Samkjøring av funksjonene i Leica Cyclone CORE og Leica Cyclone REGISTER 360

Brukerkoordinatsystem (UCS) og kontroll

Leica Cyclone REGISTER 360 - USC og kontroll

Dette er det første i en serie eksperttips som fokuserer på samkjøring av Cyclone REGISTER 360 med de populære verktøyene i Cyclone CORE. Det andre i denne serien fokuserer på forskjellene innen støtte for ustrukturerte data.

Leica Cyclone REGISTER 360 ble introdusert i 2017, og var opprinnelig ment som en ledsager til 3D Reality Capture-løsningen Leica RTC360. Siden den gang har det blitt det foretrukne registreringsproduktet blant både nye brukere innen Reality Capture og en betydelig andel av tidligere brukere som først begynte å jobbe med Reality Capture-data i Leica Cyclone REGISTER (CORE). Likevel har Cyclone CORE fortsatt vært en integrert del av arbeidsprosessen til mange brukere, takket være den enestående evnen til å håndtere enorme datasett og komplekse registreringer.

I løpet av de siste fire årene er Cyclone REGISTER 360 betydelig utviklet sammenlignet med det opprinnelige funksjonsutvalget, og avstanden mellom de to produktene minsker raskt. I dette eksperttipset diskuterer jeg noen av de nylige forbedringene i Cyclone REGISTER 360, som reduserer avstanden mellom Cyclone CORE og Cyclone REGISTER 360, samt noen forbedringer du kan se frem til i fremtidige versjoner.

For de fleste brukere er det enkle brukerkoordinatsystemet (UCS) og kontrollfunksjonene i Cyclone REGISTER 360 tilstrekkelig. For brukere som trenger støtten i Traverse-arbeidsflyten eller mer fleksibilitet ved valg og bruk av mål, er imidlertid Cyclone CORE det beste valget. For profesjonelle landmålere med behov for mer omfattende verktøy, kreves de avanserte verktøyene i Cyclone CORE, mens georeferanseverktøyene i Cyclone REGISTER 360 fungerer godt for å rotere en enkelt bunt på kontrollen eller stille inn en lokal UCS på en bunt, for eksempel ved arbeid på et produksjonsanlegg eller et annet anlegg.

Cyclone CORE er fortsatt gullstandarden for både UCS- og kontrollfunksjoner, med landmålingskontroll som utnytter alle de tilgjengelige funksjonene i skannere fra Leica Geosystems (DAC, travers osv.). Utvalget av UCS- og kontrollfunksjoner i Cyclone REGISTER 360 er mye enklere designet. Cyclone REGISTER 360 har muligheten til å bruke georeferanser på en gruppe eller en bunt med oppsett, eller på enkeltoppsett. Dette gjøres ved å importere en tekstfil som på forhånd er formatert med minst tre koordinater som samsvarer med mål i oppsettet/bunten.

Bilde 1: fire kontrollpunkter er notert med etiketter og koordinater.

Cyclone REGISTER 360 kan også bruke en UCS på et oppsett eller en bunt. Innstilling av Z-nivå kombinert med innstilling av X-akse eller Y-akse gir brukeren mulighet til å bruke ønsket UCS i de fleste tilfeller. Innstilling av Z-nivå støttes ved å danne et grunnplan og deretter stille inn Z-aksen eller "opp-retningen" for hvert oppsett. X- eller Y-aksen kan stilles inn ved å opprette et plan på en vegg eller ved å bruke hjørneplanoppretting som vist i bilde 3.

Bilde 2: Gulvet på en basketballbane vises i blått med planet som ble opprettet med Z-nivåverktøyet.

Bilde 3: her opprettes X- og Y-aksen ved å velge et hjørne som definerer tre kryssende plan.

Med versjon 2020.1 av Cyclone REGISTER 360 har vi introdusert flere funksjoner som gjør at Cyclone REGISTER 360 kan erstatte Cyclone CORE i mer avanserte UCS- og kontrollarbeidsprosesser. Alle funksjonene nedenfor er designet for å gjøre eksisterende Cyclone CORE-funksjoner tilgjengelige i Cyclone REGISTER 360, samtidig som programvarens enkelhet opprettholdes. Dette omfatter:

Georeferansefunksjoner:

 • Bruk kontroll på enkeltoppsett eller Leica BLK2GO-gjennomgang:
  Denne funksjonen gjør det mulig å bruke en kontroll på ett enkelt oppsett eller en gjennomgang. Tidligere var minst to oppsett eller gjennomganger nødvendig.
 • Bruk av flere kontrollfiler:
  Nå kan flere kontrollfiler importeres og brukes slik at det er mulig å bruke flere koordinatsystemer i et prosjekt
 • "Snap to control" i SiteMap:
  Nå "snappes" alle oppsett og pakker som importeres til Cyclone REGISTER 360 i forhold til en Y opp- eller nord-orientering i SiteMap og 3D top orto-visningen.
 • Knytt pakker til kontrollen uten etiketter i pakker (matches mot målenes geometri):
  Måletiketter er ikke lenger nødvendige i oppsett eller pakker når man bruker kontroll. Forholdet kalkuleres automatisk med geometrisk matching.

UCS-funksjoner:

 • Still inn nivå eller Z-akse etter plan:
  Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å opprette et plan på et gulv eller et flatt område, og stille inn "opp"-retning eller Z-akse og dermed fastsette et nivå for et oppsett eller en bunt.

 • Stille inn UCS etter plan:
  Brukeren kan opprette et plan på en vegg, og stille inn enten X- eller Y-akse.

 • Stille inn UCS etter bilde:
  Gir brukeren mulighet til å velge et hvilket som helst punkt i en punktsky, og angi de ønskede koordinatene for å gjøre om bunten eller oppsettet.

