Leica Infinity: Funksjonskoding

Leica Infinity

Hva er funksjonskoding?

Når landmålere samler inn feltdata dokumenteres også posisjonen og detaljer om nødvendige funksjoner. Alt kan anses som en funksjon: en bygning, et gjerde, en benk eller til og med et tre.  Når målingen er utført, registrerer landmåleren funksjonsdetaljene ved å angi koder og attributter som lagres sammen med målepunktet.
 
Kodene kategoriserer og identifiserer funksjonen ved å beskrive hva den er i felten: For eksempel kan du kode et enkelt punkt som representerer et tre eller en ravine, mens andre punkter kan kodes til å representere en vei eller et gjerde. En spesiell kodeegenskap kalles linjearbeid, og brukes til å slå sammen punkter til en linje for å opprette en lineær funksjon som en bygning eller vegg. 

Attributter kobles til en kode og brukes til å beskrive funksjonen og gi ytterligere informasjon. Hvis for eksempel funksjonskoden er en vegg, kan attributtene inkludere materialtype, høyde eller bredde.

Bruk av funksjonskoding sparer deg for tid og krefter, og øker produktiviteten både i felten og på kontoret ved å beskrive funksjonene og visualisere dataene i programvaren. Dette er nyttig under kvalitetskontroll ved innsamling av funksjoner og i databehandlingstrinnet før du sender data til CAD- eller GIS-løsninger. 
 

 

Typisk arbeidsflyt ved funksjonskoding i Infinity

Arbeid med funksjonskoding krever at enkelte data klargjøres og behandles på kontoret før og etter feltmåling. Typisk arbeidsflyt: 
Forhåndsdefinere et bibliotek med koder, funksjoner og stiler – brukeren må først opprette en kodetabell som  administrerer listen over koder, attributter og stilinformasjon som brukes til å tilordne måledata.  Tabellen brukes til importerte data eller opprettes i et prosjekt.

Opprette en kodeliste – fra kodetabellen kan brukeren eksportere en kodeliste som kan brukes med feltprogramvaren Captivate, Viva, System1200, iCON og Zeno  
 
Datainnsamling – kodelisten overføres til feltprogramvaren og skal brukes til å definere funksjoner med målinger i feltarbeidet.
 
Databehandling på kontoret – innsamlede data importeres til et Infinity-prosjekt med funksjonskodene. Kodetabellen finner automatisk riktig stil for importerte feltdata.
Denne arbeidsflyten beskriver alle trinnene for effektiv feltinnsamling. Bruk av funksjonskoding gjør det enklere å verifisere arbeidet på kontoret.   For å støtte kundens visuelle stiler kan brukeren opprette forskjellige kodetabeller med samme kodebibliotek, men med ulike funksjonsdefinisjoner og stiler. 
 

 

Bruke kodetabeller i Infinity

Hvordan kan bruk av kodetabeller i Infinity støtte funksjonskodingsprosessen?

 

Bruke en kodetabell til å opprette en kodeliste

Oppretting av kodelister før feltarbeid er ikke obligatorisk, men å gjøre dette i feltprogramvaren kan både være tidkrevende og vanskelig med begrenset funksjonalitet. Det beste er å forhåndsdefinere en kodeliste som er egnet for denne typen arbeid. Den samme kodelisten skal brukes av hele feltteamet. 
 
Når det opprettes en kode må brukeren definere kodetypen og en stil for lineære funksjoner. Infinity støtter alle kodetyper, inkludert punkter, linjer, områder og frikoder som brukes av de eksisterende brukerne av System 1200 og Leica Viva.

Det finnes to metoder for funksjonskoding – temakoder som er tilordnet punkter, linjer og områder eller frikoder.  Frikoder avviker fra temakoder ettersom disse bare er tidsrelatert informasjon  og registreres mellom feltmålingene. Et tidsstempel registreres sammen med hver frikode for å eksportere punkter og frikoder i kronologisk rekkefølge, og kan brukes med tredjeparts kartleggingsprogramvare.

For hver kode kan brukeren angi én eller flere attributter og definere om de automatisk skal bli bedt om å bruke dem. En attributt kan defineres på mange forskjellige måter, for eksempel som et enkelt tekstfelt, en valgliste, et utvalg eller en standardverdi.
Brukeren trenger ikke nødvendigvis å opprette en kodeliste fra bunnen av ettersom de kan bruke eksisterende data som automatisk fyller et nytt kodebibliotek. Dette kan gjøres ved å importere en eksisterende kodeliste, et Leica DBX-prosjekt, en FlexLine CLS-fil, ESRI-geodatabase eller HeXML-fil.   
 

