Rozszerzone tyczenie

W tym artykule przyjrzymy się głównym zmianom i ulepszeniom w tyczeniu z wykorzystaniem Leica GS18 T.

Tyczenie-Tyczyć

Leica GS18 T to pierwszy odbiornik GNSS z kompensacją wychylenia, który jest odporny na zakłócenia magnetyczne. Teraz możesz zmierzyć dowolny punkt szybciej i łatwiej, bez konieczności trzymania tyczki w pionie. Przede wszystkim, możesz tyczyć wydajniej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej.

W tym artykule przyjrzymy się głównym zmianom i ulepszeniom w tyczeniu z wykorzystaniem Leica GS18 T.

Poprawa tyczenia była możliwa dzięki możliwości Leica GS18 T do pozyskiwania precyzyjnych informacji o kierunku ruchu odbiornika. Korzystając z informacji o kierunku, grafika na kontrolerze może być prawidłowo zorientowana zgodnie z aktualnym kierunkiem ruchu GS18 T. W ten sposób elementy świata rzeczywistego mogą być wyświetlane w oprogramowaniu Leica Captivate, w aplikacji Tyczenie punktów, z uwzględnieniem kierunku patrzenia użytkownika.

W przypadku GS18 T, iteracyjny proces tyczenia punktów nie jest wymagany, ponieważ tyczka nie musi być trzymana pionowo. Podczas tyczenia w sposób konwencjonalny, odbiornik ruchomy GNSS musi być zorientowany na północ, słońce, albo na inny typowy kierunek. Użytkownik zbliża się do punktu tyczenia, trzyma tyczkę w pionie i dostosowuje jej położenie. Proces ten jest powtarzany iteracyjnie, aż odchylenia współrzędnych znajdą się we wcześniej określonych granicach. Ponadto może się zdarzyć, że użytkownik nie będzie wiedział gdzie znajduje się kierunek północny. W pochmurny dzień można nawet nie zobaczyć słońca. Tych problemów można teraz uniknąć, używając strzałki w aplikacji Tyczenie punktów. Dzięki tyczce z kompensacją wychylenia, grot tyczki można skierować bezpośrednio do tyczonego punktu. Dlatego nie ma już potrzeby orientowania odbiornika ruchomego i wykonywania iteracyjnego procesu tyczenia.


Nowy sposób tyczenia punktów za pomocą odbiornika ruchomego GNSS Leica GS18 T

Tyczenie punktów metodą "na strzałkę"

Podczas tyczenia metodą "na strzałkę", odbiornik ruchomy GNSS nie musi być zorientowany w żadnym określonym kierunku. Strzałka pokazuje, w którym kierunku ma poruszać się odbiornik ruchomy, zgodnie z aktualnym kierunkiem ruchu.

Orientacja i kierunek ruchu
Orientacja i kierunek ruchu

Kierunek ruchu przedstawia kierunek, w którym porusza się użytkownik z odbiornikiem ruchomym. Wyznacza się go na podstawie pomierzonych różnic współrzędnych w następujących po sobie epokach. Jak pokazano na poniższym rysunku, kierunek ruchu jest wyrażony w odniesieniu do kierunku rzeczywistej północy.

Tyczenie z odbiornikiem ruchomym Leica GS18 T; kierunek odbiornika używany do nawigacji metodą "na strzałkę"
Tyczenie z użyciem konwencjonalnego odbiornika ruchomego GNSS korzystając z metody "na strzałkę"

Użycie strzałki znacznie ułatwia tyczenie i zwiększa wydajność, ponieważ wyświetlane w czasie rzeczywistym informacje na ekranie kontrolera umożliwią użytkownikom znacznie szybszą orientację odbiornika ruchomego GNSS. Należy jednak pamiętać, że ta metoda jest niezawodna, o ile odbiornik porusza się. W przeciwnym razie kierunek ruchu nie może być dokładnie określony, ponieważ współrzędne w kolejnych epokach nie różnią się od siebie. Dlatego system nie może obliczyć, w którym kierunku jest zorientowany odbiornik ruchomy GNSS. Bez tych informacji strzałka nie może prowadzić użytkowników do punktu, który ma zostać wytyczony.

Tyczenie z Leica GS18 T

Dzięki inercyjnej jednostce pomiarowej (IMU) zintegrowanej z GS18 T, odbiornik ruchomy ma możliwość określenia swojego kierunku. Jak pokazano na poniższym rysunku, kierunek wskazuje kierunek ruchu, w którym kontroler jest skierowany. Jest to również kierunek, w którym patrzy użytkownik. Aby poprawnie określić kierunek, GS18 T musi być prawidłowo ustawiony w stosunku do kontrolera. Oznacza to, że interfejs użytkownika w GS18 T musi być skierowany w stronę użytkownika. Kierunek jest wyrażany w odniesieniu do kierunku rzeczywistej północy.

Tyczenie z użyciem konwencjonalnego odbiornika GNSS za pomocą metody "na strzałkę"
Tyczenie z odbiornikiem ruchomym Leica GS18 T; kierunek odbiornika używany do nawigacji metodą "na strzałkę"

Ponieważ kierunek ruchu nie zawsze pokrywa się z kierunkiem, w którym patrzy użytkownik, kierunek GS18 T jest używany do nawigacji metodą "na strzałkę" w aplikacji Tyczenie punktów. W ten sposób użytkownik może dokładniej zobaczyć, w którym kierunku należy przesunąć odbiornik. W konsekwencji wydajność tyczenia jest zwiększona, a czas spędzony w terenie zostaje skrócony.


Kierunek ruchu odbiornika ruchomego GNSS, widok z góry
Tyczenie z odbiornikiem ruchomym Leica GS18 T; kierunek odbiornika używany do nawigacji metodą "na strzałkę"

Leica Captivate i rozszerzone tyczenie

Rzeczywiste elementy obszaru do wytyczenia można wizualizować w oprogramowaniu Leica Captivate. Jak pokazano na poniższym obrazie, elementami tymi może być skan budynku lub rysunek obiektów w pliku dxf znajdujących się na tym obszarze.

Skan budynku, plik dxf zawierający linie i pojedyncze punkty obiektów znajdujących się na obszarze roboczym Skan budynku, plik dxf zawierający linie i pojedyncze punkty obiektów znajdujących się na obszarze roboczym

Skan budynku, plik dxf zawierający linie i pojedyncze punkty obiektów znajdujących się na obszarze roboczym

Zamów demonstrację, jeśli chcesz wypróbować nowy sposób tyczenia z Leica GS18 T

Czytelnicy, którzy chcą poznać możliwości tyczenia z użyciem GS18 T, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Leica Geosystems i zamówić prezentację. Sieć dystrybucyjna Leica Geosystems będzie do Twojej dyspozycji.

 

Metka Majeric 

Metka Majeric
Inżynier Produktu
Leica Geosystems

Leica GS18 T

Odporny na zakłócenia magnetyczne i niewymagający kalibracji - brak konieczności poziomowania
Odporny na zakłócenia magnetyczne i niewymagający kalibracji - brak konieczności poziomowania

Studium przypadku

Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.
Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.