Hantering av säkerhetsfrågor och allvarliga incidenter

Förvänta dig det oväntade, planera noggrant och var förberedd. Okända faror är alltid de svåraste att skydda sig mot. Vår teknik skapar en digital kopia av miljöer i realtid, vilket innefattar platsspecifika data. Snabba och exakta digitala kartläggnings- och dokumentationslösningar kan minska reaktionstiderna och rädda liv. Säkerhetschefer, tullpersonal och gränsbevakare över hela världen förlitar sig på våra lösningar för att planera aktiviteter, utföra sitt dagliga arbete och reagera på incidenter.

Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Innan planeringsfasen: Insamling av information och riskbedömning inför ett stort evenemang

Säkerheten för ett evenemang är inte begränsad till ditt eller kundens lokaler. Planering av evenemang följer en systematisk process som förenklar sådant som kan kännas överväldigande och tidskrävande för många evenemangsarrangörer, företagare och säkerhetschefer.

Oavsett om det handlar om ett stort evenemang utomhus, som t.ex. i ett stadion (som kan dokumenteras med våra3D-laserscanners eller Pegasus:Backpack) eller ett mindre evenemang inomhus (som kan dokumenteras med antingen BLK360, BLK3D, eller BLK2GO), erbjuder våra läsningar för datainsamling och visualisering av verkliga miljöer all information och data om potentiella hot som du kan tänkas behöva, inklusive riskbedömningar och verktyg som underlättar datahanteringen.


Driftfasen: Fysiskt skydd, övervakning och förberedelse för att hantera incidenter

En kombination av 3D-data från vår övervakningslösning och öppna och dolda skyddslösningar skyddar både offentliga miljöer och landsgränser. Säkerhetschefer, tullpersonal och gränsbevakare har tillgång till fullständig information, är bättre förberedda och har flexibiliteten som krävs för att kunna fatta och kommunicera effektiva beslut.

Våra lösningar gör att du kan förbereda säkerhetspersonal, räddningstjänst, tullpersonal och gränsbevakare på att reagera på eventuella incidenter samtidigt som störningar minimeras och evenemanget eller driften fungerar smidigt.


Analysfasen och fasen efter evenemanget

Våra laserscanningslösningar, drönarlösningar, och lösningar för mobil kartläggning ger säkerhetspersonal, tullpersonal och gränsbevakare tillgång till högkvalitativa data för att effektivt kartlägga omgivningen, vilket underlättar spaning och informationsinsamling samt säker drift av händelsen eller uppdraget. Med utgångspunkt i insamlade 3D-data kan du analysera effektiviteten i din verksamhet, dela dina resultat med dina kunder, intressenter och personal med hjälp avLeica TruView Digital Reality Viewer, och dessutom anpassa utbildningen för din personal.


Upptäck våra rekommenderade lösningar för säkerhets- och incidenthantering


3D-laserscannerlösning för professionell datainsamling
rtc360

Dokumentera brottsplatsen med Leica RTC360

Med 3D-lasercannern RTC360 kan miljöer dokumenteras med upp till 2 miljoner punkter per sekund på mindre än två minuter. RTC360 är en mångsidig och robust laserscanner (IP54) och är en perfekt lösning för utomhus- eller inomhusmiljöer.

registrera dig

Hantera dina data med Leica Cyclone FIELD 360 och Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerade scanningsdata visualiseras och förregistreras direkt i realtid medappen Cyclone FIELD 360 som gör det möjligt för användarna att utföra kvalitetskontroller och validering av insamlade data.

Snabb efterberäkning av 3D-miljöer på kontoret med mjukvaran Cyclone REGISTER 360.

map360

Skapa ett brett utbud av rapporter med Leica Map360

Vår forensiska kartläggningsmjukvara Map360 är den bästa lösningen för komplett visualisering och rekonstruktion av platser och incidenter. Flexibel import av data från många olika typer av sensorer. Map360 hjälper dig att enkelt omvandla dina 3D-data till en exakt och detaljerad digital forensisk 3D-kopia.

Mångsidig portabel kartläggningslösning för insamling av plats- och omgivningsdata
pegasus

Portabel insamling av 3D-data i verkliga miljöer, såväl inom- som utomhus samt ovan och under jord

Leica Pegasus:Backpack är ett bärbart system som gör det möjligt att snabbare registrera miljöer, spendera mindre tid på fältet och göra det möjligt att fatta snabba och välgrundade beslut i snabbt föränderliga, utmanande och farliga miljöer. Använd punktmoln och bilder för att producera 3D-modeller och kartor över gator och byggnader med centimeternoggrannhet; planlösningar och elevationsmodeller; 2D- och 3D-data för befintliga evakueringsvägar/utrymningsvägar, och mycket mer. Dessa material kan användas för att analysera evakueringsprocedurer och evakueringsscenarier under och ovan jord, eller t.ex. för att fastställa optimal placering för övervakningsteam och stödteam.

