Leica Captivate Tunnel-app - strømliner tunnelbyggeri og -vedligeholdelse

Én samlet app til at afsætte tunneldesign og kontrollere tunnelføring og -profiler

Fagfolk inden for opmåling spiller en vigtig rolle ved at levere nøjagtige data til tunnelbyggeriet og holde projekterne på rette spor. Leica CaptivateTunnel-appen strømliner arbejdet med tunnelbyggeri inden for afsætning af tunneldesign og kontrol af de faktisk byggede tunneler.Leica Captivate Tunnel-app – forbedring af opgaver med tunneldesign og afsætningerAfsætning af tunneler og inspektion mod design

Leica Captivate Tunnel-appen er opdelt i to. Den ene hjælper med afsætning af et tunneldesign, mens den anden bruges til at kontrollere en eksisterende tunnel med brug af tunnelføringsdata og definerede tunnelprofiloplysninger. Den sikrer, at du har det rigtige digitale værktøj til dine opgaver med tunnelopmåling gennem hele tunnelbyggeriets livscyklus.

Analyse og scanning af tunnelens overflade

Leica Captivate Tunnel-appen er designet med funktioner, der gør tunnelspecifikke opgaver nemmere og mere effektive. For eksempel:

  • Anvende tunneldesignet til at afsætte tunnelens snitflader under udgravningen.

  • Placere boreriggen og automatisk anvende boremønstre ved boring af huller parallelt med tunnelaksens retning.

  • Scanne tunnelprofiler ved definerede stationeringer og visualisere områder med under- og overbrud.


Captivate – et hurtigt tip

Når du bruger en Leica MS60 MultiStation, kan du kontrollere kravsspecifikationerne for en tunnel ved at scanne et tunneltværsnit mellem stationeringerne i linjeføringen. Den scannede punktsky kan derefter sammenlignes med tunneldesignet eller en tidligere scannet version af det samme område af tunnelen for at måle fremdriften. Dette gør det muligt at få nøjagtige oplysninger om den aktuelle status for tunnelbyggeriet.

Leica Captivate Field-softwaren er fuldt kompatibel med:RessourcerLeica Captivate – datablad

Datablad med de vigtigste egenskaber og supporterede enheder fra Leica Captivate field-softwaren til professionel opmåling.
Datablad med de vigtigste egenskaber og supporterede enheder fra Leica Captivate field-softwaren til professionel opmåling.

Styrk dine kvalifikationer inden for tunnelinfrastruktur

Uanset om du er en erfaren landmåler eller er i gang med dine første opmålingsprojekter, kan du levere høj nøjagtighed, der kræves ved design, opførelse og vedligeholdelse af jernbaner og tunneller.
Uanset om du er en erfaren landmåler eller er i gang med dine første opmålingsprojekter, kan du levere høj nøjagtighed, der kræves ved design, opførelse og vedligeholdelse af jernbaner og tunneller.


Vil du tale med en Leica Captivate-ekspert?