Reflektorer

Maksimal presisjon og rekkevidde

Reflektorer
Rekkevidden til et prisme er blant annet avhengig av hvilket belegg det har og av glassgeometrien. En del originalprismer fra Leica Geosystems har et spesielt belegg på de reflekterende overflatene, antirefleksbelegg, samt et kobberbelegg på motsatt side. Uten disse beleggene ville rekkevidden ved avstandsmåling, ATR og Powersearch vært opptil 30 % lavere. Den håndverksmessige kvaliteten og holdbarheten til kobberbelegget er avgjørende for lang levetid. Glassets dimensjoner, posisjonen i holderen og arealretningen er viktige for målepresisjonen.

Oversiktlige valgmuligheter
Leica Geosystems tilbyr et oversiktlig utvalg av prismer i ulike størrelser for ulike bruksområder. Utvalget omfatter standardprismer, spesialprismer, miniprismer og overvåkingsprismer.

Professional 5000: HØYESTE PRESISJON
Professional 3000: MAKSIMAL LEVETID
Professional 1000: KOSTNADSEFFEKTIV MÅLING

Sentreringspresisjon
Målefeil oppstår hvis man ikke bruker originale prismeholdere. Erstatninger er ikke konfigurert i henhold til Leica Geosystems' kriterier, og har ofte forskyvning mellom prisme, holder og registerpinne. Holderen og prismet består av en enhet som definerer sentrerings- og repetisjonspresisjon. Den minste dimensjonsendring i geometrien til et glassprisme eller holderen kan føre til avvik fra senteraksen, og dermed forårsake målefeil.

Rekkevidde
Stråleavviket fra et prisme definerer prismets maksimale rekkevidde i henhold til prinsippet "inngangsstrålen skal være lik utgangsstrålen". Jo mindre stråleavviket er (målt i vinkelsekunder), jo høyere blir signalstyrken som reflekteres direkte til optikken i senderen. Retursignalets kvalitet definerer maksimal rekkevidde for en måling.

Levetid
I motsetning til mange konvensjonelle prismer, består det reflekterende kobberbelegget på motsatt side av  originale prismer av et  støttebelegg, et vakuummetallisert kobberbelegg, et beskyttende belegg og et beskyttende lag lakk. Den spesialklebende lakken beskytter de underliggende lagene mot korrosjon og fraskilling. Kombinasjonen av kobberbelegg og lakk øker prismets levetid betydelig. Ytterligere et antirefleksbelegg på den følsomme frontoverflaten på prismet gir god bestandighet mot riper. Produksjonsprosessen  for disse beleggene er så kompleks at det bare finnes noen få produsenter i hele verden som oppfyller kravene til Leicas originalprismer.

Målepresisjon
Ved bruk av prismer uten antirefleksbelegg oppstår det ofte målefeil på kort avstand fordi fronten på prismet alltid reflekterer en viss prosentandel av signalet direkte.  Ved bruk av prismer uten kobberbelegg på baksiden oppstår målefeil når fuktdråper samler seg eller prismet dugger. Derfor bruker Leica Geosystems enten det tidligere nevnte reflekterende belegget eller et patentert system for å forebygge dugg og kondens.

Original Accessories

Benefit from the quality, precision and reliability of Leica Geosystems original accessories.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support