3D Avoidance Zone-system

Automatisk, hydraulisk kontroll over høyde, dybde og sving på gravemaskiner for å beskytte både synlig og usynlig eiendom og infrastruktur på anleggsområder.

Leica MC1 maskinstyringsprogramvare med digitale 3D-soner som må unngås for å beskytte eiendom og infrastruktur.
Kostnadsoverskridelser og utsettelser er et mareritt for anleggsprosjektledere, spesielt når de skyldes ulykker eller skader som følge av menneskelige feil. Kunne noen av disse hendelsene vært unngått? Den gode nyheten er at nå kan du unngå dem. Leica Geosystems og Xwatch Safety Solutions har i samarbeid utviklet en ny løsning for å beskytte eiendom og infrastruktur på anleggsområder. De to systemene kobles sammen med en CAN bus-kommunikasjonskanal for å skape en av verdens første løsninger for sikkerhet og produktivitet i en tredimensjonal verden. Systemet er unikt for Xwatch og Leica Geosystems. Den revolusjonerende kombinerte løsningen gjør det mulig for brukerne å opprette eller importere 3D-soner som skal unngås både over og under bakken, direkte i Leica MC1 maskinstyringsprogramvare.

Operatøren kan raskt opprette eller importere områder som skal unngås på Leica MCP80-panelet i førerhuset. Deretter utløses gravemaskinens hydraulikkfunksjoner for å senke hastigheten eller stoppe bevegelser som nærmer seg disse områdene. Det er også enkelt å bruke for operatøren, som kan stoppe maskinens bevegelser slik at den ikke skader beskyttede miljøer, kraftkabler eller avløp. Andre kritiske områder som må unngås inkluderer for eksempel kraftlinjer, underjordiske rør og kabler og arbeid i umiddelbar nærhet til fortau, motorveier og andre veier.


Se en oversikt over alle hendelser på byggeplassen. Filtrer, visualiser og analyser hendelsesdata. Bli mer proaktiv ved å iverksette egnede sikkerhetstiltak for å forebygge fremtidige hendelser – og øk sikkerheten for både medarbeidere, eiendom og maskiner.

Ta datadrevne beslutninger som forbedrer sikkerheten på anlegget


Utfør effektive analyser av alle loggede hendelsesdata, og bli mer proaktiv for å unngå anleggsulykker som forsinker fremdriften og skaper risiko for arbeidernes sikkerhet og eiendom på anlegget. Filtrer alle loggede hendelsesdata etter utstyr, dato og hendelsestype for å skape et varmekart over hendelser, som kan hjelpe deg å forstå hvilke områder som er mest risikable på byggeplassen. Historiske data lagres i systemet for sporbarhet og oversikt – selv flere uker etter at hendelsen oppsto.

Enkel kommunikasjon mellom kontoret og byggeplassen!


Brukerne kan enkelt varsle feltmannskapene om viktig informasjon ved å trykke på en knapp. Informer alle MC1 -brukere raskt om nødssituasjoner med SOS-varslingsfunksjonen, eller varsle utvalgte brukere om forventede hendelser (f.eks. uvær, sprengning, synkehull) med generelle sikkerhetsmeldinger. Overvåk feltmannskapenes respons på meldingene (bekreftelse i MC1), og ta raske beslutninger om hva som skal gjøres videre.

Sporing og måling av sikkerhetsrelaterte data


Sporing av hendelser åpner for nye muligheter for helse- og sikkerhetsansvarlige ved å hjelpe dem å vurdere sikkerhetstiltakenes effekt. Brukerne kan overvåke kritiske hendelser og foreta atferdsanalyse via det innebygde KPI-dashbordet. Data fra brukerdefinerte filtre kan eksporteres som CSV-filer for videre analyse. I tillegg tilbyr systemet mulighet til å opprette integrasjon med foretrukne plattformer ved hjelp av ConX API-er.

Utvider eksisterende sikkerhetsløsninger


Leica ConX Safety Awareness Module er en ideell tilleggsmodul til Leica ConX og Leica iCON PA10-, iCON PA80- og CAS-løsninger. Oppgraderingen er enkel og krever bare én ekstra lisens, med fleksible lisensalternativer som passer til alle typer prosjekter.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.