Enklare räddningsinsatser med Leica BLK3D

En byggnad har drabbats av allvarliga strukturella skador vid en jordbävning så att de boende inte kan ta sig ut ur sina lägenheter. Broar har raserat efter en översvämning så att bilister sitter strandsatta. En hel by riskerar att utplånas av ett skred.

Den tyska myndigheten för tekniskt bistånd Technisches Hilfswerk (THW), som genomför räddningsinsatser både nationellt och internationellt, har den expertis som krävs för att hantera dessa och andra liknande scenarier. Med nästan 80 000 volontärer och cirka 1 800 heltidsanställda, organiserade i 2 138 enheter och specialistgrupper, har organisationen gång på gång visat framfötterna när det gäller att rädda människor och skydda personliga tillhörigheter i olika uppdrag och nödsituationer.

Som namnet antyder förkroppsligar THW den tekniska komponenten i civilförsvaret och katastrofbekämpningen. Särskilt efter naturkatastrofer är det extremt viktigt att man säkrar infrastruktur som riskerar att kollapsa för att räddningsinsatser ska kunna genomföras med framgång. På samma sätt är skydd mot kollaps enormt viktigt på allmänna platser efter brand i byggnader, där strukturen har försvagats extremt av själva branden och släckningsarbetet.

Utryckningspersonalen i THW utsätter ofta sig själva för stor fara, eftersom de måste komma mycket nära skadorna för att till exempel kunna göra relevanta 3D-mätningar för att säkra en byggnad. Med hjälp av BLK3D, Leicas lösning för 3D-mätning i realtid på bilder, kan snabbinsatsenheter nu genomföra dessa viktiga mätningar direkt på ett säkert avstånd och fatta snabbare beslut om vilka metoder och material som ska användas tillsammans med enhetscheferna.


Mätning direkt på bilder

BLK3D bygger på ultramodern fototeknik. Den kompakta och mobila enheten kombinerar en stereokamera, mätsensorer, edge computing och databehandling med hjälp av inbyggd programvara, vilket möjliggör detaljerade 3D-mätningar från bilder på plats och i realtid utan att det behövs tidskrävande molntjänster. Varje tagen bild representerar en fullständig och precis 3D-mätningsrapport för platsen.

För snabbinsatsenheterna inom THW innebär denna nya digitala lösning för 3D-mätning därför en enorm förbättring av arbetssäkerheten och snabbare komplexa mätningar av skador. Att ta en bild och mäta alla detaljer i den hade inte kunnat vara enklare eller säkrare.


BLK3D kan enkelt styras via LCD-skärmen på fem tum med multitouch-teknik, precis som på en smarttelefon. Att ta bilder och mäta avstånd med BLK3D är mycket enkelt och intuitivt och kräver varken lång utbildning eller introduktion i systemet – helt i linje med Leicas övriga BLK-instrument, som är utformade för särskilt enkel hantering.

BLK3D visar tydligt Leica Geosystems och Hexagons banbrytande roll i demokratiseringen av tekniken. När vi utvecklade BLK3D var vårt mål att skapa en bildbaserad mätanordning som var lika enkel att använda som en smarttelefon – även för användare utan tidigare kunskaper i stereofotogrammetri. Varje användare kan göra exakta 3D-mätningar på bilden. BLK3D förenklar mätningen för personalen på plats och gör därmed inte enbart arbetet effektivare utan också betydligt säkrare.

Roland Raith har nästan 20 års erfarenhet av affärsutveckling och är
chef för affärsutveckling på området för kriminalteknik i Europa inom Hexagons Geosystems-division. I denna roll ansvarar han för att driva på strategisk tillväxt tillsammans med experter på allmän säkerhet.

Innan han kom till Hexagon arbetade Raith som applikationsingenjör för FARO Technologies
och befordrades till olika distributions- och regionchefsroller, där han ansvarade för försäljnings- och tillväxtstrategier för laserscanningsteknik på området allmän säkerhet. Han började sin karriär inom IT och gick inom kort över till försäljning och affärsutveckling.
Raith har en examen inom export och internationell marknadsföring från Johannes Kepler-universitetet i Linz, Österrike.

För närvarande fortbildar han sig till auktoriserad brottsutredare, auktoriserad analytiker av hotbekämpning, auktoriserad expert på cyberintelligens och cyberutredning på McAfee-institutet samt till auktoriserad expert på säkerhetshantering på universiteten i Leicester. Han är också medlem i American Society of Industrial Security och i Global Society of Homeland and National Security Professionals.Malgorzata Krol har 20 års yrkeserfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling och arbetar på Hexagon Geosystem som Senior Marketing Manager EMEA Forensics, där hon leder verksamheten för allmän säkerhet, kriminalteknik och säkerhetsmarknadsföring i regionen. Till hennes arbetsuppgifter hör även analys av affärsintelligens och strategisk marknadsutveckling på området för allmän säkerhet.

Innan hon började på Hexagon arbetade Malgorzata som Senior Product Marketing Manager på FARO Technologies inom området allmän säkerhet, kriminalteknik och 3D-dokumentation (laserscanning), som International Distribution Manager samt som lärlingstränare. Hon är också expert på CRM, digital marknadsföring och marknadsföringsautomation.

Malgorzata började sin karriär på DaimlerChrysler Bank som projektledare inom marknadskommunikation och CRM, där hon ansvarade för många internationella CRM- och marknadsforskningsprojekt.

Hon har en magisterexamen i bank och finans från Poznańs universitet för ekonomi och näringsliv samt en kandidatexamen i bank och finans från WSB-universitet i Poznań (båda ligger i Polen). Malgorzata har bland annat en examen i rättsmedicinsk psykologi från Open University i Milton Keynes (Storbritannien) samt en examen i rättsvetenskap från University of Strathclyde i Glasgow (Skottland). Hon är också medlem i International Public Safety and Security Association.

Kontakta våra experter inom allmän säkerhet, skydd och kriminaltekniska undersökningar

Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet
Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet

Avancerad brand- och explosionsutredning

Hur kan en brandplats dokumenteras när allt är täckt av sot och svärtat av rök?
Hur kan en brandplats dokumenteras när allt är täckt av sot och svärtat av rök?

Skapa din digitala tvilling för kriminaltekniska undersökningar med oss!

I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.
I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.

Utbildningscentrum

Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?
Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?