Bruk av en kodetabell i Infinity har en rekke fordeler:

  • Rask og effektiv metode for å opprette et kodebibliotek
  • Enkel metode for å reorganisere, oppdatere eller slå sammen kodelister
  • De samme kodene kan eksporteres til ulike instrumenttyper eller -formater
  • Det er også enkelt å dele en kodetabell mellom brukerne 

VIDEO 1: Se videoen for å lære hvordan du oppretter en kodetabell.

 

Bruke en kodetabell til funksjonsstiler

I CAD-tegninger brukes geometriske objekter som representerer funksjonene. En CAD-blokk kan for eksempel representere et tre eller et skilt eller en spesiell linjestil for å skille mellom en vei og et fortau. Brukeren definerer også lignende stiler for relaterte funksjoner og grupperer dem i samme lag for å muliggjøre raske endringer i hele funksjonsgruppen.

Infinity finner automatisk riktig kodestil under dataimport. Dette betyr at brukeren kan vise data i et format som tilsvarer sluttresultatet rett etter import.

Skjermbilde av funksjonskoding med Leica Infinity landmålingsprogramvare

Hvordan konfigurere kodetabellen med stiler? Brukeren kan importere en forhåndsdefinert CAD-fil med alle lag, blokker og linjestiler. Lagene og blokkene kan hentes fra en .dxf/.dwg-fil. Lagene kan brukes slik at funksjonskodene grupperes med samme stil.

En blokk kan representere en funksjon med et enkelt geometrisk objekt. Dette inkluderer 2D- eller 3D-funksjonene. Ved å tilordne blokken til en kode kan kodeattributtene brukes til å skalere blokken slik at den representerer funksjonen i relativ størrelse. Attributtene kan for eksempel brukes til å skalere en treblokk, slik at løvverket blir riktig.

Skjermbilde av funksjonskoding med Leica Infinity landmålingsprogramvare

Linjestilene kan importeres fra .LIN-filene, slik at linjene representerer et mønster med tankestreker, punkter, tekst eller symboler. 
 
Se videoene for å lære hvordan du bruker blokker, lag og egendefinerte linjestiler

VIDEO 2: Slik bruker du blokker og lag
VIDEO 3: Slik bruker du egendefinerte linjestiler

 

Funksjonsbehandling i Infinity

Funksjonsbehandling i Infinity er en ganske enkel sak. Brukeren oppretter bare et prosjekt, legger til en kodetabell og importerer dataene. I 3D-visningen plottes punktene automatisk med blokkene, linjene bruker definert stil og funksjonene tilhører de tilordnede lagene. 

Når det legges til en kodetabell vil alt innhold, inkludert kode og stilinformasjon, inkluderes i prosjektet. Det betyr at det ikke er behov for ytterligere filer hvis prosjektet overføres til en annen bruker. Hvis posisjoneringen av data i prosjektet må oppdateres som følge av oppgavebehandling som GNSS eller TPS, vil funksjonene automatisk oppdateres uten behov for ytterligere etterbehandling.

Hvis en bruker må redigere koder i prosjektet kan dette også gjøres med Prosjektkodebehandling, der du finner de samme redigeringsfunksjonene som i Kodebehandling, for eksempel redigering av lag, blokker og linjestiler. Men all redigering i Prosjektkodebehandling gjelder bare for det nåværende prosjektet og oppdaterer dataene automatisk. 

I Prosjektkodebehandling kan brukeren også se nye koder som er opprettet i felten. Nye koder kan enkelt integreres med kodetabellens koder og stiler.
Infinity tilbyr en rekke verktøy som lar brukeren korrigere eventuelle dataproblemer. Det kan blant annet handle om feilkoding, skrivefeil eller eventuelle hindringer, for eksempel når en kode ikke er tilordnet et punkt, hvis det er angitt feil attributt eller ved måling av feil punkt.

Funksjonsredigeringsmenyen inneholder linjefunksjoner som Slå sammen, Linjeskift, Slett, Del eller Buet. Manglende funksjoner kan enkelt legges til ved å opprette nye punkter, linjer og tilordne koder.

Temakoder kan enkelt eksporteres til CAD-programvare. I Lagbehandling kan brukeren definere hvilken landmåling og temalag som skal sendes til CAD før eksport. Eksportinnstillingene kan lagres i en malfil for fremtidig referanse.  Deretter kan data og funksjoner eksporteres i formatene *.dwg eller *.dxf.

Skrevet av 
Monika Bodziak
Product Engineer, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Nettkurs

Leica Geosystems har utviklet en nettbasert kunnskapsplattform, der kunder kan lære mer om hvordan de utnytter funksjonene i instrumentene fullt ut.
Leica Geosystems har utviklet en nettbasert kunnskapsplattform, der kunder kan lære mer om hvordan de utnytter funksjonene i instrumentene fullt ut.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.