Reflektorer

Maksimal presisjon og rekkevidde

Reflektorer
Rekkevidden til et prisme er blant annet avhengig av belegg og glassgeometri. En rekke originalprismer fra Leica Geosystems har et spesielt belegg på de reflekterende overflatene – antirefleksbelegget, og kobberbelegg på motsatt side. Uten disse beleggene ville rekkevidden ved avstandsmåling, ATR og Powersearch vært opptil 30 % lavere. Den håndverksmessige kvaliteten og holdbarheten til kobberbelegget er avgjørende for lang levetid. Glassets dimensjoner, posisjonen i holderen og arealretningen er viktige for målepresisjonen.

Oversiktlig valg
Leica Geosystems tilbyr et oversiktlig utvalg av prismer i ulike størrelser for ulike bruksområder. Utvalget omfatter standardprismer, spesialprismer, miniprismer og overvåkingsprismer.

Professional 5000: HØYEST NØYAKTIGHET
Professional 3000: MAKSIMAL LEVETID
Professional 1000: RIMELIG MÅLING

Sentreringspresisjon
Målefeil skjer hvis det ikke brukes originale prismeholdere. Erstatninger er ikke konfigurert i henhold til Leica Geosystems' kriterier, og har ofte forskyvning mellom prisme, holder og registerpinne. Holderen og prismet består av en enhet som definerer sentrerings- og repetisjonspresisjon. Den minste dimensjonsendring i geometrien til et glassprisme eller holderen kan føre til avvik fra senteraksen, og dermed forårsake målefeil.

Rekkevidde
Stråleavviket fra et prisme definerer prismets maksimale rekkevidde, i henhold til prinsippet «inngangsstrålen skal være lik utgangsstrålen». Jo mindre stråleavviket er (målt i vinkelsekunder), jo høyere blir signalstyrken som reflekteres direkte til optikken i senderen. Retursignalets kvalitet definerer maksimal rekkevidde for en måling.

Levetid
I motsetning til mange tradisjonelle prismer, består det reflekterende kobberbelegget på motsatt side av  originale prismer av et  støttebelegg, et vakuummetallisert kobberbelegg, et beskyttende belegg og et overliggende lag med lakk. Den spesialklebende lakken beskytter de underliggende lagene mot korrosjon og fraskilling. Kombinasjonen av kobberbelegg og lakk forlenger levetiden til prismets betydelig. Ytterligere et antirefleksbelegg på den følsomme frontoverflaten på prismet gir god bestandighet mot riper. Produksjonsprosessen  for disse beleggene er så kompleks at bare noen få produsenter i hele verden oppfyller kravene til Leicas originalprismer.

Målenøyaktighet
Ved bruk av prismer uten antirefleksbelegg oppstår det ofte målefeil på kort avstand, fordi fronten på prismet alltid reflekterer en viss prosentandel av signalet direkte.  Ved bruk av prismer uten kobberbelegg på baksiden oppstår det målefeil når fuktdråper samler seg eller prismet dugger. Derfor bruker Leica Geosystems enten det nevnte reflekterende belegget eller et patentert system for å forebygge dugg og kondens.

Det optimale prismet for ditt bruksområde
Leica Geosystems tilbyr et oversiktlig utvalg av prismer i ulike størrelser for ulike bruksområder. Utvalget omfatter standardprismer, spesialprismer, miniprismer og overvåkingsprismer.

HØYESTE PRESISJON

Prismene skiller seg ut med en sentreringsnøyaktighet på under 1 mm og best mulig stråleavvik på < 2" for å oppnå maksimal rekkevidde.

MAKSIMAL LEVETID

Prismene er optimalisert for vanlige driftsavstander og avgir et stråleavvik på opptil 8". Den spesielle funksjonen til det optiske belegget, som er eneste i sitt slag på markedet, sikrer over gjennomsnittlig levetid.

KOSTNADSEFFEKTIV MÅLING

Til tross for at 1000-serien er rimelig, så oppfyller den de strenge behandlingskontrollene til Leica Geosystems og brukerens høye krav til lang levetid.

Flere detaljer finner du i vår tilbehørskatalog

Oversiktlige valgmuligheter

Leica Geosystems tilbyr sitt originale tilbehør i tre serier for forskjellige krav. Professional 5000, Professional 300 og Professional 1000
Leica Geosystems tilbyr sitt originale tilbehør i tre serier for forskjellige krav. Professional 5000, Professional 300 og Professional 1000

Kvalitet

For å være presis: Hver detalj teller
For å være presis: Hver detalj teller

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.