Forstærket afsætning

I denne Ekspertindsigt vil vi se på større ændringer og forbedringer af afsætning med Leica GS18 T.

Afsætningsstok

Leica GS18 T er den første GNSS-løsning med tilt-kompensation, der er immun over for magnetiske forstyrrelser. Nu kan du måle ethvert punkt hurtigere og nemmere uden at skulle holde stokken lodret. Og du kan afsætte mere effektivt og bekvemt end nogensinde før.

I denne Ekspertindsigt vil vi se på større ændringer og forbedringer af afsætning med Leica GS18 T.

Afsætningen kunne forbedres, fordi Leica GS18 T kan udlede nøjagtige kursoplysninger til roveren. Ved at bruge kursoplysningerne kan grafikken på en terminal orienteres korrekt i forhold til GS18 T's faktiske kurs. På denne måde kan elementerne i den virkelige verden vises i Leica Captivate i Stake Point-appen ud fra brugerens synsvinkel.

Med GS18 T er en iterativ proces for afsætningspunkter ikke nødvendig, fordi stokken ikke længere skal holdes lodret. Ved konventionel afsætning skal en GNSS RTK-rover orienteres enten mod nord, mod solen eller en anden typisk retning. Brugeren går tæt på afsætningspunktet, holder stokken lodret og justerer stokpositionen. Denne proces gentages iterativt, indtil koordinatafvigelserne ligger inden for de foruddefinerede grænser. I nogle tilfælde ved brugeren ikke, hvor nordretningen er i øjeblikket. På en overskyet dag kan man måske ikke engang se solen. Disse problemer kan nu undgås ved at bruge følgepilen i Stake Points-appen. Med en tilt-kompenseret stok kan stokkens spids føres direkte til det afsatte punkt. Der er derfor ikke længere behov for at orientere roveren og foretage den iterative stokproces.


Ny metode til afsætning af punkter med Leica GS18 T GNSS RTK-rover

Afsætning af punkter med følgepilen

Ved afsætning med følgepilen behøver en GNSS RTK-rover ikke at være orienteret mod en foruddefineret retning. Følgepilen viser, i hvilken retning rover skal flyttes i forhold til den aktuelle bevægelsesretning.

Kurs og bevægelsesretning
Kurs og bevægelsesretning

Bevægelsesretningen viser den retning, som brugeren med roveren bevæger sig mod. Den bestemmes ud fra målte koordinatforskelle ved på hinanden følgende epoker. Som vist i nedenstående figur udtrykkes bevægelsesretningen i forhold til sand nord.

Afsætning med Leica GS18 T rover; sensorens kurs bruges til navigation med følgepilen
Afsætning med en konventionel GNSS RTK-rover ved hjælp af følgepilen

Brug af følgepilen gør afsætningen meget lettere og mere produktiv, fordi live-visningen på terminalen gør det muligt for brugerne at orientere GNSS RTK-roveren langt hurtigere. Det er dog vigtigt at huske på, at denne metode kun er pålidelig, så længe sensoren bevæger sig rundt. Ellers kan bevægelsesretningen ikke bestemmes nøjagtigt, da koordinaterne ved flere på hinanden følgende epoker ikke længere er forskellige fra hinanden. Systemet kan derfor ikke beregne, i hvilken retning GNSS RTK-roveren vender. Uden disse oplysninger kan følgepilen ikke længere navigere brugerne mod det punkt, der skal afsættes.

Afsætning med Leica GS18 T

Takket være IMU'en (Inertial Measurement Unit, inertimåleenhIner), som er integreret i GS18 T, kan roveren bestemme sin kurs. Som vist i nedenstående figur svarer kursen til den retning, som terminalen peger mod. Det er også den retning, brugeren vender mod. For at kunne bestemme kursen korrekt, skal GS18 T justeres korrekt i forhold til terminalen. Det betyder, at brugergrænsefladen på GS18 T skal være ansigt til ansigt med brugeren. Kursen udtrykkes i forhold til sand nord.

Afsætning med en konventionel GNSS RTK-rover ved hjælp af følgepilen
Afsætning med Leica GS18 T rover; sensorens kurs, der bruges til navigation med følgepilen

Bevægelsesretningen falder ikke altid falder sammen med den retning, som brugeren vender mod. Derfor bruges kursen for GS18 T til at navigere følgepilen i Stake Point-appen. På denne måde kan brugeren mere præcist se, i hvilken retning sensoren skal bevæges. Det øger afsætningens effektivitet, og tiden i felten reduceres.


Bevægelsesretning for en GNSS RTK-rover set fra oven
Afsætning med Leica GS18 T rover; sensorens kurs, der bruges til navigation med følgepilen

Leica Captivate og forstærket afsætning

De områder i den virkelige verden, der skal afsættes, visualiseres i Leica Captivate-softwaren. Som vist på billedet nedenfor kan disse elementer enten være en scanning af en bygning eller en tegning i en dxf-fil af de objekter, der findes i området.

En scanning af en bygning, en dxf-fil med linjer og enkeltpunkter for objekterne i arbejdsområdet En scanning af en bygning, en dxf-fil med linjer og enkeltpunkter for objekterne i arbejdsområdet

En scanning af en bygning, en dxf-fil med linjer og enkeltpunkter for objekterne i arbejdsområdet

Bed om en demo, hvis du vil prøve den nye afsætningsmetode med Leica GS18 T

Hvis du gerne vil danne dit eget indtryk af afsætning med GS18T, kan du kontakte din lokale Leica Geosystems-distributør og bede om en demo. Leica Geosystems-distributørerne er klar til at hjælpe dig.

 

Metka Majeric 

Metka Majeric
Produktingeniør
Leica Geosystems

Leica GS18 T

Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level
Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level

Referencehistorier

Læs, hvordan kunder verden over drager nytte af vores alsidige løsninger.
Læs, hvordan kunder verden over drager nytte af vores alsidige løsninger.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.