Leica Infinity: Elementkodning

Leica Infinity

Hvad er elementkodning?

Når landmålere indsamler data i felten, dokumenterer de positionen og detaljerne for de ønskede elementer. Alt kan betragtes som et element: en bygning, et hegn, en vej, en bænk eller endda et træ.  Når målingerne foretages, registrerer landmåleren elementernes detaljer ved at indtaste koder og egenskaber, som gemmes sammen med det målte punkt.
 
Koderne kategoriserer og identificerer elementet, der beskriver, hvad der er i felten. For eksempel kan et enkelt punkt kodes til at repræsentere et træ eller en rende, og et sæt af punkter kan kodes til at repræsentere en vej eller et hegn. Den særlige kodeegenskab "linjearbejde" bruges til at forbinde punkterne med en linje for at oprette et lineært element som f.eks. en bygning eller en væg. 

Egenskaber knyttes til en kode og bruges til at beskrive elementet og give yderligere oplysninger. Hvis dit kodede element f.eks. er en væg, kan du bruge egenskaberne materialetype, højde eller bredde.

Elementkodning sparer tid og øger produktiviteten både i felten og på kontoret, fordi elementerne beskrives, og data kan visualiseres i softwaren. Dette er en hjælp til kvalitetskontrollen i forbindelse med registrering af elementer og hjælper i databehandlingstrinnet, før dataene sendes til CAD- eller GIS-løsninger. 
 

 

Den typiske arbejdsproces for elementkodning i Infinity

Arbejde med elementkodning kræver forberedelse af data og behandling på kontoret før og efter arbejdet i felten. Den typiske arbejdsproces er: 
Foruddefinering af et bibliotek med koder og elementtypografi – først skal brugeren oprette en kodetabel, som styrer listen over koder, egenskaber og typografioplysninger, som skal tildeles de målte data.  Tabellen anvendes på data, der er importeret eller oprettet i et projekt.

Oprettelse af en kodeliste – Fra kodetabellen kan brugeren eksportere en kodeliste til brug i feltsoftwaren Captivate, Viva, System1200, iCON og Zeno  
 
Dataindsamling – kodelisten overføres til feltsoftwaren, hvor den skal bruges til at definere elementer i forbindelse med målingerne i feltarbejdet.
 
Databehandling på kontoret – De registrerede data importeres til et Infinity-projekt med de kodede elementer. Kodetabellen anvender automatisk den korrekte typografi på de importerede feltdata.
Denne arbejdsproces beskriver alle trinnene til effektiv registrering i felten. Brug af elementkoder gør det nemmere at kontrollere arbejdet på kontoret.   For at kunne understøtte den enkelte kundes visuelle typografi kan en bruger oprette flere forskellige kodetabeller ud fra det samme kodebibliotek, men anvende forskellige elementdefinitioner og typografier. 
 

 

Brug af Kodetabeller i Infinity

Hvordan understøtter brugen af kodetabeller i Infinity hele processen med elementkodning?

 

Sådan bruges en kodetabel til at oprette en kodeliste

Det er ikke obligatorisk at oprette en kodeliste, før feltarbejdet udføres, men det kan være tidskrævende og besværligt at gøre det i selve feltsoftwaren med begrænset funktionalitet. Den bedste praksis er at foruddefinere en liste over koder, der passer til arbejdstypen. Den samme kodeliste bør anvendes af alle, der arbejder i felten. 
 
Når en kode oprettes, definerer brugeren kodetypen og en typografi for de lineære elementer. Infinity understøtter alle typer af koder, herunder punkter, linjer, arealer og frie koder, der anvendes af de eksisterende brugere af System 1200 og Leica Viva.

Der findes to metoder til elementkodning: tematiske koder, som tildeles punkter, linjer og arealer, eller frie koder.  Frie koder adskiller sig fra tematiske koder ved, at de er rent tidsrelaterede oplysninger, som registreres mellem målinger i felten. Der registreres et tidsstempel med hver frie kode. Det gør det muligt at bruge en kronologisk rækkefølge af eksporterede punkter og frie koder til brug i kortlægningssoftware fra tredjepart.

For hver kode kan brugeren indtaste en eller flere egenskaber og definere, om man automatisk skal blive bedt om at indtaste dem. En egenskab kan defineres på mange måder, f.eks. som et enkelt tekstfelt, en valgliste, et interval at vælge fra eller en standardværdi.
Brugeren behøver ikke nødvendigvis at oprette en kodeliste fra bunden. Man kan bruge eksisterende data til automatisk at udfylde et nyt bibliotek med koder. Det kan gøres ved at importere en eksisterende kodeliste, et Leica DBX-job, en FlexLine CLS-fil, en ESRI-geodatabase eller HeXML-fil.   
 

Der er følgende fordele ved at bruge en kodetabel i Infinity:

  • En hurtig og effektiv måde til at oprette et bibliotek med koder
  • Nem metode til at omorganisere, opdatere eller kombinere lister over koder
  • De samme koder kan eksporteres til forskellige instrumenttyper eller formater
  • En kodetabel kan nemt deles mellem brugere 

VIDEO 1:Se videoen for at få mere at vide om, hvordan du opretter en kodetabel.

