Leica Captivate Tunnel-app - strømliner tunnelbyggeri og -vedligeholdelse

Én samlet app til at afsætte tunneldesign og kontrollere tunnelføring og -profiler

Fagfolk inden for opmåling spiller en vigtig rolle ved at levere nøjagtige data til tunnelbyggeriet og holde projekterne på rette spor. Leica CaptivateTunnel-appen strømliner arbejdet med tunnelbyggeri inden for afsætning af tunneldesign og kontrol af de faktisk byggede tunneler.Leica Captivate Tunnel-app – forbedring af opgaver med tunneldesign og afsætningerAfmærkning af tunnellinjer og kontrol i forhold til designet

Leica Captivate Tunnel-appen er opdelt i to dele, hvoraf den ene indeholder opgaver til afmærkning af en tunnelkonstruktion og den anden til kontrol af faser af en bygget tunnel eller til at levere tunnel-as-built-oplysninger ved hjælp af tunneludretning og definerede tunnelprofiloplysninger. Den sikrer, at du har det rigtige digitale værktøj til dine opgaver med tunnelopmåling gennem hele tunnelbyggeriets livscyklus.

Udgravning af tunnelflader og analyse af profilscanning

Leica Captivate Tunnel-appen er designet med funktioner, der gør tunnelspecifikke opgaver nemmere og mere effektive. For eksempel:

  • Henvisning til tunneldesignet til afsætning af tunnelflader under udgravningen ved hjælp af fuldautomatiske og gentagne rutiner.

  • Ringborede tunneler med en rutine til kontrol af tunnelaksen, der beregner den bedste pasform som bygget og også vurderer radialerne med hensyn til skævhed.

  • Placere boreriggen og automatisk anvende boremønstre ved boring af huller parallelt med tunnelaksens retning.

  • Scanne tunnelprofiler ved definerede stationeringer og visualisere områder med under- og overbrud.


Captivate – et hurtigt tip

Når du bruger en Leica MS60 MultiStation, kan du kontrollere kravsspecifikationerne for en tunnel ved at scanne et tunneltværsnit mellem stationeringerne i linjeføringen. Den scannede punktsky kan derefter sammenlignes med tunneldesignet eller en tidligere scannet version af det samme område af tunnelen for at måle fremdriften. Dette gør det muligt at få nøjagtige oplysninger om den aktuelle status for tunnelbyggeriet.

Leica Captivate Field-softwaren er fuldt kompatibel med:RessourcerLeica Captivate – datablad

Datablad med de vigtigste egenskaber og supporterede enheder fra Leica Captivate field-softwaren til professionel opmåling.
Datablad med de vigtigste egenskaber og supporterede enheder fra Leica Captivate field-softwaren til professionel opmåling.

Styrk dine kvalifikationer inden for tunnelinfrastruktur

Uanset om du er en erfaren landmåler eller er i gang med dine første opmålingsprojekter, kan du levere høj nøjagtighed, der kræves ved design, opførelse og vedligeholdelse af jernbaner og tunneller.
Uanset om du er en erfaren landmåler eller er i gang med dine første opmålingsprojekter, kan du levere høj nøjagtighed, der kræves ved design, opførelse og vedligeholdelse af jernbaner og tunneller.


Vil du tale med en Leica Captivate-ekspert?