Leica Infinity landmålingsprogramvare

Broen mellom felten og kontoret

Leica Infinity

Infinity er brukervennlig kontorprogramvare for profesjonelle landmålere. Den er utviklet for å behandle, prosessere, analysere og kvalitetskontrollere alle måledata fra felten, inkludert totalstasjoner, digitale vaterpass, GNSS-data og droner. Den støtter arbeidsflyten din, enten det handler om nye oppmålingsprosjekter eller klargjøring av data for anleggslayout.

Ulike data føres sammen i ett feltprosjekt – BIM, CAD, GIS og mer. Infinity kombinerer, henter ut, genererer og eksporterer disse datatypene på en sømløs måte. Bruk av integrerte datautvekslingstjenester inkludert Leica Exchange og Leica ConX samt tjenester fra tredjepartsleverandører gjør dataoverføringen mye mer effektiv.Kontroller og kontroller på nytt


Få oversikt. Uansett hvilke data det gjelder, støtter Infinity arbeidsflyten og gir deg oversikt over alle prosessene. Generer pålitelige rapporter og dokumenter som gir deg kvalitetssikringen du trenger i prosjektene. Full datasporing fra import til behandling og til eksport, alt fra den geospatiale behandlingsprogramvaren du bruker på kontoret.

Databroen


Databroen som knytter sammen arbeidet i felten og designet. Det er lett å bruke 3D-visning foran og i midten for å visualisere importerte feltdata for kvalitetskontroll, behandling og sending til CAD. Bruk CAD-designdata til bedre visualisering av prosjektenes omfang og størrelse, og forbered feltmålinger og utstikkingsarbeid på en effektiv måte. Infinity er broen mellom felt og kontor.

Uendelige tilkoblingsmuligheter


Med datatjenester fra Leica, Hexagon og tredjeparter integrert i Infinity, får du sømløs og effektiv tilgang til dataene. Last ned GNSS-referansedata direkte fra HxGN SmartNet, bruk luftfotografier fra  HxGN Content Program som basiskart i prosjektet, inkludert deling med dem som er ute i felten for full oversikt over prosjektets omfang. Flytt og del data direkte med Leica Exchange og Leica ConX, som sender data direkte til brukerne eller maskinene.

Bilder og punktskyer


Importer, vis og analyser feltarbeid ut fra bildene som tas i felten. Mål opp glemte punkter, generer punktsammenligninger eller bruk dronebilder til å generere punktskyer, digitale overflatedata og oppdaterte ortofotografier som støtter feltarbeidet, inkludert rapporter med ASPRS-standarder som gir dataresultater med den nødvendige sikkerheten. Bruk bilder til å holde deg kontinuerlig oppdatert

Flatemodeller og volum


Lag detaljerte overflatemodeller ut fra feltdataene med Infinity. Kombiner målte punkter med punktskydata, legg til bruddlinjer og bruk områder til ekskludering eller avgrensning. Bruk overflater til å beregne volumer, mål og sammenlign overflater, og beregn kart over skjæringer/fyllinger for å generere toleranseforskjeller som kan sendes til felten for utstikking av vanskelige områder.

Prosesser og juster


Få nøyaktige resultater ved behandling av feltdata fra alle kilder, inkludert totalstasjonobservasjoner, nivellerte presise høyder, GNSS RTK-observasjoner og statiske baselinjeobservasjoner. Kjør fullstendige minstekvadratjusteringer i 3D, 2D og 1D for å produsere pålitelige koordinatdata.

Leica Infinity - Kontakt oss

Kontakt oss om Leica Infinity-programvaren.
Kontakt oss om Leica Infinity-programvaren.

Leica Infinity YouTube-spilleliste

Se hvordan det fungerer. Se instruksjonsvideoene om Infinity på YouTube.
Se hvordan det fungerer. Se instruksjonsvideoene om Infinity på YouTube.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.