Udviklingen mod funktionsmæssig paritet for Leica Cyclone CORE og Leica Cyclone REGISTER 360

UCS (User Coordinate System, brugerkoordinatsystem) og kontrol

Leica Cyclone REGISTER 360 – USC og kontrol

Dette er den første i en række ekspertindsigter, der fokuserer på at afstemme Cyclone REGISTER 360 med det populære værktøjssæt i Cyclone CORE. Den anden ekspertindsigt i denne serie fokuserer, hvad der mangler inden for understøttelse af ustrukturerede data.

Leica Cyclone REGISTER 360 blev lanceret i 2017, oprindeligt som et supplement til Leica RTC360 3D Reality Capture-løsningen. Siden er det blevet det foretrukne registreringsprodukt for både nye brugere, der træder ind i reality capture-verdenen, og en betydelig del af vores mere konventionelle brugere, som først begyndte at arbejde med reality capture-data i Leica Cyclone REGISTER (CORE). Cyclone CORE har dog stadig været en integreret del af mange brugeres arbejdsprocesser på grund af dens enestående evne til at håndtere meget store datasæt og komplekse registreringer.

I løbet af de sidste fire år er Cyclone REGISTER 360 kommet langt i forhold til det oprindelige funktionssæt, og kløften mellem de to produkter indsnævres hurtigt. I denne ekspertindsigt vil jeg nævne nogle af de seneste forbedringer i Cyclone REGISTER 360, som lukker kløften mellem Cyclone CORE og Cyclone REGISTER 360, samt nogle forbedringer, som du kan glæde dig til i fremtidige versioner.

De fleste brugere finder, at det enkle UCS (User Coordinate System, brugerkoordinatsystem) og kontrolfunktionerne i Cyclone REGISTER 360 er tilstrækkelige, men brugere, der har brug for at understøtte arbejdsprocesser med polygoner eller ønsker mere fleksibilitet i målsektionen og anvendelsen, foretrækker Cyclone CORE. For professionelle landmålere kræver behovet for mere omfattende funktioner, at man bruger de avancerede værktøjer i Cyclone CORE, mens georefereringsværktøjerne i Cyclone REGISTER 360 fungerer godt til at rotere en enkelt samling til kontrol eller sætte et lokalt UCS på et bundt, for eksempel i forbindelse med et anlæg eller en anden facilitet.

Cyclone CORE er fortsat den gyldne standard for både UCS- og kontrolfunktioner. Den tilbyder kontrol i landmålingskvalitet, der udnytter alle tilgængelige funktioner i Leica Geosystems-scannere (DAC, polygoner osv.). Cyclone REGISTER 360 er designet med et langt simplere UCS og kontrolfunktionssæt. Cyclone REGISTER 360 har mulighed for at anvende georeferering på en gruppe eller en samling af opsætninger eller individuelle opsætninger. Det opnås ved at importere en tekstfil, der er forudformateret med mindst tre koordinater, som svarer til mål i en opsætning eller samling.

Billede 1: Fire referencepunkter noteres med deres mærke og koordinater.

Cyclone REGISTER 360 kan også anvende et UCS på en opsætning eller samling. Indstilling af Z-niveau kombineret med indstilling af X-aksen eller Y-aksen gør det muligt for brugerne at anvende det ønskede UCS i de fleste tilfælde. Indstilling af Z-niveau understøttes ved at danne et grundplan og derefter indstille Z-aksen eller "op-retningen" pr. opsætning. Indstilling af X- eller Y-aksen kan opnås ved at oprette et plan på en væg eller ved at bruge oprettelse af hjørneplan som vist i billede 3.

Billede 2: Gulv på en basketballbane vises med blåt med et plan oprettet med Z-niveauværktøjet.

Billede 3: Her oprettes X- og Y-aksen ved at vælge et hjørne, der definerer tre planer, der skærer hinanden.

