Inspector Imaging (Inspector-bildebehandling).  Når oppgaven er fullført, flyttes den til resultatdelen. Lagre resultatene for å vise den tette punktskyen i visningsruten og navigatoren.

Skjermbilde av Leica Infinity landmålingsprogramvare
Bilde 3: Tett punktsky av en høy bygningsdel generert av bilder fra GS18 I 

Flytt feltarbeidet til kontoret ved å måle punkter. Se videoen for å se flere detaljer om hvordan du arbeider med data fra GS18 I.

Se flere Infinity-instruksjonsvideoer i spillelisten

Skrevet av
Monika Bodziak
Product Engineer, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.

Nettkurs

Leica Geosystems har utviklet en nettbasert kunnskapsplattform, der kunder kan lære mer om hvordan de utnytter funksjonene i instrumentene fullt ut.
Leica Geosystems har utviklet en nettbasert kunnskapsplattform, der kunder kan lære mer om hvordan de utnytter funksjonene i instrumentene fullt ut.