Rikostekninen kartoitus: Puolan poliisi hyödyntää Leica Geosystemsin takymetrejä CYBID:n eSURV-ohjelmistolla onnettomuuksien dokumentoinnissa

Komenda Wojewódzka Policji Katowicach

Puolan poliisin järjestämä onnettomuuksien rekonstruktiokoulutus , jossa hyödynnetään CYBID:n PLAN-ohjelmistoa.
Lähde: Voivodeship-poliisin pääasema Katowice

 Onnettomuuksien dokumentoinnissa Puolan poliisin hyödyntämä Leica Geosystemsin tekniikka ja CYBID:n rikostekninen kartoitusohjelmisto.

Ulkoiset olosuhteet ovat tärkeässä asemassa liikenneonnettomuuksien dokumentoinnissa ja tutkinnassa

Liikenneonnettomuuksissa, kuten myös rikos- tai palo-/tuhopolttopaikoilla, poliisin on suoritettava visuaalisia tarkistuksia ja pyrittävä säilyttämään todisteet. Todisteiden pohjalta voidaan analysoida ja lavastaa uudelleen onnettomuuden tapahtumat. Dokumentointi ja tutkinta on yleensä suoritettava välittömästi onnettomuuden/tapahtuman jälkeen. Poliisien on toisinaan dokumentoitava onnettomuus vaativissa ulkoisissa olosuhteissa, esimerkiksi vaikeissa sääolosuhteissa lumi- tai vesisateessa, sumussa jne. Suurilla satoja metrejä kattavilla alueilla dokumentointi voi kestää pitkään ja olla tarpeen sekä päivällä että yöllä. Tutkinta suoritetaan aina tapauskohtaisesti. Monissa tapauksissa poliisia ja pelastustyöntekijöitä kuormittavat lisäksi stressi, tapahtumaolosuhteet sekä uhrien ja todistajien emotionaalinen tila. Nopea dokumentointi, siivous ja liikenteen palauttaminen onnettomuuspaikalle aiheuttaa myös lisäpainetta. 


Liikenneonnettomuuksien piirteitä ja erilaisia jälkiä ei tule aliarvioida

Liikenneonnettomuuksissa on dokumentoitava muutakin kuin ulkoisesti nähtäviä mekanoskooppisia jälkiä onnettomuuteen joutuneiden ajoneuvojen korissa ja alustassa. Erilaiset tien pintaan jääneet jäljet on myös dokumentoitava. Ne antavat runsaasti tietoa onnettomuuden uudelleenlavastukseen ja analysoimiseen. Onnettomuuteen joutuneet ajoneuvot luovat jälkiä vieriessä, jarruttaessa, lukittuessa tai liukuessa. Naarmuja on lisäksi monentyyppisiä, esimerkiksi maakontaktin aiheuttamat naarmut moottoripyörien kaatuessa: hankaus- tai pyyhkimisjäljet, lasinsirpaleet, lampun osat tai muut särkyneet osat. Toisin sanoen dokumentoitavia jälkiä on runsaasti. Tienpintaan muodostuneiden jälkien tarkka geometrinen analysointi ja dokumentointi (esim. liukumisjälkien pituuden määrittämiseksi) on yleensä mahdollista ainoastaan paikan päällä.

Laajan dokumentoinnin asema onnettomuuksien uudelleenlavastuksessa

Liikenneonnettomuuden dokumentointi ja todisteiden keräys on suoritettava objektiivisesti sekä tarkasti. Tällöin on huomioitava tunnistettavat jäljet, ajoneuvojen kunto sekä mahdolliset henkilövahingot, kuten myös kaikkien kohteiden, jälkien ja onnettomuusympäristön spatiaaliset suhteet. Todisteiden luotettavuus on tapahtuman virheettömän uudelleenlavastuksen kannalta ratkaisevaa. Todisteet määrittävät eri liikenneparametreihin liittyvien johtopäätösten todennäköisyyden: ennen onnettomuutta, sen aikana ja sen jälkeen. Materiaali on oleellisen tärkeässä asemassa määrittäessä onnettomuuden tapahtumia ja syitä. 

 

Puolan poliisi - Leican takymetri ja CYBID eSURV

  Leica TS10 -takymetri ja eSURV  -järjestelmä Puolan poliisin käytössä Katowicessa.

 

Ongelma: Huomattavat haasteet tapahtumapaikalla. Ratkaisu: Leica TS10 -takymetri ja rikostekninen eSURV-kartoitusohjelmisto.

