Reflektorer

Maximal noggrannhet och räckvidd

Reflektorer
Prismats räckvidd beror, förutom andra faktorer, på dess ytskikt och glasets geometri. Flera av Leica Geosystems originalprismor har ett speciellt, anti-reflexbehandlat ytskikt på de reflekterande ytorna och ett kopparskikt på baksidan. Utan dessa skikt skulle räckvidden för längdmätning, ATR och Snabbsök reduceras med upp till 30%. Utförandet och hållbarheten i kopparskiktet är avgörande för en lång livslängd. Glasets dimensioner, positionen i hållaren och den spatiala orienteringen är viktiga faktorer för mätnoggrannheten.

Varierat urval
Leica Geosystems erbjuder ett varierat urval av prismor i olika storlekar för olika applikationer. I sortimentet finns prismor i standardmodell, specialkonstruerade prismor samt prismor för övervakning.

Professional 5000: HÖGSTA PRECISION
Professional 3000: MAXIMAL LIVSLÄNGD
Professional 1000: KOSTNADSEFFEKTIV MÄTNING

Centreringsprecision
Mätfel uppstår om man inte använder originalhållaren för prismat. Andra hållare är inte konfigurerade enligt Leica Geosystems kriterier och uppvisar ofta avvikelse mellan prisma, hållare och registreringsstift. Hållaren och prismat är tillsammans en enhet som används för att definiera noggrannheten för centrering och upprepning. Den minsta förändring av en glasprismas geometri eller av hållaren kan leda till avvikelser från centreringsaxeln och därigenom ge upphov till mätningsfel.

Räckvidd
Strålavvikelsen för ett prisma definierar den maximala räckvidden enligt principen "den ingående och den utgående strålen ska vara lika stora". Ju lägre strålavvikelsen är mätt i vinkelsekunder, desto större är den direkt reflekterade signalstyrkan till sändarens optik. Retursignalens kvalitet definierar mätningens maximala räckvidd.

Lifetime
I motsats till många vanliga prismor består det reflekterande kopparskiktet på baksidan av våra originalprismor av ett  stödskikt,  ett vakuummetalliserat kopparskikt, ett skyddsskikt och ett täckande lackskikt. Det speciella häftande lackskiktet håller fast och skyddar de underliggande lagren från korrosion. Kopparskiktet och lackskiktet i kombination ökar prismats livslängd avsevärt. Ett extra skikt utan reflexer på prismats känsliga frontyta ger en robust motstånd mot repor. Tillverkningsprocessen  där dessa lager läggs på är så komplex att endast ett fåtal tillverkare världen över uppfyller Leicas kvalitetskrav.

Mätprecision
Mätfel uppstår ofta vid kort räckvidd när prisman utan anti-reflexskikt används, eftersom prismats front alltid direkt reflekterar en viss signalprocent.  Fel uppstår i prismor utan kopparskikt på baksidan när fukt kondenseras eller om prismat blir dimmigt. Leica Geosystems använder därför antingen det reflekterande skikt som beskrivs ovan eller ett patenterat system som förhindrar att prismat immar igen och att kondens uppstår.

Det optimala prismat för din applikation
Leica Geosystems erbjuder ett transparent val av prismor i olika storlekar för olika applikationer. I sortimentet finns prismor i standardmodell, specialkonstruerade prismor samt prismor för övervakning.

HÖGSTA PRECISION

Prismorna utmärker sig med en centreringsnoggrannhet under 1 mm och bästa möjliga avvikelse för mätstrålen med < 2” för att uppnå maximal räckvidd.

MAXIMAL LIVSLÄNGD

Optimerade för vanlig längder, uppvisar dessa prismor en strålavvikelse på upp till 8”. Funktionen i det optiska ytskiktet, unikt på marknaden, ger en livslängd utöver det vanliga.

KOSTNADSEFFEKTIV MÄTNING

Förutom att vara kostnadseffektiva, uppfyller även 1000-serien de stränga processtesterna hos Leica Geosystems och användarens höga krav på lång livslängd.

För mer information, se vår tillbehörskatalog

Transparent val

Leica Geosystems erbjuder sina ursprungliga tillbehör i tre serier för olika krav. Professional 5000, Professional 300 och Professional 1000
Leica Geosystems erbjuder sina ursprungliga tillbehör i tre serier för olika krav. Professional 5000, Professional 300 och Professional 1000

Kvalitet

För att vara exakt: Varje detalj räknas
För att vara exakt: Varje detalj räknas

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.