Reflektorer

Maksimal nøjagtighed og rækkevidde

Reflektorer
Rækkevidden for et prisme afhænger blandt andet af dets belægning og glasset geometri. En række originale prismer fra Leica Geosystems har en specialbelægning på de reflekterende overflader – Anti-Reflex Coating, og en kobberbelægning på den modsatte side. Uden disse belægninger ville afstandsmålingens rækkevidde, ATR og Powersearch være reduceret med op til 30%. Kobberbelægningens udførelse og holdbarhed er afgørende for lang levetid. Glassets dimensioner, placeringen i holderen og hermed arealorienteringen er vigtige faktorer for målenøjagtigheden.

Transparent valg
Leica Geosystems tilbyder et overskueligt udvalg af prismer i forskellige størrelser til forskellige anvendelser. Der tilbydes standardprismer, specialprismer, miniprismer samt moniteringsprismer.

Professional 5000: HØJESTE NØJAGTIGHED
Professional 3000: MAKSIMAL LEVETID
Professional 1000: OMKOSTNINGSEFFEKTIV MÅLING

Nøjagtig centrering
Der opstår målefejl, hvis der ikke anvendes originale prismeholdere. Efterligninger konfigureres ikke efter Leica Geosystems kriterier, og de viser ofte en forskydning mellem prisme, holder og registreringspin. Holderen og prismet udgør en samlet enhed, som centreringen og gentagelsesnøjagtigheden defineres i forhold til. De mindste dimensionsændringer i geometrien for glasprismet eller holderen kan føre til en afvigelse fra centreringsaksen, som igen kan fremkalde målefejl.

Rækkevidde
Strålens afvigelse i et prisme definerer den maksimale rækkevidde ud fra princippet om, at den "indgående stråle skal være lig med den udgående stråle". Jo mindre stråleafvigelse (målt i vinkelsekunder), desto større er styrken af det direkte reflekterede signal til afsenderoptikken. Den returnerede signalkvalitet definerer den maksimale rækkevidde for en måling.

Levetid
I modsætning til mange konventionelle prismer består den reflekterende kobberbelægning på den  modsatte side af de originale  prismer af en støttebelægning, en vakuum-metalliseret kobberbelægning, et beskyttende lag og et overliggende lag af lak. Den klæbende speciallak beskytter det underliggende lag mod korrosion og løsgørelse. Sammen forlænger kobberbelægningen og lakken prismets levetid i betydelig grad. En ekstra antirefleksbehandling på prismets følsomme frontflade giver høj modstandsdygtighed over for ridser. Fremstillingsp rocessen for disse belægninger er så kompliceret, at kun meget få producenter i verden lever op til kravene til Leicas originalprismer.

Målenøjagtighed
Der opstår hyppigt målefejl over korte afstande, når man anvender prismer uden antirefleksbehandling, fordi prismets frontflade reflekterer en del af et signal direkte. Der opstår fejl ved brug af prismer uden kobberbelægning på bagsiden, når der samler sig fugt eller dug på prismet. Derfor bruger Leica Geosystems enten den beskrevne reflekterende belægning eller et patenteret system til forhindring af dug og kondens.

Tilbehør til Leica-instrumenter

Se vores udvalg af produkttilbehør her.

Kontakt Leica Geosystems

Find din lokale kontaktperson i salg, support og teknisk service.