Sikkerhet og håndtering av alvorlige hendelser

Forvent det uventede, legg omfattende planer og vær forberedt Ukjente trusler er alltid de vanskeligste truslene å motvirke. Vår teknologi oppretter digitale tvillinger av miljøer i sanntid, og inkluderer stedsspesifikk informasjon. Innsamling av presise og konkrete data gjennom rask og nøyaktig digital kartlegging og dokumentering kan forkorte reaksjonstidene og redde liv. Sikkerhetsansvarlige, tollvesen og grensepoliti over hele verden bruker våre løsninger til å planlegge, håndtere og respondere på hendelser.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Planleggingsfasen: Informasjonsinnhenting og risikovurdering for alvorlige hendelser

Sikkerheten ved et arrangement er ikke begrenset til området du eller kunden bruker. Planlegging for alvorlige hendelser følger en systematisk prosess som forenkler det som kan virke overveldende og tidkrevende for mange koordinatorer, bedrifter eller sikkerhetsansvarlige.

Enten det er en stor, utendørs arena som for eksempel et stadion (som kartlegges med våre 3D-laserskannere eller Pegasus:Backpack) eller en liten innendørsarena (som dokumenteres med enten BLK360, BLK3D eller BLK2GO), tilbyr våre løsninger for datainnhenting og visualisering av den virkelige verden all informasjon og trusselinformasjon du trenger, og hjelper deg med risikovurderingen og -håndteringen.


Den operasjonelle fasen: Fysisk beskyttelse, overvåking og responsberedskap

En kombinasjon av 3D-informasjon fra vår overvåkingsløsning og synlige og usynlige beskyttelsesløsninger beskytter det offentlige rom og landegrenser. Sikkerhetsansvarlige, tollvesen og grensepoliti har full informasjon, er bedre forberedt og kan ta smidige beslutninger og kommunisere dem på en effektiv måte.

Med våre løsninger kan sikkerhetspersonell, utrykningspersonell, tollvesen og grensepoliti være forberedt på å respondere på eventuell hendelser, samtidig som driften av hendelsen eller operasjonen går uforstyrret.


Etter hendelsen og analysefasen

Våre løsninger med laserskanning, droner og mobil kartlegging gir sikkerhetsansvarlige, tollvesen og grensepoliti tilgang til kvalitetsdata for effektiv kartlegging av omgivelsene, som kan brukes til rekognosering, planlegging og trygg gjennomføring av et arrangement eller et oppdrag. Basert på de innsamlede 3D-dataene kan du analysere effektiviteten i operasjonen, dele funnene med kunder og interessenter med Leica TruView Digital Reality Viewer og tilpasse personellopplæringen.


Se våre anbefalte løsninger for sikkerhets- og hendelsesstyring


Profesjonell 3D-laserskannerløsning for informasjonsinnhenting
rtc360

Registrer åstedet med Leica RTC360

Med RTC360 3D-laserskanner kan man registrere miljøer med opptil 2 millioner punkter per sekund på under to minutter. RTC360 er en allsidig og robust laserskanner (IP54), og en ideell løsning for bruk både utendørs og innendørs.

registrer

Behandle dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerte skannedata visualiseres og forhåndsregistreres i sanntid direkte i felten med Cyclone FIELD 360-appen, slik at brukerne kan kvalitetskontrollere dataene.

Rask etterbehandling av 3D-miljøer på kontoret med Cyclone REGISTER 360-programvaren.

map360

Lever en rekke ulike rapporter med Leica Map360

Vår programvare for åstedskartlegging, Map360, er den beste løsningen for visualisering og rekonstruksjon av hele åsteder. Dataene kan importeres fleksibelt fra en lang rekke ulike sensorer. Map360 hjelper deg å overføre 3D-åstedsdataene til en nøyaktig og overbevisende digital 3D-etterforskningstvilling.

Allsidig og bærbar mobil kartleggingsløsning for innhenting av lokasjonsdata og informasjon
pegasus

Bærbar 3D reality-registrering av omgivelser innendørs og utendørs, over og under bakken.

Leica Pegasus:Backpack er et nyskapende bærbart system for raskere reality capture, slik at man bruker mindre tid i felten og kan ta raske og informerte beslutninger i ustabile, utfordrende og ugjestmilde omgivelser. Bruk punktskyene og bildene til å produsere 3D-modeller med centimeterpresisjon og kart over gater og bygninger, plantegninger og høydemodeller, 2D- og 3D-data for eksisterende rømningsveier og mer. Resultatene kan brukes til å analysere eksisterende prosedyrer og scenarioer ved evakuering over og under bakken, eller til optimal overvåking og utplassering av hjelpeteam.

