Leica Captivate Tunnel-appen – strømlinjeformet bygging og vedlikehold av tunneler

Én app for utstikking av tunneldesign og kontroll av tunneltraseer og -profiler

Landmålere spiller en avgjørende rolle når det gjelder å levere presise data for tunnelbygging og sikre prosjektfremdriften. Tunnel-appen i Leica Captivate er spesielt utviklet for utstikking av tunneldesign og kontroll av eksisterende tunneler, og bidrar til å strømlinjeforme tunnelspesifikke arbeidsoppgaver.Leica Captivate Tunnel-appen - Bedre design og justering av tunneltraseerUtstikking av tunnelinnretting og kontroll opp mot design

Leica Captivate Tunnel-appen består av to deler, der den ene delen tilbyr utstikking av tunneldesign, men den andre kontrollerer trinnene i tunnelbyggingen eller eksisterende tunnel med tunnelinnretting og definert tunnelprofilinformasjon. Dette sikrer at du har det riktige digitale verktøyet til tunnelmålingsarbeid gjennom hele tunnelprosjektet.

Graving av tunneloverflate og analyse av profilskanning

Tunnel-appen i Leica Captivate er utviklet med funksjoner for å gjøre tunnelspesifikke arbeidsoppgaver enklere og mer effektive. For eksempel:

  • Referanse til tunneldesign ved å stikke ut tunneloverflater under graving med helautomatiske og gjentatte rutiner.

  • Tunnelmåling med rutinekontroll av tunnelretning beregner optimal fremstilling og vurderer også radialer for «squat», dvs. at den horisontale diameteren er større enn den vertikale.

  • Orienter boreriggen, og bruk automatiske boremønstre ved boring av hull parallelt med tunnelretningen.

  • Skann tunnelprofiler ved definerte profilpunkter, og visualiser områder med over- og underbrytning.


Captivate-hurtigtips

Ved å bruke en Leica MS60 MultiStation kan du kontrollere utført tunnelarbeid mot spesifikasjonene ved å skanne et tunnelsnitt mellom profilpunktene. Den skannede punktskyen kan deretter sammenlignes med tunneldesignet eller en tidligere skannet versjon av det samme tunnelområdet for å måle fremdriften. Dette gjør det mulig å få presis informasjon om gjeldende status for tunnelbyggingen.

Leica Captivate feltprogramvare er fullt kompatibel med:RessurserLeica Captivate datablad

Datablad som viser de viktigste funksjonen og enheter som støttes av Leica Captivate feltprogramvare for landmålere.
Datablad som viser de viktigste funksjonen og enheter som støttes av Leica Captivate feltprogramvare for landmålere.

Forbedre landmålingsferdighetene innen tunnelinfrastruktur

Enten du er en erfaren landmåler eller nettopp har kommet i gang med dine første landmålingsprosjekter, kan du levere måleresultater etter de høye standardene som kreves ved design, bygging og vedlikehold av jernbaner og tunneler.
Enten du er en erfaren landmåler eller nettopp har kommet i gang med dine første landmålingsprosjekter, kan du levere måleresultater etter de høye standardene som kreves ved design, bygging og vedlikehold av jernbaner og tunneler.


Ønsker du å snakke med en ekspert på Leica Captivate?