Oprogramowanie pomiarowe Leica Infinity

Pomost między terenem i biurem

Leica Infinity

Leica Infinity to przyjazne oprogramowanie do pracy z danymi geoprzestrzennymi przeznaczone dla profesjonalistów. Niezależnie od tego, czy jest to nowy projekt pomiarowy lub przygotowywanie danych do tyczenia na budowie, Infinity wspiera wszystkie prace związane z danymi.

Różne dane są potrzebne do zrealizowania projektu w terenie - BIM, CAD, GID i inne. Oprogramowanie Infinity może łatwo wyodrębniać i eksportować te typy danych. Wykorzystanie zintegrowanych usług wymiany danych - Leica Exchange oraz Leica ConX sprawia, że przenoszenie danych jest znacznie wydajniejsze.Ciągła kontrola


Bądź zawsze na bieżąco. Infinity wspiera wszystkie Twoje prace związane z opracowaniem danych, jednocześnie zapewniając nadzór nad wszystkimi procesami. Generuj rzetelne raporty i dokumenty, które zapewniają dokładność niezbędną podczas realizacji projektów. Oprogramowanie biurowe do przetwarzania informacji geoprzestrzennych dające możliwość pełnego śledzenia danych - od importu po przetwarzanie i eksport.

Most danych


Most łączący prace terenowe z projektowaniem. W łatwy sposób dostosuj widok 3D w celu wizualizacji importowanych danych terenowych, aby kontrolować ich dokładność, przetwarzać i eksportować do CAD. Efektywnie wprowadzaj dane projektowe CAD, aby lepiej wizualizować zakres i skalę projektów, przygotowywać pomiary i tyczenie w terenie. Oprogramowanie Infinity jest mostem łączącym prace terenowe z biurowymi.

Połączone na zawsze


Dostęp do danych jest płynny i efektywny dzięki zintegrowanych w Infinity usługom opracowanym przez Leica, Hexagon i partnerów. Pobieraj dane referencyjne GNSS bezpośrednio z HxGN SmartNet, użyj HxGN Content Program do pobrania map podkładowych do projektu, a także udostępniaj mapy pracownikom terenowym zapewniając im pełną świadomość otoczenia przestrzennego. Przenoś i udostępniaj dane bezpośrednio w Leica Exchange oraz Leica ConX - przesyłaj dane do użytkowników lub do maszyn.

Zobrazowania i chmury punktów


Importuj, przeglądaj i analizuj prace terenowe, na podstawie obrazów pozyskanych w terenie. Mierz pominięte punkty, generuj porównania punktów lub wykorzystuj obrazy UAV do generowania chmur punktów, cyfrowych powierzchni i aktualnych ortoobrazów wspierających terenowe kampanie pomiarowe. Generuj raporty używające standardu ASPRS, aby otrzymać rezultaty, których oczekujesz. Używaj obrazów, aby zawsze być na bieżąco.

Powierzchnie i objętości


Twórz szczegółowe modele powierzchni na podstawie danych terenowych za pomocą Infinity. Łącz pomierzone punkty z chmurami punktów, dodawaj linie jako linie nieciągłości i wykorzystaj obszary do wykluczania lub wyznaczania granic. Używaj powierzchni do obliczania objętości, pomiarów i porównywania obszarów oraz obliczania wykopów / nasypów w celu wygenerowania różnic tolerancji, które można wysłać w teren, aby wytyczyć obszary problematyczne.

Przetwarzanie i wyrównanie danych


Otrzymaj dokładne wyniki podczas przetwarzania wszystkich źródeł danych terenowych, w tym danych pochodzących z tachimetrów, wysokości zmierzonych za pomocą precyzyjnych niwelatorów, obserwacji GNSS RTK oraz statycznych obserwacji linii bazowych. Przeprowadź pełne wyrównanie 3D, 2D i 1D metodą najmniejszych kwadratów, aby uzyskać najbardziej wiarygodne współrzędne.

Skontaktuj się z nami w sprawie Leica Infinity

Skontaktuj się z nami w sprawie oprogramowania Leica Infinity.
Skontaktuj się z nami w sprawie oprogramowania Leica Infinity.

Leica Infinity - Filmy na YouTube

Zobacz, jak to działa. Obejrzyj filmy instruktażowe w serwisie YouTube.
Zobacz, jak to działa. Obejrzyj filmy instruktażowe w serwisie YouTube.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.