Med 2020.1-versionen af Cyclone REGISTER 360 har vi introduceret flere funktioner, der gør det muligt for Cyclone REGISTER 360 at erstatte Cyclone CORE med mere avancerede UCS- og kontrolarbejdsgange. Alle de nedenstående funktioner er designet til at føre eksisterende Cyclone CORE-funktioner ind i Cyclone REGISTER 360, samtidig med at softwarens enkelhed bevares. De omfatter:

Funktioner til georeferering:

 • Anvend kontrol på en enkelt opsætning eller Leica BLK2GO-vandring:
  Denne funktion gør det muligt at anvende kontrol på en enkelt opsætning eller vandring. Tidligere var der behov for mindst to opsætninger eller vandringer.
 • Brug af flere kontrolfiler:
  Nu kan flere kontrolfiler importeres og anvendes, hvilket giver mulighed for flere koordinatsystemer i et projekt.
 • Fastgør til kontrol i SiteMap:
  Nu vil alle opsætninger og samlinger, der importeres i Cyclone REGISTER 360, fastgøres til en Y op- eller nordlig retning i SiteMap- og 3D top ortho-visningen.
 • Juster samling til kontrol uden mærker i et bundt (matche til målenes geometri):
  Målmærker, i opsætninger eller samlinger, er ikke længere nødvendige ved anvendelse af kontrol. Relationen beregnes automatisk ved hjælp af geometrimatchning.

UCS-funktioner:

 • Sæt niveau eller Z-akse efter plan:
  Denne funktion gør det muligt for brugeren at oprette et plan på et gulv eller en flad overflade og indstille "op"-retningen eller Z-aksen og derved etablere et niveau for opsætning eller samling.

 • Indstil UCS efter plan:
  Brugeren kan oprette et plan på en væg og indstille enten X- eller Y-aksen.

 • Indstil UCS efter billede:
  Giver brugeren mulighed for at vælge et punkt i skyen og indtaste de ønskede koordinater for at transformere samlingen eller opsætningen.

 • Indstil UCS-valgpunkt og -plan efter valgpunkt og hjørne
 • Opret et UCS i Cloud Viewer:
  Tillad brugeren at indstille et UCS fra en 3D-visning af punktskyen. Tidligere var kun 2D-visning og UCS-oprettelse tilladt.

 • Skabelse af hjørne i et område til identifikation af rummets hjørner for at tildele koordinater:
  Gør det muligt for brugeren automatisk at oprette hjørneplaner og oprette en hjørnekoordinat til oprettelse af et UCS.

 • Brugervenlig dialog for oprettelse af UCS:
  Guidet arbejdsprocesdialog for nemmere anvendelse af de nye UCS-funktioner.

Fremtidige versioner vil se yderligere forbedringer af disse to arbejdsprocesser, herunder fleksibel import af kontrolfil, indstilling af UCS ved valg af mål, indstilling af UCS efter oprettelse af linje (dvs. linje trukket ved bunden af en væg) og anvendelse af kontrol ved hjælp af målhøjder.

Formålet med at tilføje disse funktioner til Cyclone REGISTER 360 er at opnå fuldstændig funktionsmæssig paritet mellem Cyclone REGISTER 360 og Cyclone CORE for at støtte etablerede brugere i at foretage skiftet, men også at introducere nye brugere til de betydelige fordele, som disse avancerede funktioner kan have for deres nøjagtighed og effektivitet. Cyclone REGISTER 360 er mere effektiv til visuel registrering og import, men skal stadig opdateres med alle relevante funktioner i Cyclone CORE for at give vores kunder fleksibilitet, samtidig med at brugervenligheden bevares. Vi har forpligtet os til at nå funktionsmæssig paritet over de kommende år for at bringe alle brugere over til vores næste generation af produkter og fokusere al vores udviklingsindsats på Cyclone REGISTER 360.

