Hur man arbetar med data från GS18 I

Leica Infinity

Leica GS18 I GNSS RTK-rover använder en mycket innovativ Visual Positioning-teknik som är baserad på en kombination av GNSS- och IMU-teknologi och en kamera. Med Visual Positioning kan användaren registrera intressanta områden på avstånd och mäta punkter utifrån bilder. Den låter dig mäta punkter med geodetisk noggrannhet från bilder i fält eller på kontoret.
Arbetsflödet på kontoret för GS18 I är baserat på Infinity. Användarna kan mäta enskilda punkter eller skapa ett punktmoln baserat på dessa data. Här är ett exempel på det snabba arbetsflödet.

Importera och visa GS18 I-data i projektet

För att importera GS18 I-data väljer du Import i verktygsfältet. I Import-dialogen markerar du DBX-filen och väljer Import.  Zooma, rotera och panorera i den grafiska vyn för att få översikt över importerade data och bilder. De importerade bildgrupperna och associerade bilder läggs till i listan över objekt i biblioteket i Navigator.

Leica Infinity mjukvara för mätning skärmbild
Bild 1: GS18 I-bilder importerade till Infinity

Mäta punkter utifrån bilder

För att mäta punkter utifrån bilder väljer du först Image Group (Bildgrupp) i Navigator och sedan Open Viewer (Öppna bildvisare) i snabbmenyn. I bildvisaren navigerar du sedan till den önskade bilden och börjar mäta punkter. Zooma och panorera till önskade positioner eller använd förstoringsverktyget för att ta en noggrann titt. Du väljer en punkt med ett enkelt klick, och sedan identifieras automatiskt samma egenskap i de andra bilderna. De skapade punkterna listas i panelen Point View (Punktvy) och kan visas i bilderna.
Leica Infinity mjukvara för mätning skärmbild
Bild 2: Mäta punkter utifrån bilder i Image Viewer  

Slå ihop bildgrupper

Funktionen Merge Image (Slå ihop bilder) är användbar när du vill kombinera två eller fler bildgrupper. Den gör det möjligt att skapa ett enda punktmoln utifrån flera bildgrupper. För att skapa en ny bildgrupp går du till fliken Imaging (Bilder) i verktygsfältet och väljer New (Ny). En ny grupp läggs då till i biblioteket i Navigator. Markera de aktuella bildgrupperna i Navigator eller Inspector och högerklicka för att öppna snabbmenyn. Välj Merge (Slå ihop) och markera sedan den valda bildgruppen. Alla bilder från de tidigare valda bildgrupperna tillhör nu den sammanslagna bildgruppen.

Skapa ett tätt punktmoln

För att skapa ett tätt punktmoln baserat på data som samlats in med GS18 I följer du samma steg som när du skapar ett punktmoln baserat på data från drönare.  Innan du skapar ett tätt punktmoln anger du inställningar under fliken Imaging i verktygsfältet. Ställ in tröskelvärde för filtrering och minsta antal Matchningar per punkt för att bättre hantera avvikande värden eller data av sämre kvalitet. Täta punktmoln kan skapas genom att du väljer bildgrupp och sedan Dense Point Cloud i menyfliksområdet eller i snabbmenyn. Då startar processen och du kan följa förloppet under Imaging Results (Bildvisning – resultat) under fliken Imaging i Inspector.  När uppgiften slutförts flyttas den till Bildvisning – resultat. Spara resultatet för att visa det täta punktmolnet under View (Vy) och i Navigator.

Leica Infinity mjukvara för mätning skärmbild
Bild 3: Tätt punktmoln för en hög byggnad, genererat från GS18 I-bilder 

Flytta fältarbetet till kontoret och mät punkter baserat på bilder. Se filmen för att lära dig mer om hur du arbetar med GS18 I-data.

Här hittar du en spellistamed alla instruktionsfilmer om Infinity

Av:
Av Monika Bodziak
Product Engineer, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Utbildningsmaterial

Vad är 3D Reality Capture och vad innebär det för din bransch?
Vad är 3D Reality Capture och vad innebär det för din bransch?

Laserscanning - tillämpningar inom industrin

Genom införandet av laserscanningslösningar, har mätning och dokumentation såväl förenklats som förbättrats inom alla typer av branscher.
Genom införandet av laserscanningslösningar, har mätning och dokumentation såväl förenklats som förbättrats inom alla typer av...