3D-system för undvikande av zoner

Automatisk hydraulisk höjd-, djup- och svängningsstyrning för grävmaskiner för skydd av både dolda och synliga tillgångar och infrastruktur inom tungt anläggningsbyggande.

Maskinstyrningsprogrammet Leica MC1 med digital funktion för hantering av zoner som ska undvikas i 3D för skydd av byggtillgångar och infrastruktur.
Överskridna kostnader och missade leveranstider är en mardröm för alla projektansvariga inom tungt anläggningsbyggande, särskilt när de beror på olyckor och skador till följd av mänskliga fel. Kan denna typ av incidenter undvikas? Nu kan de det! Leica Geosystems och Xwatch Safety Solutions har tillsammans utvecklat en ny lösning för att skydda byggnader och infrastruktur på byggarbetsplatser. De två systemen är sammankopplade med en kommunikationskanal via CAN-buss som ger upphov till en av världens första lösningar för säkerhet och produktivitet i 3D-miljö. Detta system är unikt för Xwatch och Leica Geosystems. Den revolutionerade kombinerade lösningen gör det möjligt för användare att i 3D skapa eller importera zoner som ska undvikas ovanför och under ytan direkt i maskinstyrningslösningen Leica MC1.

Föraren kan snabbt skapa eller använda importerade zoner som ska undvikas på kontrollpanelen Leica MCP80 i förarhytten. Detta utlöser grävmaskinens hydrauliska funktioner så att maskinen saktar ner eller till och med stannar helt när den närmar sig dessa zoner. Lösningen är dessutom användarvänlig och kan avaktivera rörelsen hos maskinens spår så att naturområden, strömkablar eller dräneringssystem inte skadas. Andra kritiska områden som ska undvikas omfattar hinder ovanför huvudhöjd såsom kraftledningar, underjordiska installationer och arbeten i närheten av gångvägar, körbanor och allmänna vägar.


Få en översikt över alla incidenter på byggarbetsplatser. Filtrera, visualisera och analysera incidentdata. Bli mer proaktiv genom att genomföra säkerhetsåtgärder för att förebygga incidenter i framtiden, och förbättra säkerheten för såväl arbetarna som tillgångarna.

Fatta välgrundade databaserade beslut för att förbättra säkerheten


Analysera effektivt alla loggade incidentdata och bli mer proaktiv genom att förebygga olyckshändelser som saktar ned arbetet och utsätter arbetarna och tillgångarna för risker. Filtrera alla loggade incidentdata efter utrustning, datum och typ av händelse för att skapa en värmekarta över incidenter som kan hjälpa dig att få en bättre översikt över de mest riskfyllda områdena på byggarbetsplatsen. Historiska data sparas i systemet för spårbarhet och tydlighet i flera veckor efter att incidenter inträffar.

Enklare kommunikation mellan kontoret och fältet!


Användarna kan enkelt skicka kritisk information till fältpersonal med ett enda klick. Informera snabbt alla MC1-användare om nödsituationer via SOS-varningsfunktionen, eller meddela utvalda användare om förväntade händelser (t.ex. stormar, sprängningar, sjunkhål) med allmänna säkerhetsmeddelanden. Övervaka fältpersonalens svar på meddelandena (bekräftelse i MC1) och fatta snabba beslut om ytterligare åtgärder.

Spåra och mät säkerhetsrelaterade data


Spårning av incidenter erbjuder nya möjligheter för arbetsmiljöansvariga, eftersom spårbarheten hjälper dem att förstå huruvida säkerhetsåtgärder är effektiva eller ej. Användarna kan övervaka kritiska händelser och analysera beteenden via den inbyggda KPI-instrumentpanelen. Data från användarinställda filter kan exporteras för analys i form av en CSV-fil. Systemet kan dessutom integreras i valfri plattform med ConX API.

Förbättrar befintliga lösningar för ökad säkerhetsmedvetenhet


Leica ConX säkerhetsmodul är ett tillägg till Leica ConX och Leica iCON PA10-, iCON PA80- och CAS-lösningarna. Det är enkelt att uppgradera och kräver bara en extra licens – med flexibla licensalternativ som passar alla projekt.

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.