Mange nuværende Cyclone REGISTER 360-brugere mener muligvis, at avancerede UCS- og kontrolarbejdsgange er unødvendige for deres arbejde, men vi mener, at alle brugere kan drage fordel af disse værktøjer.

Brug af georeferering gør det muligt at ændre 3D-koordinaterne i en registrering. Dette kan f.eks. anvendes til at lokalisere registreringen på en virtuel globus (svarende til Google Earth) eller til at kombinere en registrering med et andet sæt af data, der også er i den virkelige verdens koordinater. Desuden understøtter georefererede data også mange anlægs- og produktionsmiljøer, hvor det er nødvendigt at matche koordinatsystemer mellem punktskyer og 3D-modeller.

Avancerede UCS-værktøjer gør det nemt at oprette et alternativt koordinatsystem. Dette kan f.eks. anvendes til at placere en bygning eller et anlæg vinkelret på skærmen til stregtegning i CAD, til at matche anlæg eller en bygning til koordinatsystemer eller til at oprette flere UCS'er som hjælp til modellering i tredjepartssoftware.

På trods af de store fremskridt, som Cyclone REGISTER 360 har gjort i de sidste versioner med at lukke kløften med Cyclone CORE, er der fortsat væsentlige forskelle, som skal løses, før der kan opnås fuldstændig paritet.

Projektstørrelsen, som Cyclone REGISTER 360 kan håndtere, vil fortsat blive forbedret. Fra og med 2021.0.0-versionen kan Cyclone REGISTER 360 arbejde med projekter med op til 2.000 opsætninger. Målet er at kunne understøtte op til 5.000 opsætninger pr. projekt. Desuden vil indbyrdes referering af projekt uden at skulle flette dem give mulighed for håndtering af store datamængder, samtidig med at anvendeligheden af Cyclone REGISTER 360 bevares.

Understøttelse af nye laserscannere og nye formater vil fortsat være et centralt fokus i udviklingen af Cyclone REGISTER 360 med fokus på understøttelse af ustrukturerede dataformater til mobil scanning. LAS og andre ASCII-formaterede punktskyer vil blive understøttet. Parallelt hermed vil importhastighederne blive forbedret.

Der vil også komme yderligere eksportformater og forbedringer af hastigheden på nedstrømssiden i Cyclone REGISTER 360-arbejdsprocessen.

Når Cyclone REGISTER 360 får funktioner, må dens brugervenlighed dog ikke kompromitteres. Vi forpligter os ikke kun til at overføre værktøjer fra Cyclone CORE til Cyclone REGISTER 360, men også til at forbedre deres anvendelighed ved at udnytte intelligent automatisering, der hvor det er muligt, og anvende guidede arbejdsprocesser og guidebaserede dialoger, hvor automatisering ikke er mulig.

Vi opfordrer brugerne til at blive en aktiv del af vores planlægningsproces ved at deltage i kundefeedback-programmet. Du kan sende din feedback og dine anmodninger om funktioner ved at klikke på linket.

Kundefeedback og anmodninger er en vigtig del af vores produktudviklingsplaner, hvor 20-30 % af kundeforslagene implementeres inden for et år, mens andre tilføjes til vores langsigtede planer.

Vi ser frem til at høre din feedback på de forbedringer, der er omtalt i denne ekspertviden, samt dine forslag til fremtidige forbedringer.


Guy Cutting
Senior Product Manager, Leica Cyclone
Reality Capture Division

Kontakt os omkring laserscanning

Få mere information om vores løsninger indenfor laserscanning.
Få mere information om vores løsninger indenfor laserscanning.

The High-Definition Surveyor - Blog

Lær hvordan Leica Geosystems laserscanningsløsninger hjælper professionelle med at forme fremtiden.
Lær hvordan Leica Geosystems laserscanningsløsninger hjælper professionelle med at forme fremtiden.

Shop Leica Cyclone

You can now buy Cyclone via our e-Commerce shop!
You can now buy Cyclone via our e-Commerce shop!