Etterforskning av trafikkulykker

Rask og omfattende dokumentasjon av åsteder for små og store trafikkulykker, som bilulykker, massekollisjoner, togulykker eller flyulykker, blir enklere og enda bedre. Selv i vanskelig tilgjengelige områder, på dagtid eller om natten, og under dårlige værforhold som snø, regn og tåke, må åstedet dokumenteres.

Våre digitale geospatiale teknologier fanger opp alle detaljer på ulykkesstedet i 2D eller 3D på noen få minutter. Involverte kjøretøy legger igjen spor når de ruller, bremser, låser seg, glir eller skrenser, og alt dette blir dokumentert og visualisert med våre teknologier. Resultatene viser det relative området for alle direkte og relaterte bevis. Løsningene våre sikrer at tilstrekkelig og nøyaktig informasjon innhentes når bevismaterialet identifiseres og registreres på ulykkesstedet. Spar verdifull tid og ressurser ved å fullføre feltarbeidet raskere med all informasjon som er nødvendig for senere fjerngranskning av ulykkesstedet.Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Registrer komplette og nøyaktige data fra et ulykkessted, slik at veien kan gjenåpnes raskt

Utnytt kraften i vår automatiserings- og digitaliseringsteknologi til rask og sikker dokumentasjon av alle detaljer i et ulykkessted. Våre løsninger gir deg kunnskapene som kreves for å kunne gjenåpne et ulykkessted, enten du trenger enkle målinger til grunnleggende 2D-diagrammer, omfattende punktskyer til inngående 3D-gjennomflyginger og animasjoner, eller fleksibilitet til å finne den beste tilnærming på et ulykkessted.

Den digitale tvillingen av ulykkesstedet kan åpnes og undersøkes i detalj senere

Vår 3D-laserskanningsteknologi gjør det mulig å registrere et helt ulykkessted raskt og enkelt for å opprette en punktsky i sanntid. Punktskyen utgjør en målbar modell, slik at du kan se den som en digital tvilling til granskningen – en virtuell 3D-replika av det reelle scenarioet.

Kunnskap om miljøforholdene ved gjennomføring av dokumentering og undersøkelser kan spille en viktig rolle ved trafikkulykker.

Myndighetene utføre visuelle inspeksjoner og ta vare på bevisene under alle miljøforhold, både ved trafikkulykker og andre hendelser utendørs, som kriminalitet eller brann. Jobben må gjøres uansett om det regner, hagler, snør eller er ekstremt varmt. Dokumentering av store åsteder kan være en langvarig prosess, og må utføres enten det er natt eller dag. Vår portefølje inneholder allsidige og robuste løsninger som fungerer under krevende forhold.

Oppdag våre hovedløsninger for etterforskning og rekonstruksjon av trafikkulykker

Håndholdt og presis løsning for måling i bilder fra ulykkessteder
Registrer ulykkesstedet med Leica BLK3D

BLK3D er en måleløsning basert på fotografier. Hvert foto er en fullstendig måleoppføring som inneholder målinger av høyde, bredde og dybde. Målingene kan opprettes når som helst, direkte på åstedet eller senere ved hjelp av BLK3D-programvaren.

BLK3D gjør det også lett å måle på vanskelig tilgjengelige steder. Den bidrar til å unngå ombytting av tall og manglende eller unøyaktige målinger. Politi og ulykkesgranskere kan dokumentere små til middels store ulykker direkte på stedet.

Administrer og lever dataene med den integrerte BLK3D-programvaren

Eksporter 3D-bilder i PDF- eller JPG-format fra PC-en eller fra BLK3D via Wi-Fi. Send 3D bilder innhentet med BLK3D til datamaskinen, der de kan åpnes og administreres med BLK3D desktop-programvare.

De registrerte 3D-målbare bildene kan brukes til å opprette avanserte PDF-rapporter, 2D-diagrammer og bilder med 3D-måling i bildene. Gå tilbake til det virtuelle ulykkesstedet når som helst, også lenge etter at stedet er ryddet.

