Pelastustoimintojen yksinkertaistaminen Leica BLK3D -ratkaisulla

Maanjäristys on aiheuttanut suuria rakenteellisia vaurioita, ja asukkaita on jäänyt loukkuun romahtaneeseen kerrostaloon. Tulva on pyyhkäissyt siltoja pois, ja autoilijoita on jäänyt jumiin. Lumivyöry uhkaa viedä kylän mennessään.

Nämä skenaariot ja muut vastaavat pelastustoimet kuuluvat Saksan teknisen avustustoimiston (Technisches Hilfswerk tai THW) asiantuntemukseen. sillä se toimii pelastusyksikkönä sekä Saksassa että muissa maissa. Organisaatiossa on lähes 80 000 vapaaehtoista ja noin 1 800 kokopäiväistä työntekijää, jotka on organisoitu 2 138 yksikköön ja asiantuntijaryhmiin. Järjestö on toistuvasti yltänyt huippusuorituksiin ihmisten pelastamisessa ja omaisuuden turvaamisessa eri tehtävissä ja lukuisissa hätätilanteissa.

Kuten nimestä voi päätellä, THW ilmentää pelastuspalvelun ja katastrofien hallinnan teknistä osaa. Erityisesti luonnonkatastrofien jälkeen romahdusvaarassa olevan infrastruktuurin tukeminen on ratkaisevan tärkeää pelastusoperaation onnistuneen toteuttamisen kannalta. Samoin rakennusten tulipalojen jälkeinen suojaus romahtamiselta on erittäin tärkeä julkisille tiloille, kun rakenteiden kunto on heikentynyt tulipalon ja sammutustöiden vuoksi.

Tällä hetkellä THW:n hätäpalvelun ammattilaiset asettavat itsensä usein suureen vaaraan, koska heidän on päästävä hyvin lähelle vahinkoa voidakseen ottaa asiaankuuluvat 3D-mittaukset esimerkiksi rakennuksen turvaamiseksi. Nyt reaaliaikaisen Leica BLK3D 3D-mittausratkaisun avulla nopeasti toimivat yksiköt voivat ottaa nämä tärkeät mittaukset suoraan turvalliselta etäisyydeltä ja tehdä nopeampia päätöksiä taktiikoista ja käytettävistä materiaaleista.


Mittaukset suoraan kuvasta

BLK3D perustuu uusimpaan valokuvaustekniikkaan. Kompakti mobiililaite yhdistää stereokameran, mittausanturit, reunalaskennan ja tietojenkäsittelyn sisäiseen ohjelmistoonsa, mikä mahdollistaa yksityiskohtaiset 3D-mittaukset valokuvassa reaaliajassa ja paikan päällä ilman aikaa vievää pilvipalvelua. Jokainen otettu kuva edustaa täydellistä ja tarkkaa 3D-mittausraporttia kohteesta.

Tämän uuden digitaalisen 3D-mittausratkaisun avulla THW:n nopeasti toimivat yksiköt voivat parantaa huomattavasti työturvallisuutta ja suorittaa monimutkaisten vahinkojen mittauksen nopeammin. Valokuvan ottaminen ja kaikkien mittauksien suorittaminen kuvasta ei voisi olla helpompaa tai turvallisempaa.


BLK3D-ratkaisua voidaan käyttää yksinkertaisesti viiden tuuman LCD-monikosketusnäytöllä älypuhelimen tapaan. Valokuvien ottaminen ja etäisyyksien mittaaminen BLK3D-laitteella on erittäin yksinkertaista ja intuitiivista eikä se vaadi pitkää koulutusta tai opastusta järjestelmän käytössä - Leica BLK -laitteiden tapaan ne on suunniteltu erityisen helppokäyttöisiksi.

BLK3D osoittaa selvästi Leica Geosystemsin ja Hexagonin uraauurtavan roolin teknologian demokratisoitumisessa. Kun kehitimme BLK3D:tä, tavoitteenamme oli luoda kuvapohjainen mittauslaite, joka olisi yhtä helppokäyttöinen kuin älypuhelin eikä vaatisi aiempaa stereofotogrammetrian tuntemusta. Jokainen käyttäjä voi tehdä kuvassa tarkkoja 3D-mittauksia. BLK3D yksinkertaistaa paikan päällä työskentelevän henkilöstön mittaustyötä ja tekee siitä tehokkaampaa ja huomattavasti turvallisempaa.

