Leica Captivate Tunnel App – effektiviserar bygge och underhåll av tunnlar

En app för utsättning av tunnelkonstruktioner och kontroller av inriktning och profiler i tunnlar

Mättekniker spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla precisa data för att möjliggöra tunnelkonstruktion och hålla projekt på rätt spår. Leica Captivate Tunnel-appen används för utsättning av tunnelkonstruktioner och för kontroll av skicket hos befintliga tunnlar och effektiviserar därmed tunnelspecifika arbetsuppgifter.Leica Captivate Tunnel App - förbättrar tunnelkonstruktion och inriktningsarbeteUtsättning av tunnlar och kontroll mot ritning

Leica Captivate Tunnel-appen är uppdelad i två delar, en med funktioner för utsättning av en tunnelkonstruktion och en för kontroll av befintliga tunnlar med hjälp av tunnelinriktning och definierad tunnelprofilinformation. Detta säkerställer att du har rätt digitala verktyg för dina mätuppgifter i alla faser av tunnelprojektet.

Analyser och skanning av tunnelns yta

Leica Captivate Tunnel-appen är utrustad med funktioner som gör tunnelspecifika uppgifter enklare och effektivare. Exempel:

  • Referera tunnelkonstruktionen för att sätta ut tunnelns sidor under grävning.

  • Rikta in borriggen och använd automatiskt borrmönster när du borrar hål parallellt med tunnelaxelns riktning.

  • Skanna tunnelprofiler vid definierade sektioner och visualisera områden med underbrott och överbrott.


Snabbtips för Captivate

Vid användning av en Leica MS60 MultiStation kan du kontrollera as-build-specifikationerna för en tunnel genom att skanna en del av tunneln mellan sektionerna för inriktning. Det skannade punktmolnet kan sedan jämföras med tunnelkonstruktionen eller en tidigare skannad version av samma område i tunneln, för mätning av framsteg. Det ger dig korrekt information på plats om aktuell status för tunnelkonstruktionen.

Leica Captivate fältmjukvara är kompatibel med:Totalstationer

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

GNSS-system

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Fältdatorer

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica AP20 AutoPole

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica Exchange

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica Infinity

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

ResurserDatablad för Leica Captivate

Datablad med de viktigaste funktionerna och de enheter som stöds av Leica Captivate fältmjukvara för mätproffs.
Datablad med de viktigaste funktionerna och de enheter som stöds av Leica Captivate fältmjukvara för mätproffs.

Förbättra din mätkompetens för tunnelinfrastruktur

Oavsett om du är erfaren mättekniker eller just har kommit igång med dina första mätprojekt kan du tillhandahålla de höga precisionsstandarder som krävs vid projektering, byggande och underhåll av järnvägar och tunnlar.
Oavsett om du är erfaren mättekniker eller just har kommit igång med dina första mätprojekt kan du tillhandahålla de höga precisionsstandarder som krävs vid projektering, byggande och underhåll av järnvägar och tunnlar.


Vill du prata med en expert på Leica Captivate?