 

Sådan bruges en kodetabel til at tildele typografier til elementer

Når man opretter en tegning i CAD-software, anvender brugeren geometriobjekter til at repræsentere elementer. En bestemt CAD-blok repræsenterer f.eks. et træ eller et skilt, eller en særlig linjetypografi bruges til at skelne mellem en vej og en kantsten. Brugeren definerer lignende typografiarter for relaterede elementer og grupperer dem på de samme lag, så man hurtigt kan foretage ændringer af hele gruppen af elementer.

Infinity anvender automatisk den ønskede kodningstypografi under dataimporten. Det betyder, at brugeren kan få vist dataene i et format, der allerede er formateret, så det ligger meget tæt på den færdige leverance lige efter importen.

Skærmbillede af elementkodning i Leica Infinity opmålingssoftware

Hvordan kan kodetabellen konfigureres til at levere typografier? Brugeren kan importere en foruddefineret CAD-fil med alle de nødvendige lag, blokke og linjetypografier. Lagene og blokkene kan udtrækkes fra en DXF/DWG-fil. Lagene kan bruges, så de kodede elementer grupperes sammen med brug af samme typografi.

En blok kan bruges til at repræsentere et element ved hjælp af et simpelt geometriobjekt. Dette omfatter 2D- eller 3D-elementer. Ved at tildele blokken til koden kan kode-egenskaberne bruges til at skalere blokken, så den repræsenterer elementet i dets sande, relative størrelse. Egenskaberne kan f.eks. bruges til at skalere en træblok, så træernes kroner tegnes korrekt.

Skærmbillede af elementkodning i Leica Infinity opmålingssoftware

Linjetypografierne kan importeres fra .LIN-filerne, så en linje kan repræsenteres som et mønster af streger, prikker, tekst eller symboler. 
 
Se videoerne for at få mere at vide om, hvordan du bruger blokke, lag og brugerdefinerede linjetypografier

VIDEO 2: Sådan bruger du blokke og lag
VIDEO 3: Sådan bruger du brugerdefinerede linjetypografier

 

Elementbehandling i Infinity

Elementbehandling i Infinity er en enkel opgave. Brugeren skal blot oprette et projekt, vedhæfte en kodetabel og importere dataene. I 3D-visningen plottes punkterne automatisk med blokkene, linjerne bruger den definerede typografi, og elementerne tilhører de tildelte lag. 

Når en kodetabel knyttes til projektet, medtages hele indholdet i projektet, inklusive kode- og typografioplysninger. Det betyder, at hvis projektet overføres til en anden bruger, er det ikke nødvendigt at levere yderligere filer. Hvis dataenes position i projektet skal opdateres på grund af behandlingsopgaver som GNSS eller TPS, opdateres elementerne automatisk, uden at det er nødvendigt at foretage yderligere efterbehandling.

Hvis en bruger har brug for at redigere koder i et projekt, kan dette også gøres ved hjælp af Projektkodeadministrationen, hvor man kan finde de samme redigeringsfunktioner, som er tilgængelige i Kodeadministrationen, f.eks. muligheden for at redigere lag, blokke og linjetypografier. Ændringer, der foretages i Projektkodeadministration, gælder dog kun for det aktuelle projekt og opdaterer automatisk dataene i projektet. 

I Projektkodeadministrationen kan brugeren også se nye koder, der er oprettet i felten. De nye koder kan nemt flettes ind i kodetabellens koder og typografier.
Infinity har en række værktøjer, der gør det muligt for brugeren at korrigere eventuelle dataproblemer. Problemer kan skyldes forkert kodning, tastefejl eller forhindringer under observation af elementerne. Det kan for eksempel være en kode, der ikke er blevet tildelt til et punkt, indtastning af en forkert egenskab eller måling af et forkert punkt.

Menuen for elementredigering indeholder muligheder for at forbinde, bryde, slette, opdele eller bøje linjeelementer. Manglende elementer kan nemt tilføjes ved at oprette nye punkter og linjer samt tildele koder.

Tematiske elementer kan nemt eksporteres til CAD-software. Før en eksport kan brugeren i Administration af lag definere, hvilke opmålingsmæssige og tematiske lag, der skal sendes til CAD. Eksportindstillingerne kan gemmes i en skabelonfil til fremtidig brug.  Derefter kan data og elementer eksporteres ved at vælge formattypen *.dwg eller *.dxf.

Forfatter
Monika Bodziak
Produktingeniør, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Onlinelæring

Leica Geosystems har udviklet en online-læringsplatform for yderligere at uddanne kunderne i at udnytte deres instrumenters funktionalitet til det maksimale.
Leica Geosystems har udviklet en online-læringsplatform for yderligere at uddanne kunderne i at udnytte deres instrumenters funktionalitet til det maksimale.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.