Leica Infinity - mjukvara för mätning

Ett sammanhängande arbetsflöde i alla dina projekt.

Leica Infinity

Leica Infinity är en användarvänlig mjukvara för yrkesverksamma inom mätning. Den är utformat för att hantera, bearbeta, analysera och kvalitetskontrollera mätdata från så väl totalstationer, avvägare, GNSS och UAV.  Oavsett om det gäller mätning för ett nytt projekt, eller för att förbereda data för konstruktionsarbeten, så stödjer Infinity arbetsflödet och håller dig uppdaterad.

Olika data samlas i ett fältprojekt - BIM, CAD, GIS och mer. Infinity kombinerar, extraherar, genererar och exporterar dessa datatyper sömlöst. Och med hjälp av integrerade utbyte av datatjänster inklusive Leica Exchange, Leica ConX och tjänster från tredjepartsleverantörer blir flyttning av data så mycket effektivare. 

 

 Kontrollera och kontrollera igen


Ha alltid den senaste informationen. Oavsett data stöder Infinity dina arbetsflöden samtidigt som du övervakar alla dina processer. Skapa pålitliga rapporter och dokument som ger dig den kvalitetssäkring du behöver för dina projekt. Full dataspårbarhet från import till bearbetning och export, tack vare din kontorsprogramvara

 

Data överbryggning


Data överbyrggning binder samman fältet och designvärlden. Det är enkelt att använda 3D-visningen för att visualisera importerad fältdata för kvalitetskontroll, bearbetning och sändning till CAD. Att läsa in CAD-datan förbättrar visualiseringen av projektets omfattning och förbereder att fältmätnings- och insatsuppgifter utförs effektivt. Infinity är "bron" mellan fält och kontor.

Alltid ansluten


Med datatjänster från Leica, Hexagon och tredje parter integrerade med Infinity är åtkomst till data sömlös och effektiv. Ladda ner GNSS-referensdata direkt från HxGN SmartNet, använd HxGN Content Program som baskartor i ett projekt inklusive delning till fältet för fullständig rumslig medvetenhet. Flytta och dela data direkt med Leica Exchange och Leica  Leica ConX, skicka data direkt till användare eller maskiner.

Bildhantering och punktmoln


Importera, visa och analysera fältarbete som visas av bilderna tagna från fältet. Mät glömda punkter, generera punktjämförelser eller använd UAV-bilddata för att härleda punktmoln, digital ytdata och uppdaterade ortofoton som stöder dina fältarbeten, inklusive rapporter som använder ASPRS-standarder för att ge det förtroende du behöver från dataresultaten. Använd bilder för att alltid vara uppdaterad.

Yta och volym


Skapa detaljerade ytmodeller från dina fältdata med Infinity. Kombinera uppmätta punkter med punktmolnsdata, lägg till linjer som brytlinjer och använd områden för uteslutning eller gränser. Använd ytor för att beräkna volymer, mäta och jämföra ytor, och beräkna klippfyllningskartor för att generera toleransskillnader som kan skickas till fältet för att mäta ut svåraområden.

Bearbeta & Justera


Få korrekta resultat när du bearbetar alla fältdata inklusive totalobservationer, jämna exakta höjder och GNSS RTK och statiska baslinjeobservationer. Kör full 3D, 2D och 1D gör justeringar på minsta kvadrat för att producera den mest tillförlitliga data.

Kontakta oss om Leica Infinity

Kontakta oss om mjukvaran Leica Infinity.
Kontakta oss om mjukvaran Leica Infinity.

Leica Infinity YouTube playlist

See how it works. Watch the Infinity how-to videos in YouTube.
See how it works. Watch the Infinity how-to videos in YouTube.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.