Enklere redningsoperasjoner med Leica BLK3D

Et jordskjelv har forårsaket store strukturelle skader og fanget beboere inne i et kollapset leilighetsbygg. En flom har revet med seg broer, og flere bilister sitter fast. Et jordskred truer med å ramme en landsby.

Disse scenarioene og andre, lignende redningsoperasjoner er underlagt ekspertisen til den tyske redningsstyrken Technisches Hilfswerk (THW), som er aktiv som redningsenhet både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen har nesten 80 000 frivillige og rundt 1800 heltidsansatte som er organisert i 2138 enheter og spesialistgrupper, og har flere ganger gjennomført redningsoperasjoner og sikret eiendom i ulike oppdrag og krisesituasjoner.

Som navnet antyder, omfatter THW både den tekniske delen av sivilt forsvar og katastrofekontroll. Etter naturkatastrofer er det spesielt viktig å sikre infrastruktur som står i fare for å bryte sammen, slik at redningsoperasjonene kan gjennomføres. Etter brann i bygninger, der strukturen er ekstremt svekket av selve brannen og slukkingsarbeidet, er sikring mot kollaps også svært viktig for det offentlige rom.

Utrykningspersonellet i THW setter seg ofte i stor fare, fordi de må bevege seg svært nær skadene for å ta relevante 3D-målinger, for eksempel for å sikre en bygning. Nå kan disse hurtigresponsenhetene bruke Leica BLK3D-løsningen for sanntids 3D-bildemåling til å utføre disse viktige målingene på trygg avstand, og ta raskere beslutninger med tanke på taktikk og materialbruk sammen med avdelingslederne.


Måling direkte i bildet

BLK3D er basert på det nyeste innen fototeknologi. Den kompakte og mobile enheten kombinerer et stereokamera, målesensorer, edge-databeregning og databehandling med innebygd programvare, og gir mulighet for detaljerte 3D-målinger i et fotografi i sanntid og på stedet, uten behov for tidkrevende databehandling i nettskyen. Hvert bilde representerer en komplett og nøyaktig 3D-målerapport av stedet.

For hurtigresponsenhetene i THW innebærer den nye, digitale 3D-måleløsningen en enorm forbedring av sikkerheten og tidsbruken ved kompleks oppmåling av et skadeområde. Det blir ikke enklere å ta et bilde og måle alle avstander på bildet.


BLK3D er lett å betjene via Multi Touch-displayet på 5,0 tommer, på samme måte som en smarttelefon. Det er svært enkelt og intuitivt å ta bilder og måle avstander med BLK3D, og det krever ingen langvarig opplæring eller instruksjoner i systemet – i tråd med Leicas BLK-instrumenter, som er utviklet for spesielt enkel håndtering.

BLK3D viser tydelig Leica Geosystems' og Hexagons foregangsrolle innen demokratisering av teknologi. Da vi utviklet BLK3D, var målet å utvikle et bildebasert måleverktøy som var like enkelt å bruke som en smarttelefon – uten at man trengte forkunnskaper innen stereofotogrammetri. Alle brukere kan ta presise 3D-målinger i bildet. BLK3D gir enklere måling for personell på stedet, og gjør dermed arbeidet ikke bare mer effektivt, men også betydelig sikrere.

Roland Raith har nesten 20 års erfaring med forretningsutvikling, og jobber som
direktør for forretningsutvikling innen etterforskning hos Hexagons Geosystems-avdeling i Europa. I denne rollen er han ansvarlig for å skape strategisk forretningsvekst sammen med fagfolk innen offentlig sikkerhet.

Før han begynte i Hexagon, jobbet Raith for FARO Technologies som
applikasjonstekniker før han steg i gradene til distribusjon og regionleder med ansvar for salgs- og vekststrategier for laserskanningsteknologi innen offentlig sikkerhet. Han begynte karrieren i IT, og gikk over til salg og forretningsutvikling etter kort tid.
Raith er utdannet innen eksport og internasjonal markedsføring ved Johannes Kepler-universitetet i Linz i Østerrike.

Han jobber for øyeblikket med å bli Certified Professional Criminal Investigator, Certified Counter Threat Analyst, Certified Cyber Intelligence Professional, Certified Expert in Cyber Investigation ved McAfee Institute, og Certified Security Management Professional ved University of Leicester. Han er også medlem av American Society of Industrial Security og Global Society of Homeland and National Security Professionals.Malgorzata Krol har 20 års faglig erfaring innen markedsføring og forretningsutvikling, og jobber hos Hexagon Geosystem som Senior Marketing Manager EMEA Forensics, og leder aktivitetene innen markedsføring av offentlig sikkerhet, etterforskning og sikkerhet i regionen. Rollen hennes omfatter også analyse av forretningsdata og strategisk markedsutvikling innen offentlig sikkerhet.

Før hun begynte i Hexagon, jobbet Malgorzata hos FARO Technologies som Senior Product Marketing Manager innen offentlig sikkerhet og etterforskning, Product Marketing Manager for 3D-dokumentering (laserskanning), International Distribution Manager samt med opplæring av lærlinger. Hun er også ekspert på CRM, digital markedsføring og automatisering av markedsføring.

Malgorzata begynte karrieren hos DaimlerChrysler Bank som Marketing Communication and CRM Project Manager, der hun ledet mange internasjonale prosjekter innen CRM og markedsundersøkelser.

Hun har en mastergrad i Banking and Finance fra Poznań University of Economics and Business i tillegg til en bachelorgrad i Banking and Finance fra WSB University i Poznań (begge: Polen). Malgorzata er blant annet sertifisert innen Forensic Psychology fra The Open University i Milton Keynes (Storbritannia) i tillegg til en sertifisering i Forensic Science fra University of Strathclyde i Glasgow (Skottland). Hun er også medlem av International Public Safety and Security Association.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet
Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet

Avansert brann- og eksplosjonsetterforskning

Hvordan dokumenterer man et brannåsted der alt er svart av røyk og dekket av sot?
Hvordan dokumenterer man et brannåsted der alt er svart av røyk og dekket av sot?

Opprett din digitale tvilling for kriminaltekniske undersøkelser med oss

Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder
Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder

Læringssenter

Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?
Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?