Funktionslikvärdighet mellan Leica Cyclone CORE och Leica Cyclone REGISTER 360

User Coordinate System (UCS) och Control

Leica Cyclone REGISTER 360 – USC och Control

Det här är det första i en serie expertråd fokuserade på att närma Cyclone REGISTER 360 till det populära verktygskitet Cyclone CORE. Det andra i denna serie fokuserar på de luckor som finns inom stödet för ostrukturerade data.

Leica Cyclone REGISTER 360 lanserades 2017, ursprungligen som komplement till Leica RTC360 3D Reality Capture Solution. Sedan dess har den blivit den föredragna registreringsprodukten för både nya användare som vill satsa på reality capture, liksom för en betydande del av våra gamla användare som först började arbeta med reality capture-data i Leica Cyclone REGISTER (CORE). Icke desto mindre har Cyclone CORE förblivit en integrerad del av många användares arbetsflöde på grund av dess oöverträffade kapacitet att hantera omfattande dataset och komplexa registreringar.

Under de senaste fyra åren har Cyclone REGISTER 360 utvecklats långt från dess ursprungliga funktionsuppsättning och klyftan mellan de två produkterna krymper snabbt. I detta expertråd kommer jag att diskutera de senaste förbättringarna av Cyclone REGISTER 360, vilka minskar klyftan mellan Cyclone CORE och Cyclone REGISTER 360, liksom några av de förbättringar du kan se fram mot i kommande versioner.

De flesta användare anser att det enkla User Coordinate System (UCS) och Control-funktionerna i Cyclone REGISTER 360 är fullt tillräckliga, medan de användare som behöver stöd för Traverse-arbetsflödet eller större flexibilitet när det gäller målavsnitt och applikation anser att Cyclone CORE är det bättre valet. För avancerade mättekniker gör behovet av mer omfattande verktyg att man behöver de kraftfulla verktygen i Cyclone CORE, medan georeferingsverktygen i Cyclone REGISTER 360 fungerar bra för att rotera en enkel uppsättning kontrollpunkter eller för en lokal UCS-uppsättning, till exempel för en fabrik eller annan anläggning.

Cyclone CORE förblir toppmodellen för både UCS- och Control-funktioner och gör det möjligt att dra fördel av alla tillgängliga funktioner i Leica Geosystems scannrar (DAC, traverse etc.). UCS- och Control-funktionerna i Cyclone REGISTER 360 är mycket enklare. Cyclone REGISTER 360 erbjuder möjligheten att tillämpa georeferering på en grupp eller uppsättning enskilda uppställningar. Detta görs genom att man importerar en textfil som är förformaterad med minst tre koordinater som motsvarar målen i en uppsättning.

Bild 1: Fyra Control-punkter är noterade med etikett och koordinater.

Cyclone REGISTER 360 erbjuder även möjligheten att tillämpa en UCS på en uppsättning. Inställning av Z-nivå kombinerat med inställning av X- eller Y-axel gör att användaren kan tillämpa önskad UCS i de flesta fall. Inställning av Z-nivå stöds av att man bildar ett jordplan och sedan ställer in Z-axel eller “Up Direction” per uppsättning. Inställning av X- eller Y-axel kan åstadkommas genom att man skapar ett plan eller en vägg enligt bild 3.

Bild 2: Golv i basketbollhall visas i blått där planet skapats med Z-nivåverktyget.

Bild 3: Här skapas X- och Y-axlarna genom att man markerar ett hörn som definierar tre korsande plan.

Med 2020.1-versionen av Cyclone REGISTER 360 introducerade vi flera funktioner som gör att Cyclone REGISTER 360 kan ersätta Cyclone CORE för mer avancerade UCS- och Control-arbetsflöden. Alla funktioner nedan är designade för att föra in Cyclone CORE-funktioner i Cyclone REGISTER 360 samtidigt som man bibehåller mjukvarans enkelhet. Dessa innefattar:

Georefereringsfunktioner:

 • Applicera styrning på en enkel uppsättning ellerLeica BLK2GO-rörelse:
  Denna funktion möjliggör applicering av Control på en enkel uppsättning eller rörelse. Tidigare krävdes minst två uppställningar eller rörelser.
 • Användning av flera Control-filer:
  Nu kan flera olika Control-filer importeras och användas, vilket möjliggör flera olika koordinatsystem i ett projekt.
 • Fäst vid kontroll i SiteMap:
  Nu kan alla uppställningar och uppsättningar som importeras till Cyclone REGISTER 360 fästas vid en Y upp eller norrinriktning i SiteMap och 3D-ortovisning.
 • Linjera uppsättning till kontroll utan etiketter i uppsättningen (matcha med geometri i mål):
  Måletiketter i uppsättningar krävs inte längre vid applicering av kontroll. Relationen beräknas automatiskt med hjälp av geometrisk matchning.

UCS-funktioner:

 • Ställ in nivå eller Z-axel via plan:
  Den här funktionen gör att användaren kan skapa ett plan på ett golv eller en plan yta och ställa “upp” riktning eller Z-axel och därigenom upprätta en nivå för en uppställning.

 • Ställa in UCS med plan:
  Användaren kan skapa ett plan på en vägg och ställa in antingen X- eller Y-axeln.

 • Ställa in UCS via val:
  Gör att användaren kan välja valfri punkt i punktmoln och ange önskade koordinater för att omvandla uppsättningen.