Smart 3D-övervakningssystem för detektering och övervakning av hot
blk247

Smart detektering av hot och förebyggande av intrång

BLK247 är ett smart 3D-övervakningssystem som omedelbart avgör skillnaden mellan hotfulla händelser och ofarliga händelser med hög precision och pålitlighet. Sensorfusionstekniken i BLK247 kombinerar LiDAR, video, och värmeavbildningssensorer. BLK247 övervakar förändringar i realtid med hjälp av 3D-teknik.

accur8vision

Hantera data med Accur8vision

Accur8vision är ett system för utökad perimetersäkerhet. Accur8vision skyddar hela området i ett patrullerat utrymme och är lämpligt för att säkra stora och små områden.

levererar_resultat

Leverera resultat/rapporter med Smart Surveillance System

Stärk förtroendet för ditt säkerhetssystem. Övervaka ett helt område med 360° horisontell täckning och 270° vertikal täckning och definiera specifika intresseområden för övervakning med geografisk avgränsning i 3D. Definiera larmzoner. Ändra skyddade zoner efter behov. Ett säkerhetssystem för områden och platser där det inte går att installera staket eller IR-barriärer. Övervaka människors rörelser och förhindra intrång.

Handhållen, precis mätlösning för platsdokumentation
dokumentera_alla_miljoer

Dokumentera alla slags platser och miljöer med Leica BLK3D

Registrera 2D-bilder med inbäddade 3D-data med ett handhållet mätinstrument för yrkesproffs med samma storlek som en smartphone.

BLK3D hjälper till att undvika att siffror hamnar på fel plats, minskar risken för saknade eller felaktiga mätningar och kan till och med mäta i 3D med de registrerade bilderna. Spaning kan utföras på små till medelstora platser och räddningspersonal kan enkelt dokumentera vilken byggnad som helst.

bearbeta_och_leverera

Hantera och leverera data med integrerad BLK3D mjukvara

Exportera 3D-bilder i PDF- eller JPG-format från din PC eller från BLK3D via Wi-Fi. Skicka 3D-bilder från BLK3D till din dator där de kan öppnas och redigeras med mjukvaran BLK3D Desktop.

De mätbara 3D-bilderna kan användas för att skapa avancerade rapporter som PDF:er med 2D-ritningar, bilder med 3D-mätningar i bilden och mycket exakta 2D- och 3D-ritningar.

Handhållen 3D-laserscanner med LiDAR- och SLAM-teknik för spatial övervakning av platsdata och händelser
registrera_handelser_i_3D

Registrera händelser i 3D när du är på språng

Den handhållna laserscannern BLK2GO är en användarvänlig mobil kartläggningslösning som är perfekt för platsspecifik säkerhetsplanering och dokumentering av offentliga byggnader, men också för snabb katastrofhantering. Den kombinerar 2-axlig LiDAR, SLAM-teknik för spatial medvetenhet ochVisual Inertial System (VIS)-teknik för noggrann spårning av scannerns rörelser och samtidig konsolidering av punktmoln och återskapande av komplexa miljöer med oöverträffad hastighet.

hantering_och_leverans_blk2go

Hantera and leverera data med integrerad Leica BLK2GO-mjukvara

Skicka dina data till punktmolnskompatibel programvara och skapa modeller, mycket exakta 2D-ritningar, perspektiv och utsiktspunkter och annat material som är specifikt för ditt arbete. Tack vare den integrerade Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) med automatisk registrering, exakt visuell anpassning, enkel rengöring och flera visualiserings- och exportalternativ kan du visa, inspektera, göra genomflygningar i dina 3D-punktmoln och leverera imponerande visualiseringar av dina projekt.

Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Avancerade säkerhetsåtgärder Förutse, planera, förbered med Leica BLK3D Imager

Läs om hur BLK3D hjälper säkerhetsproffs att samla in, korrigera och komplettera övervakning och hotbildsplaner med data, bilder och mätningar i alla typer av miljöer, identifiera enkelt sårbara punkter, och mycket mer.
Läs om hur BLK3D hjälper säkerhetsproffs att samla in, korrigera och komplettera övervakning och hotbildsplaner med data, bilder och mätningar i alla typer av miljöer, identifiera enkelt sårbara punkter, och mycket mer.

Registrera verkligheten på en av världens mest trafikerade flygplatser

Changi Airport Group använde den senaste scanningtekniken för att kunna utföra underhållsåtgärder och säkerställa standarden långsiktigt på en av världens mest högtrafikerade flygplatser, utan att störa det konstanta passagerarflödet.
Changi Airport Group använde den senaste scanningtekniken för att kunna utföra underhållsåtgärder och säkerställa standarden långsiktigt på en av världens mest högtrafikerade flygplatser, utan att störa det konstanta passagerarflödet.

Omvärdera säkerhet och övervakning med kombinerade sensorer

Ta reda på mer om hur det smarta övervakningssystemet BLK247 som kombinerar kraften hos LiDAR, värmekamera och filmning självständigt kan detektera och rapportera om fysiska förändringar inom ett avgränsat utrymme.
Ta reda på mer om hur det smarta övervakningssystemet BLK247 som kombinerar kraften hos LiDAR, värmekamera och filmning självständigt kan detektera och rapportera om fysiska förändringar inom ett avgränsat utrymme.

Varför välja oss

Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.
Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.

Applikationer

Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.
Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.

Lösningar

Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.
Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.

Kunskapscentrum

Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.
Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.