 • Still inn UCS-plukk og plan, etter plukk og hjørne
 • Opprette en UCS i Cloud Viewer:
  Gir brukeren mulighet til å angi en UCS fra en 3D-visning av punktskyen. Tidligere var bare 2D-visning og UCS-oppretting mulig.

 • Utvid region til hjørner for å identifisere hjørnene i et rom og tildele koordinater:
  Gir brukeren mulighet til automatisk å opprette hjørneplan og fastsette et hjørnekoordinat for oppretting av UCS.

 • Brukervennlig dialogboks for oppretting av UCS:
  Dialogboks med veiledet arbeidsflyt for enklere bruk av de nye UCS-funksjonene.

Fremtidige versjoner kommer til å få flere forbedringer av disse to arbeidsflytene, inkludert fleksibel import av kontrollfil, innstilling av UCS ved valg av mål, innstilling av UCS ved linjeoppretting (dvs. en linje trukket nederst langs en vegg) og bruk av kontroll med målhøyder.

Målet med å legge til disse nye funksjonene i Cyclone REGISTER 360 er å samkjøre Cyclone REGISTER 360 og Cyclone CORE fullstendig slik at en overgang blir lettere for etablerte brukere, men også for å introdusere nye brukere for de kraftige fordelene disse avanserte funksjonene kan ha for nøyaktigheten og effektiviteten. Selv om Cyclone REGISTER 360 er kraftigere når det gjelder visuell registrering og import, er det fortsatt behov for en oppgradering med alle de relevante funksjonene fra Cyclone CORE slik at både fleksibiliteten og brukervennligheten opprettholdes. Vi tar sikte på å samkjøre funksjonene i løpet av de neste årene slik at alle brukere blir kjent med den neste generasjonen av produkter og vi kan konsentrere utviklingsarbeidet på Cyclone REGISTER 360.

Mange nåværende brukere Cyclone REGISTER 360 tror kanskje at UCS- og kontrollarbeidsflyt ikke er nødvendig for arbeidet deres, men vi mener at alle brukere kan dra nytte av disse verktøyene.

Bruk av georeferanser gjør det mulig å transformere 3D-koordinatene til en registrering. Blant bruksområdene er registrering på en virtuell globus (på samme måte som Google Earth) eller å kombinere en registrering med et annet datasett som også inneholder koordinater fra den virkelige verden. På samme måte er georefererte data nyttig i mange bruksområder innen produksjonsanlegg der det er avgjørende å matche koordinatsystemer mellom punktskyer og 3D-modeller.

Avanserte UCS-verktøy gjør det enkelt å opprette et alternativt koordinatsystem. Blant bruksområdene er å tilpasse en bygning eller et anlegg for skjermvisning slik at man kan tegne linjer i CAD, matching mot et koordinatsystem for et produksjonsanlegg eller en bygning, og oppretting av flere UCS-er for å bistå modellering i programvare fra tredjeparter.

Selv om det er gjort store fremskritt for å samkjøre de nyeste versjonene av Cyclone REGISTER 360 med Cyclone CORE, finnes det fortsatt viktige forskjeller som må håndteres før de to programmene er fullstendig likestilte.

Prosjektskalaene som Cyclone REGISTER 360 kan håndtere, vil bli forbedret ytterligere. Fra og med versjon 2021.0.0 kan Cyclone REGISTER 360 arbeide med prosjekter på opptil 2000 oppsett. Målet er å oppnå støtte for opptil 5000 oppsett per prosjekt. Et annet mål er samreferering av prosjekter uten å måtte slå dem sammen, for å muliggjøre håndtering av større datamengder samtidig som brukervennligheten til Cyclone REGISTER 360 opprettholdes.

Støtte for nye laserskannere og nye formater vil fortsatt være et viktig fokusområde i utviklingen av Cyclone REGISTER 360, og vi ser på støtte for ustrukturerte dataformater for mobil skanning. Det vil bli støtte for LAS og andre ASCII-formaterte punktskyer. Samtidig arbeides det for å forbedre importhastigheten.

På samme måte blir det flere eksportformater og forbedret hastighet på nedstrømssiden av Cyclone REGISTER 360-arbeidsflyten.

Etter hvert som Cyclone REGISTER 360 får nye funksjoner, kan det imidlertid påvirke brukervennligheten. Vi er opptatt av ikke bare å overføre verktøy fra Cyclone CORE til Cyclone REGISTER 360, men også å forbedre anvendeligheten ved å benytte smart automatisering der det er mulig, samt veiledede arbeidsflyter og veiviserbaserte dialogbokser der automatisering ikke er mulig.

Vi oppfordrer brukerne til å ta aktivt del i utviklingsprosessen ved å delta i tilbakemeldingsprogrammet for kunder. Du kan sende oss tilbakemeldinger og ønsker om funksjoner ved å klikke på lenken.

Tilbakemeldinger og ønsker fra kundene er en viktig del av produktutviklingen vår, og mellom 20 og 30 % av kundenes forslag blir implementert innen et år, mens andre legges til i de langsiktige utviklingsplanene.

Vi ser frem til å få tilbakemeldinger på forbedringene som er omtalt i dette eksperttipset, samt forslag til fremtidige forbedringer.


Guy Cutting
Senior Product Manager, Leica Cyclone
Reality Capture Division

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

The High-Definition Surveyor - Blog

Lær hvordan Leica Geosystems laserskanningsløsninger hjelper profesjonelle med å forme fremtiden.
Lær hvordan Leica Geosystems laserskanningsløsninger hjelper profesjonelle med å forme fremtiden.

Shop Leica Cyclone

You can now buy Cyclone via our e-Commerce shop!
You can now buy Cyclone via our e-Commerce shop!