Poliisin on huomioitava yllä kuvatut tekijät doumentoidessa onnettomuutta, ja ne ovat tapahtumien virheettömän tulkinnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Kohteessa kohdataan huomattavia haasteita visuaalisissa tarkistuksissa ja yksityiskohtien nopeassa dokumentoinnissa, jolloin on huomioitava tieolosuhteet, tapahtumapaikan koko, sääolosuhteet, osalliset, jne. Poliisin on tästä huolimatta saatava luotettavia todisteita paikan päällä, jotta lisätutkinta onnistuisi myöhemmässä vaiheessa.

Hexagonin ja Leica Geosystemsin kumppanina toimiva puolalainen yhtiö CYBID, joka on erikoistunut rikosteknisten kartoitusohjelmistojen suunnitteluun, on kehittänyt ainutkertaisen ratkaisun liikenneonnettomuuksien dokumentoimiseen. 

Leica-CYBID:n ratkaisu on täydellinen järjestelmä, joka sisältää laitteistot ja ohjelmistot liikenneonnettomuuksien kattavaan ja asianmukaiseen dokumentoimiseen. Järjestelmä tukee tehokkaasti kaikkia onnettomuuspaikalla työskenteleviä tiimejä, erityisesti onnettomuuden alustavan visuaalisen tarkistuksen ja dokumentoinnin aikana sekä myöhemmässä vaiheessa suoritettavan analysoinnin ja uudelleenlavastuksen aikana. Leica-CYBID-järjestelmä sisältää erilaisia ohjelmistosovelluksia (eSURV, PLAN, V-SIM, PHOTORECT) sekä Leica FlexLine TS10 -takymetrin.

Korkealuokkaista manuaalista Leica TS10 -takymetriä käytetään onnettomuuspaikan kartoituksessa. Takymetrin käyttöalue on jopa 10 km, minkä ansiosta se sopii niin pienien kuin suurien onnettomuuksien dokumentointiin. Vankan rakenteen ansiosta TS10-ratkaisu toimii -20 – +50 °C lämpötilassa. Leica TS10:n IP-suojausluokka on 66, sen veden- ja pölynkestävyys on erinomainen. Taustavalolla varustettu näyttö ja näppäimistö, laserkohdistin sekä suuri 5 tuuman värillinen kosketusnäyttö mahdollistavat miellyttävän käytön eri olosuhteissa ja tilanteissa (päivänvalossa ja yöllä, käsineiden käyttämisen, jne.) ja tekevät siitä erittäin hyödyllisen välineen liikenneonnettomuuden tietojen keräyksessä. 
Jotta onnettomuuspaikan mittaus onnistuisi nopeasti, TS10 on yhdistetty CYBID:n rikostekniseen eSURV-kartoitusohjelmistoon. eSURV on kehitetty ja optimoitu erityisesti paikan päällä tehtäviin mittauksiin. Työnkulku on yksinkertainen: Leica-takymetrillä paikan päällä kerätyt tiedot analysoidaan ja käsitellään eSURV-ohjelmistolla, joka luo 2D-piirustukset/luonnoksen myös paikan päällä.

eSURV-ohjelmiston käyttö on intuitiivista ja inhimillisten virheiden vaara on minimaalinen. Se on Puolan poliisin onnettomuuksien dokumentointimenetelmiä koskevien nykyisten standardien mukainen. Vaikka Leica TS10 -takymetri on kehitetty geodeettiseen käyttöön ja mittaamiseen, CYBID eSURV -ohjelmistoon yhdistettynä koulutettu lainvalvontaviranomainen voi dokumentoida sen avulla helposti liikenneonnettomuuden paikan päällä ilman erityistä mittausalan tuntemusta.

 

Asiantuntijatietoa Puolan poliisin käyttämästä takymetristä ja CYBID-ratkaisusta (KOLARIT) 

Leica FlexLine -takymetri ja CYBID eSURV -ohjelmisto

 

Seuraavat ohjelmistomoduulit ovat saatavilla eSURV-sovelluksen lisäksi:

 • CYBID PLAN on tarkoitettu piirustusten/luonnosten sekä 3D-kuvien luomiseen tilanteista. Se sisältää moduuleja teiden ja risteyksien piirtämiseen, hakemistoja pysty- ja vaakasuuntaisilla merkinnöillä, ajoneuvojen ja muiden käyttäjien profiileja (mukaan lukien kehon asennot mahdollisten henkilövahinkojen tapahtuessa), maailmanlaajuiset ja paikalliset referenssijärjestelmät, työkalut eri kerrosten luomiseen, toiminnot sääolosuhteiden visualisointiin, WMS-tuen (ortokuvien kartta), työkalut mitoitukseen, skaalaukseen, bittikarttojen tuomiseen (esim. kuvat, geodeettiset tietokannat), ajoneuvojen tietokannat, mahdollisuuden tuoda pistepilviä ja 3D-malleja.
   
