Zarządzanie ryzykiem katastrof żywiołowych i reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Świat odnotowuje wzrost częstotliwości poważnych katastrof. Niezależnie od tego, czy są pochodzenia naturalnego, czy spowodowanego przez człowieka, ma miejsce gruntowne ponowne przemyślenie i ponowna ocena tego, jak najlepiej zarządzać ryzykiem takich zdarzeń. Nowe technologie wpływają na innowacyjne koncepcje zarządzania kryzysowego i kryzysowego. Agencje federalne i samorządowe oraz organizacje prywatne wymagają dostępu do nowych rozwiązań i wiarygodnych danych, aby zapewnić szybką reakcję na katastrofy lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania wspierają codzienną pracę jednostek ratowniczych, a także instytucji kontroli i zarządzania katastrofami, pomagając reagować i minimalizować ryzyko i podatność organizacji, społeczności i całych krajów.Skontaktuj się z naszymi Ekspertami ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony i Kryminalistyki

Gotowość i prewencja

Pierwszym krokiem w kierunku planowania reagowania kryzysowego jest identyfikacja i ocena możliwych sytuacji kryzysowych, z jakimi może się zmierzyć kraj, region lub organizacja. Celem jest zapobieganie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu społeczności lub społeczeństwa, ponieważ w przypadku katastrofy wymagane są natychmiastowe działania, aby zapobiec utracie życia i przeanalizować, co się stało. Możliwość skonfigurowania i szybkiego udokumentowania incydentu w ciągu kilku minut ma kluczowe znaczenie dla przygotowania strategii reagowania, ochrony życia i zapobiegania dalszym uszkodzeniom.

Dzięki naszemu skanerowi laserowemu 3D, Leica RTC360, zespoły reagowania na incydenty mogą rejestrować całe środowiska i tworzyć dokładne cyfrowe modele budynków i otoczenia w zasięgu 130 metrów. Rozwiązanie RTC360 tworzy cyfrową reprezentację miejsca w kilka minut oraz zapewnia pełną dokumentację i wizualizację 3D. Dzięki oprogramowaniu Leica Cyclone FIELD 360 możliwe jest wizualizowanie otoczenia w 3D na miejscu.


Działania ochronne na rzecz bezpieczeństwa życia

Sytuacje niebezpieczne i zagrażające życiu można złagodzić, gdy istnieje odpowiedni plan, zanim się pojawią. Każdy kraj, społeczność i placówka powinny opracować i wdrożyć plan awaryjny mający na celu ochronę ludności cywilnej, zespołów ratowniczych i kogokolwiek innego, tak zwany plan „działań ochronnych na rzecz bezpieczeństwa życia”.

Leica Cyclone FIELD 360 Quick Plan, narzędzie terenowe, może szybko tworzyć plany i modele pięter w oparciu o dane zebrane za pomocą skanerów i oprogramowania Cyclone FIELD 360. Dane te mogą pomóc na przykład zespołom reagowania w przypadkach w ewakuacji budynku lub znalezieniu schronienia przed złą pogodą, zagrożeniami powietrznymi, takimi jak uwolnienie substancji chemicznych lub możliwe akty przemocy. Priorytetem wszystkich działań jest zawsze ochrona życia.


Reakcja i powrót do zdrowia w trudnych warunkach

W sytuacji awaryjnej priorytetem jest ochrona życia. Drugim priorytetem jest stabilizacja i dokumentacja zdarzenia nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych i trudno dostępnym terenie.

HxGN Content Program oferuje duże dane lotnicze, które są stale aktualizowane i dostępne 24/7 do przesyłania strumieniowego. Dla kierowników ds. sytuacji kryzysowych i incydentów oraz komend oznacza to posiadanie najlepszych dostępnych obrazów z lotu ptaka, aby podejmować najbardziej świadome decyzje w sytuacjach awaryjnych.

Leica Pegasus:Plecak już wielokrotnie udowodnił, że jest nieocenionym rozwiązaniem do mobilnego mapowania do noszenia, aby szybko, bezpiecznie i łatwo uchwycić niedostępne obszary katastrofy w 3D na piechotę, skracając w ten sposób czas pracy w niebezpiecznym obszarze. Ręczny laserowy skaner obrazujący BLK2GO może być elastycznie używany przez zespoły ratownicze w pomieszczeniach lub na zewnątrz. BLK2GO tworzy cyfrowego bliźniaka 3D podczas spaceru w przestrzeni. Jest to jeden z najszybszych i najłatwiejszych sposobów na przeskanowanie dużego budynku, konstrukcji, a nawet otoczenia, pomagając w akcji ratunkowej.


