Programvare

En landmåler benytter Leica Captivate feltprogramvare på en byggeplass og måler med GNSS og TPS

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare til innhenting og behandling av data.

Punktskyer fra en drone med MS60 viser et stort bygg under oppføring visualisert i Leica Infinity kontorprogramvare for landmåling, vist med sterke farger.

Leica Infinity

Leica Infinity geospatial office software suite is designed to manage, process, analyse and quality check field survey data from UAVs and terrestrial surveying equipment.

Connecting measurement professionals to their data

Store, transfer and share your data efficiently between field and office to improve your data workflow with GeoCloud Drive, powered by HxDR.

Leica GeoMoS

Flexible automatic deformation monitoring software solution.

Leica GeoMoS Edge portlet image

Leica GeoMoS Edge

Monitoring software for autonomous sensor control and uninterrupted data logging in the field.

Leica GeoMoS Now!

Analyser og visualiser monitoreringsdata fra hvor som helst.

HxGN GeoMonitoring Hub

The integrated platform brining all sensor technology into one holistic view for mine monitoring

Leica GeoMos Adjustment

Leica GeoMoS Adjustment

Automatic adjustment and deformation analysis for monitoring.

SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

Field software for any application.

Leica LISCAD

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Map360 logo

Leica Map360

Leading software suite for forensic investigation.

Leica Evidence Recorder

Evidence Recorder is the world's best-selling crash and crime scene data collection software used by reconstruction professionals using total stations or GNSS systems.

Ny bransjeside på siden for Rendyrket landmåling

Gjør deg kjent med våre nye landmålingsløsninger for å få fart på virksomheten, og utforsk våre alternativer for å forbedre egne eller teamets måleferdigheter og få de siste nyhetene. Besøk vårt nye bransjenettsted. 
Gjør deg kjent med våre nye landmålingsløsninger for å få fart på virksomheten, og utforsk våre alternativer for å forbedre egne eller teamets måleferdigheter og få de...

Contact us about Total Stations

Get in contact with us for more information about our total station portfolio.
Get in contact with us for more information about our total station portfolio.