Förbättrad utsättning

I dessa expertråd tar vi en titt på viktiga ändringar och förbättringar av utsättning med Leica GS18 T.

Utsättning

Leica GS18 T är den första lutningskompenserande GNSS-lösningen som inte påverkas av magnetiska störningar. Nu kan du mäta alla punkter snabbare och enklare utan att behöva hålla lodstaven vertikalt. I synnerhet går utsättningen effektivare och smidigare än någonsin tidigare.

I dessa expertråd tar vi en titt på viktiga ändringar och förbättringar av utsättning med Leica GS18 T.

Förbättringen av utsättningen möjliggjordes av Leica GS18 T:s förmåga att härleda exakt riktningsinformation för rovern. Tack vare riktningsinformationen kan en grafik på en styrenhet orienteras korrekt enligt den faktiska inriktningen av GS18 T. På så sätt kan de verkliga elementen visas från användarnas perspektiv i Leica Captivate via Stake Points-appen.

Med GS18 T krävs inte den repetitiva processen med att sätta ut punkter, eftersom staven inte längre behöver hållas vertikalt. Vid utsättning på konventionellt sätt måste en GNSS RTK-rover riktas antingen mot norr, solen eller någon annan typisk riktning. Användaren går nära utsättningspunkten, håller staven vertikalt och justerar stavens position. Denna process upprepas tills koordinatavvikelserna ligger inom de fördefinierade gränserna. Dessutom kan det hända att användaren för stunden inte vet var norr ligger. En molnig dag kan det inte ens vara möjligt att se solen. Dessa problem kan nu undvikas genom att använda följpilen i Stake Points-appen. Tack vare den lutningskompenserade staven kan stavspetsen direkt riktas mot utsättningspunkten. Därför behöver man inte längre rikta rovern och genomföra den repetitiva utsättningsprocessen.


Nya sätt att sätta ut punkter med Leica GS18 T GNSS RTK-rover

Sätta ut punkter med följpilen

Vid utsättning med följpilen behöver inte GNSS RTK-rovern riktas mot någon fördefinierad riktning. Följpilen visar i vilken riktning rovern ska flyttas enligt den aktuella rörelseriktningen.

Inriktning och rörelseriktning
Inriktning och rörelseriktning

Rörelseriktningen utgör den riktning i vilken användaren rör sig med rovern. Den bestäms av uppmätta koordinatskillnader vid påföljande epoker. Som visas i figuren nedan uttrycks rörelseriktningen i relation till riktningen mot äkta nord.

Utsättning med Leica GS18 T-rovern; inriktning för sensorn som används för navigering med följpilen
Utsättning med en konventionell GNSS RTK-rover med användning av följpilen

Användning av följpilen underlättar avsevärt utsättningen och gör den mer produktiv, eftersom livevyn på styrenheten gör att användarna kan rikta GNSS RTK-rovern mycket snabbare. Det är dock viktigt att tänka på att den här metoden endast är tillförlitlig så länge som sensorn förflyttar sig. Annars kan inte rörelseriktningen fastställas korrekt eftersom koordinaterna vid varandra påföljande epoker inte längre skiljer sig från varandra. Systemet kan därför inte beräkna åt vilket håll som GNSS RTK-rovern är inriktad. Utan denna information kan inte följpilen längre lotsa användarna mot den punkt som ska sättas ut.

Utsättning med Leica GS18 T

Den inbyggda tröghetsmätaren (IMU) i GS18 T gör att rovern kan fastställa sin riktning. Som visas i figuren nedan beskriver riktningen åt vilket håll styrenheten pekar. Detta är även den riktning användaren är vänd mot. För att korrekt kunna fastställa riktningen måste GS18 T vara exakt inriktad med styrenheten. Det innebär att användargränssnittet på GS18 T måste vara vänt mot användaren. Riktningen uttrycks i relation till äkta nord.

Utsättning med en konventionell GNSS RTK-rover med användning av följpilen
Utsättning med Leica GS18 T-rovern; inriktning för sensorn som används för navigering med följpilen

Eftersom rörelseriktningen inte alltid överensstämmer med det håll användaren är vänd mot, används inriktningen på GS18 T för navigering med följpilen i Stake Point-appen. På så vis kan användaren mer exakt se i vilken riktning sensorn måste flyttas. Följaktligen ökas prestandan på utsättningen och tiden ute på fältet minskas.


Rörelseriktningen för en GNSS RTK-rover sedd uppifrån
Utsättning med Leica GS18 T-rovern; inriktning för sensorn som används för navigering med följpilen

Leica Captivate och förbättrad utsättning

Elementen som ska utsättas i den verkliga miljön kan visualiseras med programvaran Leica Captivate. Som visas i bilden nedan kan dessa element antingen utgöras av en scanning av en byggnad eller en ritning i dxf-filformat av objekten som finns i området.

En scanning av en byggnad, en dxf-fil med linjer och punkter för objekten som finns i arbetsområdet En scanning av en byggnad, en dxf-fil med linjer och punkter för objekten som finns i arbetsområdet

En scanning av en byggnad, en dxf-fil med linjer och punkter för objekten som finns i arbetsområdet

Begär en demo om du vill testa det nya metoden för utsättning med nya Leica GS18T.

Läsare som vill bilda sig en egen uppfattning av utsättning med GS18 T är välkomna att kontakta sin lokala Leica Geosystems-återförsäljare och begära en demonstration. Leica Geosystems distributionsnätverk står till ditt förfogande.

 

Metka Majeric 

Metka Majeric
Product Engineer
Leica Geosystems

Leica GS18 T

Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level
Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.