Visuell posisjonering i felten til ulykkesdokumentering og kartlegging på farten
Registrer ulykkesstedet med Leica GS18 I GNSS RTK rover

Mål hundrevis av punkter som tidligere var utilgjengelige, på sikker avstand og i løpet av noen minutter, bare ved å gå rundt åstedet. De tette punktskyene som hentes fra GS18 I-bildene med integrert visuell posisjoneringsteknologi, gir posisjonering på centimeternivå som kan gjøre det lettere å visualisere et ulykkessted.

Sikre alle bevis og gå tilbake til ulykkesstedet fra kontoret ved behov slik at undersøkelsesarbeidet kan utføres på en trygg måte, takket være systemets mulighet til å hente ut bevisenes nøyaktige posisjon.

Administrer og lever dataene med Leica Infinity

Bruk den innebygde Leica Captivate-programvaren til å registrere, måle og behandle data i felten, og Leica Infinity til å måle punkter eller opprette en punktsky av dataene på kontoret, uten å bli forstyrret av vær eller trafikk. Infinity-programvaren er designet for håndtering, prosessering, analyse og kvalitetskontroll av alle landmålingsdata fra GNSS-sensorer, totalstasjoner, digitale vaterpass og UAV-er.

Rask, smidig og presis dokumentering av ulykkessteder og åstedskartlegging for rettsdokumentasjon
Registrer åstedet med Leica RTC360

Med RTC360 3D-laserskanner kan ulykkessteder registreres med opptil 2 millioner punkter per sekund på mindre enn to minutter, og forhåndsregistreres på stedet. Med den doble skannefunksjonen aktivert på RTC360 fjernes bevegelige objekter som personer eller kjøretøy automatisk fra de endelige punktskydataene.

Behandle dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360

De registrerte skannedataene forhåndsregistreres i felten, og vises i sanntid via mobilappen Cyclone FIELD 360, slik at brukerne kan kvalitetskontrollere skanningene på stedet.

Rask etterbehandling av åstedet på kontoret med Cyclone REGISTER 360-programvaren.

Lever en rekke ulike rapporter med Leica Map 360

Map360 en løsning for fullstendig rekonstruksjon av ulykkessteder, med fleksibilitet til å importere data fra en lang rekke ulike sensorer. Analyser åstedet med intuitive verktøy, som deformeringsanalyse, momentvinkler, kvalitetskontroll og vitnebeskrivelser. Map360 gjør det lett å overføre 3D-dataene fra ulykkesstedet til en nøyaktig og overbevisende digital etterforskningstvilling.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Rekordrask kartlegging av ulykkessteder

Finn ut hvordan politiet i Santa Anna kartlegger åsteder med rekordfart. Mannskapene bruker en RTC360 laserskanner til å fange inn hele åstedet på mindre enn 30 minutter, noe som gjør arbeidet mindre belastende.
Finn ut hvordan politiet i Santa Anna kartlegger åsteder med rekordfart. Mannskapene bruker en RTC360 laserskanner til å fange inn hele åstedet på mindre enn 30 minutter, noe som gjør arbeidet mindre belastende.

Årsaker til at ulykkesgranskere oppnår bedre resultater når ulykkene dokumenteres digitalt

Finn ut hvordan analyser av ulykkessteder kan forenkles og forbedres betydelig gjennom rask digital registrering og deling av en nøyaktig, komplett 3D-modell i et miljø der hvert minutt teller.
Finn ut hvordan analyser av ulykkessteder kan forenkles og forbedres betydelig gjennom rask digital registrering og deling av en nøyaktig, komplett 3D-modell i et miljø der hvert minutt teller.

Kriminalteknisk kartlegging Polsk politi bruker totalstasjoner til å dokumentere trafikkulykker

Les hvordan Leica TS10 totalstasjon og CYBID eSURV-løsningen gjør det mulig for polsk politi å levere digital dokumentasjon til ulykkesgranskere og eksperter.
Les hvordan Leica TS10 totalstasjon og CYBID eSURV-løsningen gjør det mulig for polsk politi å levere digital dokumentasjon til ulykkesgranskere og eksperter.

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.