   

CYBID eSURV Leica-takymetri, Puolan poliisi

CYBID PLAN - Liikenneonnettomuuspaikan visualisointi 3D-muodossa 

 • CYBID V-SIM -ratkaisulla simuloidaan liikenneonnettomuuspaikkoja sekä ajoneuvojen törmäyksiä. V-SIM-ohjelma tuo PLAN-ohjelmalla luodut luonnokset. V-SIM mahdollistaa ajoneuvojen törmäyksien tapahtumakulun ja syiden analysoimisen, oli kyseessä sitten törmäys toiseen ajoneuvoon, muihin tienkäyttäjiin tai esteisiin. V-SIM sisältää integroidun mallin törmäyksen voimansiirtoon ja impulssiin sekä kuljettajan mallin kuljettajan käyttäytymisen simuloimiseen (mukaan lukien käyttäjän virheiden ja ajoneuvon vahinkojen simulointi). V-SIM sisältää lisäksi ajoneuvomallien teknisen tietokannan ja videotallennuksen. V-SIM mahdollistaa myös eri sääolosuhteiden visualisoinnin. Tässä ohjelmistomoduulissa tarkkailija (todistaja) voidaan sijoittaa mihin tahansa tapahtumapaikalle. Sama pätee ajoneuvon kuljettajaan ja matkustajaan.

  V-SIM:n käyttö on yleistä poliisin rikosteknisissä laboratorioissa ja onnettomuusasiantuntijoiden sekä tuomioistuinten nimeämien asiantuntijoiden (asiantuntijatodistajat) keskuudessa.
   
 • CYBID PHOTORECT - kehitetty fotogrammetriseen kuvanmuunnokseen. Se mahdollistaa valokuvien muuttamisen metrisiksi ortosuunnitelmiksi. PHOTORECT luo kuva-asiakirjoista tilanneluonnoksen. Fotogrammetrisesti muutettuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi määritettäessä tienpintaan jääneitä jälkiä, tapahtumapaikan geometriaa sekä eri elementtien/kohteiden (todisteiden) maantieteellistä sijaintia.
  Puolan poliisi on tällä hetkellä ottanut Leica-CYBID-järjestelmän käyttöön kaikkialla maassa ja käyttää sitä vakiotyökaluna onnettomuuksien dokumentoinnissa. Järjestelmä mahdollistaa liikenneonnettomuuden ja onnettomuuspaikan luotettavan ja nopean dokumentoimisen ulkoisista olosuhteista riippumatta. 


Leica TS10 ja CYBID eSURV -ratkaisun avulla Puolan poliisi pystyy dokumentoimaan liikenneonnettomuuden digitaalisesti niin, että onnettomuusasiantuntijat ja tuomioistuimet voivat analysoida, tutkia ja lavastaa tapahtumat uudelleen.

 

Lisätietoa ja asiantuntijoidemme yhteystiedot ovat saatavilla napsauttamalla tästä.

 

Lisätietoa kirjoittajasta: Dariusz Bułka, CYBIDin hallituksen puheenjohtaja

Dariusz Bulka, CYBID 

Dariusz Bułka on kehittänyt yli 25 vuotta ohjelmistoja ja järjestelmiä onnettomuus- ja rikospaikkojen dokumentointiin, analysointiin sekä uudelleenlavastukseen. Bułka on CYBID:n hallituksen puheenjohtaja ja yhtiökumppani. CYBID-ratkaisun käyttö on yleistä Puolan poliisin ja muiden yleisten turvallisuusorganisaatioiden, vakuutusyhtiöiden, rikosteknisten asiantuntijoiden ja onnettomuusasiantuntijoiden keskuudessa.

Dariusz Bulka on tutkimustiimin johtaja monissa CYBIDin ja Puolan johtavien tieteellisten laitosten toteuttamissa projekteissa.

Bulka johtaa myös CYBIDin ja keskuspoliisin rikosteknisen laboratorion vuonna 2020 kehitetyn projektin tutkimuksia: "Kyseessä on todisteiden merkintään, tallentamiseen ja jäljittämiseen tarkoitettu järjestelmä, jossa hyödynnetään modernia geoinformaatioteknologiaa".

Valmistunut sähkötekniikan, automaattisen ohjauksen ja tietojenkäsittelyopin tiedekunnasta pääaineenaan tietojenkäsittelyoppi. Tohtorintutkinto Krakovan AGH:n tiede- ja teknologiayliopistosta erikoisalanaan neuroverkot.