Utvidet utstikking

I dette eksperttipset skal vi se nærmere på store endringer og forbedringer av utstikkingsarbeidet med Leica GS18 T.

Utstikking-stikke

Leica GS18 T er den første GNSS-løsningen med helningskompensering som er immun mot magnetiske forstyrrelser. Nå kan du måle alle punkter raskere og enklere uten å måtte holde stangen loddrett. Du kan spesielt utføre utstikking på en mer effektiv og praktisk måte enn noen gang før.

I dette eksperttipset skal vi se nærmere på store endringer og forbedringer av utstikkingsarbeidet med Leica GS18 T.

Forbedringen av utstikkingen har vært mulig takket være at Leica GS18 T har mulighet til å hente presis kursretningsinformasjon fra roveren. Med kursretningsinformasjonen kan grafikken på styreenheten orienteres riktig i forhold til den faktiske kursretningen til GS18 T. På den måten kan elementer i den virkelige verden vises i Stake Points-appen i Leica Captivate fra brukerens synsvinkel.

Med GS18 T unngås det gjentakende arbeidet med utstikking av punkter, siden det ikke er nødvendig å holde stangen loddrett. Med tradisjonell utstikking må en GNSS RTK-rover orienteres enten mot nord eller mot solen, eller mot en annen typisk retning. Brukeren går nær utstikkingspunktet, holder stangen loddrett og justerer stangens posisjon. Prosessen gjentas til koordinatavvikene er innenfor de forhåndsdefinerte grensene. I tillegg kan det forekomme at brukeren ikke vet hvor nord-retningen er for øyeblikket. På overskyede dager kan det også være umulig å se solen. Disse problemene kan nå unngås ved å bruke følgepilen i Stake Points-appen. Med en helningskompensert stang kan enden av stangen holdes direkte mot utstikkingspunktet. Derfor er det ikke lenger nødvendig å orientere roveren og utføre den gjentakende utstikkingsprosessen.


Ny utstikkingsmetode med Leica GS18 T GNSS RTK-rover

Utstikking av punkter med følgepilen

Under utstikking med følgepilen trenger ikke GNSS RTK-roveren å orienteres mot noen forhåndsdefinert retning. Følgepilen viser hvilken retning roveren må beveges i, i henhold til den gjeldende bevegelsesretningen.

Kursretning og bevegelsesretning
Kursretning og bevegelsesretning

Bevegelsesretningen viser retningen som brukeren med roveren beveger seg mot. Den fastslås ut fra målte koordinatforskjeller i påfølgende tidsavsnitt. Som illustrasjonen nedenfor viser, uttrykkes bevegelsesretningen i forhold til geografisk nord.

Utstikking med Leica GS18 T rover, sensorretningen brukes til å navigere følgepilen
Utstikking med en konvensjonell GNSS RTK-rover med følgepilen

Bruk av følgepilen gjør utstikkingen mye enklere og mer produktiv, siden live-visningen på styreenheten gjør at brukerne kan orientere GNSS RTK-roveren mye raskere. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at denne metoden er pålitelig så lenge sensoren beveger seg rundt. Ellers kan ikke bevegelsesretningen fastslås nøyaktig, siden koordinatene fra påfølgende tidsavsnitt ikke avviker fra hverandre lenger. Derfor kan systemet ikke beregne hvilken retning GNSS RTK-roveren er orientert mot. Uten denne informasjonen kan ikke følgepilen lenger navigere brukeren mot punktet som skal stikkes ut.

Utstikking med Leica GS18 T

Takket være inertialmåleenheten (IMU) som er integrert i GS18 T, har roveren mulighet til å fastslå retningen. Som illustrasjonen nedenfor viser, beskriver kursretningen hvilken retning styreenheten peker mot. Dette er også retningen som brukeren vender mot. For å kunne fastslå riktig kursretning, må GS18 T være riktig innrettet mot styreenheten. Det betyr at brukergrensesnittet på GS18 T må vende mot brukeren. Kursretningen uttrykkes i forhold til geografisk nord.

Utstikking med en konvensjonell GNSS RTK-rover med følgepilen
Utstikking med Leica GS18 T rover, sensorretningen brukes til å navigere følgepilen

Siden bevegelsesretningen ikke alltid samsvarer med retningen brukeren står vendt mot, brukes kursretningen fra GS18 T til å navigere følgepilen i Stake Point-appen. På den måten kan brukeren se mer nøyaktig hvilken retning sensoren må beveges i. Det fører til at utstikkingen går raskere og at man bruker mindre tid ute i felt.


Bevegelsesretningen til en GNSS RTK-rover sett ovenfra
Utstikking med Leica GS18 T rover, sensorretningen brukes til å navigere følgepilen

Leica Captivate og utvidet utstikking

Virkelige elementer i området som skal stikkes ut, kan visualiseres i Leica Captivate-programvaren. Som bildet nedenfor viser, kan disse elementene være enten en skanning av en bygning eller en tegning i dxf-filen av objektene som befinner seg i området.

En skanning av en bygning, en dxf-fil med linjer og enkeltpunkter for objektene som befinner seg i arbeidsområdet En skanning av en bygning, en dxf-fil med linjer og enkeltpunkter for objektene som befinner seg i arbeidsområdet

En skanning av en bygning, en dxf-fil med linjer og enkeltpunkter for objektene som befinner seg i arbeidsområdet

Be om en demonstrasjon hvis du vil prøve den nye utstikkingsmetoden med Leica GS18 T

Lesere som ønsker å se nærmere på utstikkingen med GS18 T kan kontakte den lokale Leica Geosystems-distributøren og be om en demonstrasjon Leica Geosystems' distribusjonsnettverk hjelper deg gjerne.

 

Metka Majeric 

Metka Majeric
Product Engineer
Leica Geosystems

Leica GS18 T

Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level
Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.