Fra koding til utstikking – 9 nye måter Leica Captivate v3.0 kan øke effektiviteten på

Bedre arbeidsprosesser med Leica Captivate v3.0

Leica Captivate

Tid er penger innen landmåling og anlegg som alle andre steder. Derfor vil vi i dag vise deg 9 områder der vi har gjort forbedringer i Leica Captivate v3.0 som bidrar til raskere og mer effektive arbeidsprosesser.

1) En mer effektiv måte å håndtere kontrolldata på

Alle disse endringene er beskrevet i en tidligere artikkel om Leica Captivate v3.0. Les den hvis du vil vite mer. Leica Captivate v3.0 gir mulighet for å knytte flere jobber med kontroll- og designdata til én arbeidsjobb. På denne måten blir alt oppsett, all utstikking og alle innrettingsdata som brukes i en arbeidsjobb, aktivert automatisk når jobben velges i hovedpanelet. Det er også mulig å kontrollere data fra mer enn én jobb parallelt, og å skjule jobber fra hovedpanelet for å holde oversikt og bare vise det som er nødvendig for øyeblikket.

Leica Captivate

Kontroll- og designjobber kan knyttes til arbeidsjobben.

 

Leica Captivate

I det nye panelet for jobbadministrasjon kan jobber gjøres
synlige/usynlige i hovedpanelet.

2) Raskere koding og linjearbeid

Kodings- og linjearbeidsfunksjonaliteten i måleappen er en av de mest brukte funksjonene, og vi har gjort flere endringer for å gjøre den enda raskere.

For det første har vi lagt til en hurtigtast for tilgang til panelet for innlasting av kodemal. Dette gjør det lett å endre rekkefølgen på kodene når du bytter mellom tverrsnitt.

I tillegg har vi lagt til fem nye hurtigtaster som gjør det mulig å endre en markert kodeboks mellom linjearbeidskode og ikke-linjearbeidskode med bare et knappetrykk. Den starter også nye linjer raskt. Hvis du for eksempel måler et tre og deretter vil starte et ny linje med trær, trykker du på den nye hurtigtasten User - Begin line (Bruker - Begynn linje), så endres koden for å starte en ny linje med trær.

Leica Captivate

De nye hurtigtastene bytter koden raskt mellom linjearbeid og ikke-linjearbeid

Den tredje endringen er en liten forbedring som kommer til å utgjøre en forskjell for alle som arbeider med attributtverdier. Når en attributtverdi er valgt, kunne du tidligere trykke på «Enter»-knappen for å lukke valglisten, men fokuset ble ikke flyttet til neste felt. I den nye versjonen fungerer dette, og det er dermed mye lettere å legge inn attributtverdier.

Og sist, men ikke minst, har vi gjort en endring i multikoding som kanskje er mest nyttig når man måler, kabler, rørlinjer og lignende – nå er det mulig å ha multikoding permanent på. Dette gjør det mulig med senere målinger av flere punkter med samme koordinat, men med ulike koder. Permanent multikoding kan for eksempel være nyttig når flere kabler eller rørlinjer møtes og må måles sammen.

Leica Captivate

Slå sammen rørlinjer som skal måles


Leica Captivate

Multikoding aktivert for å måle den sammenslåtte rørlinjen

Dessuten har vi deaktivert omsorteringen av kodeboksene når multikoding er permanent på, slik at punktlagringen går mye raskere.

3) Enkel oppretting av utstikkingsrapporter

Landmålere kan ha behov for å utarbeide rapporter om utførte utstikkingspunkter raskt og enkelt. Det kan være nødvendig å få informasjonen i ulike formater og med varierende innhold fra den samme jobben. Selv om jobben kan inneholde ulike data (måledata, kontrolldata, utstikkingsdata), er det bare utstikkingsdataene som er relevante for en slik rapport.

Leica Captivate v3.0 støtter nå eksport av brukerkonfigurerte data på enkeltark direkte fra utstikkingsappen. De nødvendige dataene kan leveres i ønsket format direkte fra felten, uten at det er behov for kontorprogramvare eller ytterligere redigering av filene.

Leica Captivate

Arkinnholdet kan defineres og lagres for senere bruk.


Leica Captivate

Arkinnhold slik det vises i Microsoft Excel

4) Raskere tilgang til funksjoner

Hvert knappetrykk tar tid, uansett hvilken programvare man jobber i. Jo færre knapper man må trykke på, desto mer tid sparer man. Derfor har vi lagt til nye hurtigtaster for å gi raskere tilgang til funksjonalitet som brukes ofte.

De nye hurtigtastene har følgende funksjoner:

  • Velg det nærmeste punktet ved utstikking med en GS-sensor. Frem til nå har denne funksjonen vært tilgjengelig i verktøymenyen, og er nå en hurtigtast for raskere tilgang.
  • Tilgang til innstillinger for lys og tilbehør gjør det lett å slå laserpekeren på og av mens du jobber i appen
  • Tilgang til ID-malene gjør det lett å endre regelen for punktnummerering (f.eks. med hvert nye tverrsnitt som skal måles)

5) Enklere konfigurasjon av instrumentet

Vi har gjort to endringer i den generelle instrumentkonfigurasjonen.

Den første endringen er i verktøyet Transfer User Objects (Overfør brukerobjekter), som nå har mulighet for å utelate jobbene når innstillingene overføres fra ett instrument til et annet. Frem til nå har jobbene alltid blitt inkludert, slik at man måtte slette dem fra det nye instrumentet. Nå kan innstillingene enkelt overføres til det nye instrumentet uten at det er nødvendig å fjerne jobbene etterpå.

