System stref unikania 3D

Automatyczne sterowanie hydrauliczne wysokością, głębokością i obrotem koparek w celu ochrony zarówno ukrytych, jak i widocznych ciężkich obiektów budowlanych i infrastruktury.

Leica MC1 machine control software with the 3D digital avoidance zone for protecting construction assets and infrastructure.

Koszmarem każdego kierownika ciężkiego projektu budowlanego jest bycie świadkiem przekroczenia kosztów i niedotrzymania terminów dostaw, zwłaszcza gdy są one związane z wypadkami i uszkodzeniami spowodowanymi błędem ludzkim. Czy można uniknąć niektórych z tych incydentów? Dobra wiadomość jest taka, że teraz jest to możliwe. Leica Geosystems i Xwatch Safety Solutions wspólnie opracowały nowe rozwiązanie do ochrony obiektów budowlanych i infrastruktury na placu budowy. Oba systemy są połączone kanałem komunikacyjnym magistrali CAN, aby stworzyć jedno z pierwszych na świecie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i produktywność w świecie 3D. System ten jest wyjątkowy dla Xwatch i Leica Geosystems. Rewolucyjne, połączone rozwiązanie pozwoli użytkownikom na tworzenie lub importowanie stref unikania 3D nad i pod powierzchnią, bezpośrednio w oprogramowaniu sterującym Leica MC1.

Operator może szybko utworzyć lub użyć zaimportowanych stref unikania w panelu Leica MCP80 w kabinie, który następnie uruchomi funkcje hydrauliczne koparki, aby spowolnić lub nawet całkowicie zatrzymać koparkę po zbliżeniu się do tych stref. Jest on również łatwy w obsłudze dla operatora i ma możliwość wyłączenia ruchu gąsienic maszyny, aby nie mogła ona naruszyć obszarów chronionych, kabli zasilających lub drenażu. Inne krytyczne obszary unikania obejmują przeszkody napowietrzne, takie jak linie energetyczne, usługi podziemne i operacje w pobliżu ciągów pieszych, czynnych jezdni, torowisk i dróg publicznych.


Zobacz przegląd wszystkich incydentów na placu budowy. Filtrowanie, wizualizacja i analiza danych o zdarzeniach. Stań się bardziej proaktywny, podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania przyszłym incydentom - zwiększając bezpieczeństwo pracowników i zasobów placu budowy. 

Podejmuj świadome decyzje oparte na danych, które poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy


Skutecznie analizuj wszystkie zarejestrowane dane o incydentach i bądź bardziej proaktywny w unikaniu wypadków na placu budowy, które spowalniają postęp prac i zagrażają bezpieczeństwu pracowników oraz majątkowi placu budowy. Filtruj wszystkie zarejestrowane dane o zdarzeniach według sprzętu, daty i typu zdarzenia, aby stworzyć mapę cieplną zdarzeń, która pomoże Ci lepiej zrozumieć obszary najwyższego ryzyka na placu budowy. Dane historyczne są zapisywane w systemie w celu zapewnienia możliwości śledzenia i przejrzystości - nawet kilka tygodni po wystąpieniu zdarzenia.

Łatwa komunikacja między biurem a terenem!


Za pomocą jednego przycisku użytkownicy mogą w prosty sposób powiadomić ekipy terenowe o krytycznych informacjach. Szybko informuj wszystkich użytkowników MC1 o nagłych wypadkach za pomocą funkcji alertu SOS lub powiadamiaj wybranych użytkowników o przewidywanych zdarzeniach (np. burzach, wybuchach, zapadliskach) za pomocą ogólnych komunikatów bezpieczeństwa. Monitoruj reakcję załogi w terenie na komunikaty (potwierdzenie w MC1) i podejmuj szybkie decyzje dotyczące dalszych działań.

Śledzenie i pomiar danych dotyczących bezpieczeństwa


Możliwość śledzenia zdarzeń oferuje nowe możliwości menedżerom BHP, pomagając im zrozumieć skuteczność stosowanych przez nich środków bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą monitorować zdarzenia krytyczne i analizować zachowania za pomocą wbudowanego pulpitu nawigacyjnego KPI. Dane, które wynikają z określonych przez użytkownika filtrów, mogą być eksportowane do analizy w postaci pliku CSV. Dodatkowo system oferuje możliwość stworzenia integracji z preferowanymi platformami za pomocą API ConX .

Wzmacnia istniejące rozwiązania w zakresie świadomości bezpieczeństwa


Moduł Leica ConX Safety Awareness Module jest idealnym dodatkiem do programu Leica ConX oraz do urządzeń Leica iCON PA10, iCON PA80 i rozwizań CAS. Aktualizacja jest łatwa, wymaga tylko jednej dodatkowej licencji - z elastycznymi opcjami licencjonowania, aby dopasować się do każdego projektu.

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.

Infografika dotycząca świadomości bezpieczeństwa

Pobierz tę infografikę, aby dowiedzieć się więcej o tym, które rozwiązanie w zakresie świadomości bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojego miejsca pracy.
Pobierz tę infografikę, aby dowiedzieć się więcej o tym, które rozwiązanie w zakresie świadomości bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojego miejsca pracy.

Korzyści z wizualizacji danych o zdarzeniach w celu poprawy bezpieczeństwa na budowach

Moduł Leica Geosystems Safety Awareness w ConX przenosi bezpieczeństwo na placu budowy na wyższy poziom.
Moduł Leica Geosystems Safety Awareness w ConX przenosi bezpieczeństwo na placu budowy na wyższy poziom.