Odkryj nasze zalecane rozwiązania do zarządzania ryzykiem katastrof i reagowania w sytuacjach awaryjnych


Szybkie, zwinne i precyzyjne rozwiązanie do przechwytywania rzeczywistości 3D w celu stworzenia cyfrowego bliźniaka środowiska
rtc360

Uchwyć miejsce zdarzenia za pomocą Leica RTC360 i Leica Cyclone FIELD 360

Dzięki laserowemu skanerowi 3D RTC360, każdą lokalizację można zarejestrować z prędkością do 2 milionów punktów na sekundę w mniej niż dwie minuty i zarejestrować na miejscu zdarzenia. Z włączoną funkcją podwójnego skanowania w RTC 360, automatycznie usuwaj poruszające się obiekty, takie jak ludzie lub pojazdy, z końcowych danych punktu.

zarejestruj

Zarządzaj danymi i dostarczaj je za pomocą Leica Cyclone FIELD 360 i Leica Cyclone REGISTER 360

Przechwycone zeskanowane dane są wizualizowane i wstępnie rejestrowane bezpośrednio w terenie w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Cyclone FIELD 360, która umożliwia użytkownikom przeprowadzanie kontroli jakości i zapewniania danych.

Szybko przetwarzaj środowiska 3D w biurze dzięki Cyclone REGISTER 360 software.

leica_truview

Włącz współpracę z Leica TruView

Oprogramowanie do wizualizacji chmury punktów TruView pozwala użytkownikom mierzyć, integrować i współpracować w oparciu o zebrane dane lub inne dowody. Współpracownicy projektu mogą badać środowiska przechwycone za pomocą skanerów laserowych, prezentowane jako dane chmury punktów, modele projektowe, znaczniki i nie tylko.

 

Ręczny skaner laserowy 3D z technologią świadomości przestrzennej LiDAR i SLAM do rejestrowania lokalizacji i scen zdarzeń podczas chodzenia
przechwytywanie_scen_w_3d

Uchwyć sceny w 3D podczas poruszania się za pomocą Leica BLK2GO

Ręczny laserowy skaner do obrazowania BLK2GO to lekkie, łatwe w użyciu mobilne rozwiązanie do mapowania, które idealnie nadaje się do tworzenia dokumentacji lub szybkiego reagowania na katastrofy. Łączy dwuosiowy LiDAR z technologią świadomości przestrzennej SLAM i technologią Visual Inertial System (VIS), aby dokładnie śledzić ruch skanera i jednocześnie ujednolicać chmury punktów, jednocześnie odtwarzając złożone przestrzenie z niespotykaną szybkością.

zarządzaj_i_dostarczaj_blk2go

Zarządzaj danymi i dostarczaj je za pomocą zintegrowanego oprogramowania BLK2GO

Przesyłaj dane do oprogramowania kompatybilnego z chmurą punktów i twórz modele, bardzo dokładne plany pięter 2D, perspektywy i punkty obserwacyjne oraz inne elementy charakterystyczne dla Twojej pracy. Zintegrowany Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) z automatyczną rejestracją, precyzyjnym wyrównaniem wizualnym, łatwym czyszczeniem oraz wieloma opcjami wizualizacji i eksportu, możesz przeglądać, sprawdzać, przelatywać przez chmury punktów 3D i dostarczaj wciągającą wizualizację swoich projektów.

 

Wszechstronne i poręczne mobilne rozwiązanie do mapowania do gromadzenia informacji o lokalizacji
pegasus

Poręczna mobilna platforma do mapowania do dokumentacji 3D wewnątrz i na zewnątrz

Pegasus:Plecak to destrukcyjny system do noszenia, który umożliwia szybsze uchwycenie rzeczywistości, spędzanie mniej czasu w terenie i sprawia, że przechwytywanie danych jest wydajne. Przechwytuj krytyczne dane chmury punktów z obrazami w wysokiej rozdzielczości z centymetrową dokładnością, aby podejmować szybsze, oparte na rzetelnych informacjach decyzje, zwiększając szanse na przetrwanie i wspomagając rekonstrukcję.

Używaj chmur punktów i zdjęć do tworzenia modeli 3D z dokładnością do centymetra oraz map ulic i budynków; plany pięter i modele elewacji; Dane 2D i 3D istniejących dróg ewakuacji/wyjścia i nie tylko. Te wyniki można wykorzystać w analizie istniejących procedur i scenariuszy ewakuacji naziemnej i podziemnej.

 

Wysokiej jakości wielospektralne zdjęcia lotnicze
działania-ochronne

Wykorzystaj najlepsze w branży technologie czujników i uzyskaj dostęp do największej biblioteki zdjęć lotniczych w wysokiej rozdzielczości dzięki HxGN Content Program

Nasze zdjęcia lotnicze są stale aktualizowane i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do pobrania lub przesyłania strumieniowego, co pomaga podejmować najbardziej świadome decyzje w sytuacjach awaryjnych. Używaj profesjonalnych, wolnych od chmury obrazów dla zespołów oceniających, aby zapewnić szybkie wprowadzenie odpowiednich zasobów do działania.