Smart 3D-overvåkingssystem for trusselpåvisning og beskyttelse
blk247

Smart trusselpåvisning og beskyttelse mot inntrengning

BLK247 er et smart 3D-overvåkingssystem som umiddelbart skiller mellom trusler og ufarlige situasjoner på en nøyaktig og pålitelig måte. Den kombinerte sensorteknologien i BLK247 kombinerer LiDAR, video og varmekamerasensorer. Den overvåker områder gjennom sanntidsregistrering av endringer i 3D.

accur8vision

Behandle dataene med Accur8vision

Accur8vision er et utvidet perimetersikkerhetssystem. Accur8vision beskytter hele det patruljerte området, og er egnet for sikring av store og små arealer.

deliver_the_results

Lever resultater/rapporter med smart overvåkingssystem

Øk den overordnede tryggheten til sikkerhetssystemet. Overvåk et helt område med en horisontal dekning på 360° og vertikal dekning på 270°, og definer bestemte overvåkingsområder med 3D-geogjerder. Definer alarmsoner. Endre de beskyttede sonene fleksibelt etter behov. Skap sikkerhet på steder der det ikke er mulig å sette opp gjerder eller barrierer. Overvåk personbevegelser og hindre mulig inntrengning.

Håndholdt og presis løsning for måling i bilder ved områdedokumentering
capture_any_space

Registrer alle områder med Leica BLK3D

Ta 2D-bilder med integrerte 3D-data via en håndholdt enhet for profesjonell målenøyaktighet. Android-enheten er på størrelse med en smarttelefon.

BLK3D bidrar til å unngå transponerte tall, manglende eller unøyaktige målinger, og kan foreta 3D-målinger ut ifra bildene du tar. Rekognosering kan utføres i små til middels store områder, og utrykningspersonell kan enkelt dokumentere en bygning.

manage_and_deliver

Administrer og lever dataene med den integrerte BLK3D-programvaren

Eksporter 3D-bilder i PDF- eller JPG-format fra PC-en eller fra BLK3D via Wi-Fi. Send 3D bilder innhentet med BLK3D til datamaskinen, der de kan åpnes og redigeres med BLK3D desktop-programvare.

De registrerte 3D-målbare bildene kan brukes til å utarbeide avanserte rapporter som PDF med 2D-planer, bilder med 3D-målinger i bildet, samt svært nøyaktige 2D- og 3D-plantegninger.

Håndholdt 3D-laserskanner med LiDAR og SLAM spatialteknologi for registrering av områder og åsteder
capture_scenes_in_3d

Registrer områder i 3D mens du er i bevegelse

BLK2GO håndholdt bildelaserskanner er en lett og brukervennlig mobil kartleggingsløsning som er ideell for sikkerhetsplanlegging, dokumentering av offentlige bygninger eller rask katastroferespons. Den kombinerer LiDAR i to akser med SLAM spatialteknologi og VIS-teknologi (Visual Inertial System) for presis sporing av skannerens bevegelser samtidig som det opprettes punktskyer over komplekse områder raskere enn noensinne.

manage_and_deliver_blk2go

Administrer og lever dataene med den integrerte Leica BLK2GO-programvaren

Send dataene til punktskykompatibel programvare og opprett modeller, svært nøyaktige 2D-plantegninger, perspektiver, utkikkspunkter og andre data som er nødvendige for arbeidsoppgaven. Med integrert Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) med automatisk registrering, presis visuell innretting, enkel opprydding og flere visualiserings- og eksportalternativer kan du vise, inspisere og fly gjennom 3D-punktskyer og levere inngående visuelle presentasjoner av prosjektene.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Avansert sikkerhetsarbeid: Forvent, planlegg, forbered med Leica BLK3D Imager

Les om hvordan BLK3D hjelper sikkerhetspersonell å samle inn, korrigere og komplettere rekognoserings- og trusselplaner med data, bilder og målinger fra alle typer miljøer, identifisere sårbare punkter og mye mer.
Les om hvordan BLK3D hjelper sikkerhetspersonell å samle inn, korrigere og komplettere rekognoserings- og trusselplaner med data, bilder og målinger fra alle typer miljøer, identifisere sårbare punkter og mye mer.

Reality-innsamling på en av verdens travleste flyplasser

Changi Airport Group brukte den nyeste laserskanningsteknologien til langsiktig administrasjon av en av verdens travleste flyplasser, uten at den kontinuerlige passasjerstrømmen ble forstyrret.
Changi Airport Group brukte den nyeste laserskanningsteknologien til langsiktig administrasjon av en av verdens travleste flyplasser, uten at den kontinuerlige passasjerstrømmen ble forstyrret.

Kombinasjon av sensorer skaper nye muligheter for sikkerhet og overvåking

Hør hvordan BLK247, et smart overvåkingssystem som kombinerer kraften i LiDAR, video og varmekamera, autonomt kan registrere og rapportere fysiske endringer på et sted.
Hør hvordan BLK247, et smart overvåkingssystem som kombinerer kraften i LiDAR, video og varmekamera, autonomt kan registrere og rapportere fysiske endringer på et sted.

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.