Den andre endringen er en generell endring i hele systemet – overalt der passord kan angis, er det nå en avmerkingsboks for å vise passordet som vanlig tekst. Dette gjør at faren for feil er mindre når man taster inn kompliserte passord, noe som for eksempel kan gjøre SmartNet-innlogginger mye enklere.

Leica Captivate

Passord vises som vanlig tekst

6) Mer punktinformasjon

Leica Captivate gjør det mulig å korrigere målte punkter og flere høyder for utstikkingspunkter som skal angis i appen. Verdiene kunne imidlertid ikke endres etter at punktene var lagret. Med den nye versjonen av Leica Captivate vises korrigeringer og flere angitte høyder for hvert punkt i Data Management (Dataadministrasjon), og de kan om nødvendig redigeres og oppdateres senere, før de overføres til kontoret.

For utstikkingspunkter vises utstikkingsresultatene, som vises i utstikkingsappene, nå også i dataadministrasjonen for hvert punkt, slik at de kan brukes igjen senere. Dette kan være til hjelp hvis for eksempel et sikte faller ned på byggeplassen og må plasseres og merkes på nytt.

Leica Captivate

Visning av utstikkingsresultater i panelet for punktredigering

7) Lagring av oppsett

Det er to endringer som kan bidra til å spare tid ved oppsett. Den første kan redusere antallet oppsett av totalstasjoner som er nødvendig for å foreta en måling, og den andre kan fremskynde oppsettmetoden Orientate to line (Orienter etter linje).

Når en oppmålingsjobb påbegynnes, vurderer landmåleren området som skal måles og finner deretter de beste stedene å sette opp totalstasjonen – vanligvis med færrest mulig oppsett. Under målingen kan landmåleren finne ut at det er behov for måling av flere punkter, og dermed et ytterligere oppsett, noen ganger for et svært lavt antall punkter. For å spare tid på ekstra oppsett er funksjonen Measure Hidden Point (Mål skjult punkt) også tilgjengelig på CS20 i TS-modus. Dette gjør det mulig å bruke den interne Disto-en i CS20 til å måle avstanden til punkter som er skjult fra totalstasjonen, og deretter beregne koordinatene for disse punktene. Dette kan gjøre at man slipper å foreta et ekstra oppsett, og kan redusere tidsbruken i en oppmålingsjobb betydelig.

Leica Captivate

Inne i den nye appen Measure Hidden Point (Mål skjul punkt) for TS-modus

For å spare tid direkte på oppsett av instrumentet, har vi utvidet oppsettmetoden Orientate to line (Orienter etter linje). Nå er det mulig å velge et eksisterende punkt for å definere orienteringslinjen i stedet for at punktkoordinatene må tastes inn. I tillegg kan orienteringslinjen nå definere alle kompassretninger i stedet for å være fiksert på nordlig eller østlig akse. Dette gjør metoden Orientate to line (Orienter etter linje) mye mer fleksibel og dekker flere oppsettkrav.

8) Bedre funksjonalitet i Road-appen

Ved utstikking av en veiinnretting kan det være enkeltpunkter i tegningene som ikke hører til innrettingen. Hvis det for eksempel er en brannhydrant på tegningen med plassering som er gitt ved peling og forskyvning, vil det være nyttig å kunne stikke ut dette enkeltpunktet mens man jobber med veien og uten å forlate appen. Derfor har vi utvidet COGO-verktøyet i Road-appen med nye metoder som gjør det mulig å opprette punkter med pelings- og korrigeringsinformasjon.

Leica Captivate

Tre nye metoder er tilgjengelige i COGO Roads-verktøyet


Leica Captivate

Nye punkter opprettet langs innrettingen med like pelingstrinn,
lik avstand og lik høydekorrigering

Det er ikke lenger nødvendig å beregne koordinatene for disse punktene eller gå ut av Roads-appen for å angi og bruke dem i Leica Captivate.

I tillegg viser Leica Captivate v3.0 nå lengden på en innretting som metadata når man velger en innretting. Enkel tilgang til lengdeinformasjon for innretting kan være nyttig, for eksempel hvis kunden ønsker å vite totalt antall meter i rett linje for en bestemt seksjon.

9) Bedre hastighet ved håndtering av CAD-data

Leica Captivate hadde av og til ytelsesproblemer ved visning av svært store CAD-filer i 3D-visningen. For Leica Captivate v3.0 har vi forbedret ytelsen betydelig ved visning av CAD-data, slik at 3D-visningsprogrammet også kan håndtere store CAD-filer uten problemer.

Dette var våre ni forbedringer for å gjøre arbeidet med Leica Captivate raskere. En siste forbedring er muligheten til å velge at DTM-er skal vises som 3D-overflater. Dette ble ikke gjort for bedre effektivitet, men for bedre synlighet. Se på skjermbildet nedenfor.

Leica Captivate

DTM vist som 3D-overflate

Hvordan får man tak i nye versjoner?

Hvis du vil laste ned den nye versjonen av feltprogramvaren Leica Captivate v3.0, er den tilgjengelig på Leica myWorld fra 1. desember 2017. Installasjonen krever en Customer Care Package (CCP) med lisens som er gyldig til minst 1. desember 2017. Kontakt den lokale Leica Geosystems-representanten hvis du har spesifikke spørsmål eller ønsker.

Elke Hacker

Elke Hacker
Senior Product Manager Field Software
Leica Geosystems AG

Software with familiar apps and easy-to-use touch technology
Software with familiar apps and easy-to-use touch technology

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.