3D-spærrezonesystem

Automatisk hydraulisk styring af højde, dybde og drejning for gravemaskiner for at beskytte både skjulte og synlige strukturer og infrastruktur.

Leica MC1-maskinstyringssoftware med den digitale 3D-spærrezone til beskyttelse af bygningsaktiver og infrastruktur.
Overskridelse af omkostninger eller tidsfrister er et mareridt for enhver projektleder, især når de forekommer på grund af ulykker og skader på grund af menneskelige fejl. Kunne du have undgået nogle af disse situationer? Det kan du faktisk. Leica Geosystems og Xwatch Safety Solutions har i samarbejde udviklet en ny løsning til beskyttelse af strukturer og infrastruktur på byggepladsen. De to systemer er forbundet via en kommunikationskanal på en CAN-bus. Det er en af verdens første sikkerheds- og produktivitetsløsninger i en verden i 3D. Systemet er unikt for Xwatch og Leica Geosystems. Den revolutionerende, kombinerede løsning giver brugerne mulighed for at oprette eller importere 3D-spærrezoner over og under grundniveau, direkte i Leica MC1-maskinstyringssoftwaren.

Maskinfører kan hurtigt oprette eller bruge importerede spærrezoner på Leica MCP80-panelet i kabinen. Det vil få gravemaskinens hydrauliske funktioner til at sænke hastigheden eller endda helt stoppe, når maskinen nærmer sig disse zoner. Systemet er meget nemt at bruge for føreren, og det kan deaktivere bælterne under maskinen, så den ikke kan forårsage skader på miljøfølsomme områder, strømkabler eller dræningsgrøfter. Andre kritiske spærreområder kan være hængende forhindringer som f.eks. strømkabler, nedgravede forsyningsnet og selve arbejdet i nærheden af gangstier, kørebaner og offentlige veje.


Se en oversigt over alle hændelser på byggepladsen. Filtrerer, visualiserer og analyserer hændelsesdata. Bliv mere proaktiv ved at træffe de rigtige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre fremtidige hændelser, så sikkerheden øges for medarbejdere og aktiver på byggepladsen.

Tag databaserede beslutninger, der forbedrer sikkerheden på byggepladsen


Analyser alle loggede hændelsesdata effektivt, og bliv mere proaktiv i forhold til at undgå uheld på byggepladsen – uheld, der forsinker fremdriften og bringer medarbejdernes sikkerhed og aktiverne på byggepladsen i fare. Filtrer alle loggede hændelsesdata efter udstyr, dato og hændelsestype for at skabe et temperaturkort over hændelser, som kan hjælpe dig med bedre at forstå højrisikoområderne på byggepladsen. Historiske data gemmes i systemet for sporbarhed og klarhed – selv uger efter hændelsen indtraf.

Nem kommunikation fra kontoret til felten!


Med et klik på en knap kan brugerne nemt give medarbejderne i felten vigtig information. Du kan hurtigt informere alle MC1 -brugere om nødsituationer via SOS-advarselsfunktionen eller underrette udvalgte brugere om forventede hændelser (f.eks. storme, sprængning eller jordfaldshuller) med generelle sikkerhedsmeddelelser. Overvåg feltpersonalets reaktion på meddelelserne (kvittering i MC1), og træf hurtige beslutninger om yderligere handlinger.

Spor og mål sikkerhedsrelaterede data


Sporbarhed af hændelser giver nye muligheder for ledere af arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen ved at hjælpe dem med at forstå effektiviteten af deres sikkerhedsforanstaltninger. Brugere kan overvåge kritiske hændelser og analysere adfærd gennem det indbyggede KPI-dashboard. Data fra brugerdefinerede filtre kan eksporteres til analyse som en CSV-fil. Systemet giver desuden mulighed for at integrere med foretrukne platforme ved hjælp af ConX-API'er.

Tilfører værdi til de eksisterende sikkerhedsløsninger


Leica ConX Safety Awareness Module er den ideelle tilføjelse til Leica ConX og løsningerne iCON PA10, iCON PA80 og CAS fra Leica. Opgraderingen er nem og kræver kun en enkelt ekstra licens – med fleksible licensmuligheder, der passer til ethvert projekt.

Kontakt os om maskinstyring

Kontakt os for mere information om vores maskinstyringsløsninger.
Kontakt os for mere information om vores maskinstyringsløsninger.

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.