 • Ställa in UCS-val och plan , via val och hörn
 • Skapa ett UCS i Cloud Viewer:
  Gör att användarna kan ställa in ett UCS från en 3D-vy av ett punktmoln. Tidigare tilläts endast 2D-visning och UCS-skapande.

 • Utökning av hörn för identifiering av rumshörn för att tilldela koordinater:
  Gör att användarna automatiskt kan skapa hörnplan och upprätta en hörnkoordinat för skapande av UCS.

 • Användarvänlig dialog för UCS-skapande:
  Guidad arbetsflödesdialog för enklare användning av de nya UCS-funktionerna.

Framtida versioner kommer att uppvisa ytterligare förbättringar av dessa två arbetsflöden inklusive flexibel import av styrfiler, för inställning av UCS genom val av mål, för inställning av UCS genom att skapa linjer (dvs. linje nedtill på vägg) och att använda målhöjder.

Målet med att lägga till dessa funktioner i Cyclone REGISTER 360 är att uppnå fullständig likvärdighet mellan Cyclone REGISTER 360 och Cyclone CORE, så att etablerade användare kan byta mellan dem, men även för att introducera nya användare till de kraftfulla fördelar som dessa avancerade funktioner kan ha på exakthet och effektivitet. Cyclone REGISTER 360, som fortfarande är mer kraftfull avseende visuell registrering och import, behöver likväl uppdateras med alla de relevanta funktionerna i Cyclone CORE för att ge kunderna flexibilitet med bibehållen användarvänlighet. Vi satsar helhjärtat på att uppnå funktionell likvärdighet under kommande år för att få med alla användare till nästa generation av våra produkter och kunna lägga alla utvecklingsinsatser på Cyclone REGISTER 360.

Många av våra Cyclone REGISTER 360-användare kan ha uppfattningen att avancerade UCS- och Control-arbetsflöden inte behövs för deras arbete. Vår uppfattning är dock att alla användare kan dra fördel av dessa verktyg.

Användning av georeferering möjliggör omvandling av 3D-koordinater i en registrering. Tillämpningarna omfattar lokalisering av en registrering på en virtuell glob (liknande Google Earth), eller möjlighet att kombinera en registrering med en annan datauppsättning som också är baserad på verkliga koordinater. På liknande sätt stöder georefererade data många miljötillämpningar inom industri och tillverkning, där det är kritiskt att matcha koordinatsystem mellan punktmoln och 3D-modeller.

Avancerade UCS-verktyg erbjuder en enkel väg att skapa ett alternativt koordinatsystem. Tillämpningarna inkluderar att lägga byggnaden eller anläggningen vinkelrätt mot skärmen för linjeritning i CAD, så att man matchar koordinatsystem och skapar flera UCS:er som hjälp vid modellering med tredejparts mjukvara.

Trots de stora utvecklingssteg Cyclone REGISTER 360 har tagit i de senaste versionerna för att komma ikapp Cyclone CORE, så återstår viktiga skillnader som måste åtgärdas innan komplett likvärdighet kan uppnås.

Omfattningen av projekt som Cyclone REGISTER 360 kan hantera förbättras kontinuerligt. I och med 2021.0.0-versionen kan Cyclone REGISTER 360 smidigt hantera projekt på upp till 2 000 uppställningar. Målet är att uppnå stöd för upp till 5 000 uppställningar per projekt. På liknande sätt kommer möjligheten att referera projekt tillsammans – utan att för den sakens skull behöva slå samman dem – möjliggöra omfattande datahantering samtidigt som användarvänligheten i Cyclone REGISTER 360 bibehålls.

Stöd för nya laserscanners och nya format kommer att förbli ett huvudfokus för utvecklingen av Cyclone REGISTER 360, med siktet inställt på att stödja ostrukturerade dataformat för mobilscanning. LAS och andra ASCII-formaterade punktmoln kommer att få stöd. Samtidigt kommer utvecklingen av förbättrade importhastigheter att fortsätta.

Dessutom kommer vi att se fler exportformat och ökad snabbhet för arbetsflöden på nedladdningssidan i Cyclone REGISTER 360.

I takt med att Cyclone REGISTER 360 får nya funktioner kommer dock inte användarvänligheten att försämras. Vårt mål är inte enbart att överföra verktyg från Cyclone CORE till Cyclone REGISTER 360, utan även att förbättra deras användarvänlighet genom att integrera smart automatisering där så är möjligt liksom att ta hjälp av guidade arbetsflöden och dialoger när automatisering inte är möjlig.

Vi uppmanar våra användare att ta aktiv del av våra vägval genom att delta i vårt program för kundfeedback. Du kan skicka in feedback och komma med önskemål om nya funktioner genom att klicka på länken.

Kundfeedback och önskemål är en viktig del av vår produktutvecklingsplanering, där 20–30 % av kundernas förslag implementeras inom ett år medan andra läggs till i våra långsiktiga handlingsplaner.

Vi ser fram mot att höra av dig om de förbättringar som avhandlats i detta expertråd och likaså om dina förslag på framtida förbättringar.


Guy Cutting
Senior Product Manager, Leica Cyclone
Reality Capture Division

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Blogg: Den professionella mätaren

Läs om hur Leica Geosystems scanningslösningar hjälper professionella mätare att forma vår världs framtid.
Läs om hur Leica Geosystems scanningslösningar hjälper professionella mätare att forma vår världs framtid.

Shop Leica Cyclone

Nu kan du köpa Cyclone via vår e-Commerce shop!
Nu kan du köpa Cyclone via vår e-Commerce shop!