Dzięki wysokiej jakości obrazom o rozdzielczości 15 cm na zadaszonych obszarach miejskich operatorzy mogą pracować z najlepszą mapą bazową, aby pomóc im w podejmowaniu szybkich decyzji, poznaniu najlepszych tras do wysłania ekipy ratunkowej i wiedzą, gdzie znajdują się krytyczne zasoby. Niezależnie od tego, czy modelujesz powódź, czy oceniasz szkody, profesjonalne zdjęcia lotnicze zapewniają lepsze zrozumienie dotkniętych obszarów. Zasubskrybuj usługi przesyłania strumieniowego HxGN Content Program, aby uzyskać dostęp do zaktualizowanych danych na podstawie zaplanowanego harmonogramu odświeżania.

Skontaktuj się z naszymi Ekspertami ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony i Kryminalistyki

Szkolenie ratowników medycznych, ratowników medycznych, personelu pielęgniarskiego, zespołów zarządzania kryzysowego w VR

Dowiedz się, jak Niemiecki Czerwony Krzyż urzeczywistnia szkolenie cyfrowe za pomocą laserowego skanera do obrazowania Leica BLK360 i mobilnego rozwiązania do mapowania Pegasus:Plecak.
Dowiedz się, jak Niemiecki Czerwony Krzyż urzeczywistnia szkolenie cyfrowe za pomocą laserowego skanera do obrazowania Leica BLK360 i mobilnego rozwiązania do mapowania Pegasus:Plecak.

Ochrona alpejskiej doliny Renu przed powodzią

Dowiedz się, w jaki sposób modelowanie terenu 3D za pomocą Leica Scan Stations P20 i Leica Total Station TS02 pomogło szwajcarskim inżynierom i menedżerom ds. ryzyka katastrof w symulowaniu scenariuszy i zapobieganiu powodziom w alpejskiej dolinie Renu.
Dowiedz się, w jaki sposób modelowanie terenu 3D za pomocą Leica Scan Stations P20 i Leica Total Station TS02 pomogło szwajcarskim inżynierom i menedżerom ds. ryzyka katastrof w symulowaniu scenariuszy i zapobieganiu powodziom w alpejskiej dolinie Renu.

Ocena szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi za pomocą urządzenia do przechwytywania rzeczywistości noszonej

Meksykańska agencja zarządzania katastrofami nawigowała, analizowała i współpracowała z przetworzonymi obrazami i chmurami punktów zawalonych budynków po trzęsieniu ziemi. Zobacz, jak dane zostały zebrane i przetworzone tego samego dnia za pomocą Pegasus:Backpack.
Meksykańska agencja zarządzania katastrofami nawigowała, analizowała i współpracowała z przetworzonymi obrazami i chmurami punktów zawalonych budynków po trzęsieniu ziemi. Zobacz, jak dane zostały zebrane i przetworzone tego samego dnia za pomocą Pegasus:Backpack.

Dlaczego nas wybrać

Profesjonalne doradztwo od expertów dla expertów, konsulting i praktyczna pomoc. Jesteśmy partnerem, któremu zaufały organizacje sektora publicznego i prywatnego, oferującym najszersze portfolio narzędzi geoprzestrzennych, niezawodny serwis i wiedzę ekspercką.
Profesjonalne doradztwo od expertów dla expertów, konsulting i praktyczna pomoc. Jesteśmy partnerem, któremu zaufały organizacje sektora publicznego i prywatnego, oferującym najszersze portfolio narzędzi geoprzestrzennych, niezawodny serwis i wiedzę ekspercką.

Zastosowania

Nasze know-how służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego na całym świecie i na nowo definiuje sposób, w jaki pracownicy organów ścigania zarządzają dochodzeniem w sprawie incydentów i miejsc zdarzeń, zbieraniem dowodów i mapowaniem kryminalistycznym.
Nasze know-how służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego na całym świecie i na nowo definiuje sposób, w jaki pracownicy organów ścigania zarządzają dochodzeniem w sprawie incydentów i miejsc zdarzeń, zbieraniem dowodów i mapowaniem kryminalistycznym.

Rozwiązania

Nasze rozwiązania w zakresie przechwytywania rzeczywistości, badania lub rekonstrukcji sceny, precyzyjnego pozycjonowania i inteligencji lokalizacyjnej dają Ci przewagę w tworzeniu Twojego cyfrowego bliźniaka.
Nasze rozwiązania w zakresie przechwytywania rzeczywistości, badania lub rekonstrukcji sceny, precyzyjnego pozycjonowania i inteligencji lokalizacyjnej dają Ci przewagę w tworzeniu Twojego cyfrowego bliźniaka.

Centrum nauki

Niezależnie od tego, czy chcesz wyjść poza tradycyjne metody dokumentacji, czy opanować technologię, nasze zasoby szkoleniowe wspierają Cię na każdym etapie Twojej codziennej pracy.
Niezależnie od tego, czy chcesz wyjść poza tradycyjne metody dokumentacji, czy opanować technologię, nasze zasoby szkoleniowe wspierają Cię na każdym etapie Twojej codziennej pracy.