Roland Raithilla on lähes 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, ja hän toimii
Hexagonin Geosystems -divisioonan johtajana Euroopan rikosteknisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tässä roolissaan hän vastaa strategisen liiketoiminnan kasvun edistämisestä yleisen turvallisuuden ammattilaisten kanssa.

Ennen Hexagoniin tuloaan Raith työskenteli FARO Technologiesissa sovellusinsinöörinä
, josta hän siirtyi ylöspäin jakelu- ja aluepäällikön tehtäviin valvoen laserskannaustekniikoiden myynti- ja kasvustrategioita yleisen turvallisuuden alalla. Hän aloitti uransa IT-alalla siirtymällä pian sen jälkeen myyntiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Raithilla on vienti- ja kansainvälisen markkinoinnin tutkinto Johannes Keplerin yliopistosta Linzistä, Itävallasta.

Hän suorittaa parhaillaan sertifioidun ammattilaisrikostutkijan, sertifioidun uhkatutkijan, sertifioidun kybertietoammattilaisen ja sertifioidun kybertutkinnan asiantuntijan tutkintoa McAfee-instituutissa sekä sertifioidun turvallisuusjohtamisen ammattilaisen tutkintoa Leicesterin yliopistossa. Hän on myös American Society of Industrial Securityn ja Global Society of Homeland and National Security Professionals -yhdistyksen jäsen.Malgorzata Krolilla on 20 vuoden kokemus markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Hän työskentelee Hexagon Geosystemissä EMEA Rikostekniikan markkinointipäällikkönä ja johtaa alueen yleisen turvallisuuden, rikostekniikan ja turvallisuusmarkkinoinnin toimintaa. Hänen rooliinsa kuuluu myös liiketoimintatiedon analysointi ja strateginen markkinoiden kehittäminen yleisen turvallisuuden segmentissä.

Ennen siirtymistään Hexagoniin Malgorzata työskenteli FARO Technologiesilla tuoteturvallisuuspäällikkönä yleisen turvallisuuden ja rikostekniikan alalla, 3D-dokumentoinnin (laserkeilaus) tuotemarkkinointipäällikkönä, kansainvälisen jakelun johtajana ja harjoittelijakouluttajana. Hän on myös CRM:n, digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiautomaation asiantuntija.

Malgorzata aloitti uransa DaimlerChrysler Bankissa markkinointiviestinnän ja CRM-projektipäällikkönä, missä hän johti monia kansainvälisiä CRM- ja markkinatutkimushankkeita.

Hänellä on maisterin tutkinto pankki- ja rahoitusalalta Poznańin kauppakorkeakoulusta sekä kandidaatin tutkinto pankki- ja rahoitusalalta Poznańin WSB -yliopistosta (molemmat Puolassa). Malgorzatalla on muun muassa Milton Keynesin (Iso -Britannia) avoimen yliopiston rikosteknisen psykologian sertifikaatti sekä rikosteknisen tieteen sertifikaatti Strathclyden yliopistosta Glasgowissa (Skotlanti). Hän on myös International Public Safety and Security Associationin jäsen.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuiden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Alakohtaisia neuvoja kokoneilta yleisen turvallisuuden asiantuntijoilta
Alakohtaisia neuvoja kokoneilta yleisen turvallisuuden asiantuntijoilta

Edistyneet tulipalojen ja räjähdysten tutkinnat

Kuinka palopaikka voidaan dokumentoida, kun kaikki on peittynyt nokeen ja turmeltunut savun seurauksena?
Kuinka palopaikka voidaan dokumentoida, kun kaikki on peittynyt nokeen ja turmeltunut savun seurauksena?

Ratkaisu rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleen luomiseen!

Blogiartikkeleissamme kerromme geospatiaalisten tekniikkoidemme hyödyntämisestä yleisen turvallisuuden sovelluksissa.
Blogiartikkeleissamme kerromme geospatiaalisten tekniikkoidemme hyödyntämisestä yleisen turvallisuuden sovelluksissa.

Oppimiskeskus

Haluatko siirtyä perinteisistä tutkintamenetelmistä nykyaikaiseen tekniikkaan tai hallita dokumentointitekniikkaasi?
Haluatko siirtyä perinteisistä tutkintamenetelmistä nykyaikaiseen tekniikkaan tai hallita dokumentointitekniikkaasi?