Kriminalteknisk kartlegging Polsk politi bruker Leica Geosystems totalstasjoner med CYBIDs programvare eSURV ved dokumentasjon av ulykker

Politikontoret i Katowice

Opplæring i rekonstruksjon av ulykker hos polsk politi med CYBIDs programvare PLAN.
Kilde: Politikontoret i Katowice

Leica Geosystems' teknologi og CYBIDs spesialprogram for kriminalteknisk kartlegging ved dokumentasjon av ulykker brukes av polsk politi.

Eksterne forhold for å sikre dokumentasjon og etterforskning av trafikkulykker spiller en viktig rolle

Ved trafikkulykker, som ved andre hendelser som forbrytelser eller brann/brannstiftelse, foretar politiet visuelle undersøkelser og sikrer bevis. Bevisene danner grunnlaget for å analysere og rekonstruere hendelsesforløpet. Vanligvis må dokumentasjonen og etterforskningen utføres rett etter en ulykke eller hendelse. Politibetjenter må noen ganger skaffe dokumentasjon på kollisjoner på stedet under krevende eksterne forhold, som dårlig vær med snø, regn, tåke osv. I tilfeller der ulykken strekker seg over flere hundre meter, kan det ta lang tid å skaffe dokumentasjonen, og noen ganger må arbeidet utføres to ganger: både på dagen og om natten. Alle etterforskninger er ulike. I mange situasjoner er de involverte tynget av en rekke faktorer som stress, omstendighetene rundt hendelsen og den følelsesmessige tilstanden til ofrene og vitnene. I tillegg skal dokumentering, opprydding og gjenåpning av ulykkesstedet for vanlig trafikk også skje raskt, så det er et enormt tidspress for alle som jobber på stedet. 


Kjennetegnene og de ulike sporene ved trafikkulykker bør ikke undervurderes

Sporene som skal dokumenteres etter en trafikkulykke, er langt mer enn bare de mekaniske sporene vi kan se med det blotte øye direkte på karosseriet til kjøretøyene som var involvert i ulykken. Det finnes også en rekke ulike spor på veibanen. Disse er viktige indikatorer når ulykken skal rekonstrueres og analyseres. Kjøretøyene i ulykken legger igjen spor når de ruller, bremser, låser seg, glir eller skrenser. I tillegg kan det være ulike typer riper, for eksempel etter bakkekontakt fra for eksempel motorsykler: Friksjonsmerker, inntørkede merker eller skår av glass, lykter eller andre splintrede deler. Det er med andre ord en rekke spor og indikatorer som skal dokumenteres. Nøyaktig fastsettelse av geometrien til sporet som sitter igjen på veibanen, f.eks. fastsettelse av punkter som markerer lengden på bremsesporene, er vanligvis bare mulig når dokumentasjonen gjøres på stedet.

Betydningen av omfattende dokumentasjon ved rekonstruksjon av ulykker

Dokumentasjonen av trafikkulykker og innsamlingen av bevis skal være objektiv og presis, og omfatter påviste spor, tilstanden til involverte kjøretøy og eventuelle skadede personer, og avstanden mellom alle gjenstandene, sporene og omgivelsene rundt ulykken. De sikrede bevisene er helt avgjørende for korrekt rekonstruksjon av hendelsesforløpet. Bevisene fastslår sannsynligheten for gyldige konklusjoner når det gjelder trafikkparameterne: før, under og etter kollisjonen. Materialet har stor innvirkning på fastsettelse av ulykkesforløpet og årsakene. 

 

Polsk politi – Leica totalstasjon og CYBID eSURV

Bruk av  Leica TS10 og eSURV -programmet hos polsk politi i Katowice.

 

Problemet: Enorme utfordringer på stedet. Løsningen: Leica TS10 totalstasjon og eSURV-programmet for kriminalteknisk kartlegging.

De ovennevnte faktorene en politibetjent må ta hensyn til ved dokumentasjon av en ulykke, kan påvirke en korrekt tolkning av hva som skjedde. Utfordringene på ulykkesstedet når det gjelder den visuelle undersøkelsen, tidspresset med å registrere alle detaljer om hendelsen, få med detaljerte beskrivelser av sporene, omfanget av ulykkesstedet, værforholdene, de involverte personene osv., er enorme. Likevel må politiet sikre pålitelige bevis direkte på stedet for den videre etterforskningen.

CYBID er et polsk selskap som har spesialisert seg på å utvikle programvare for kriminalteknisk kartlegging. Selskapet samarbeider med Hexagon og Leica Geosystems, og har utviklet en unik løsning til dokumentasjon av trafikkulykker. 

Leica-CYBIDs løsning er et komplett system med tilpasset maskinvare og programvare som sikrer korrekt og omfattende dokumentasjon av trafikkulykker. Løsningen fungerer raskt og effektivt for alle nødetater som jobber på ulykkesstedet, spesielt under den første visuelle undersøkelsen og dokumentasjonen, og til analysene og rekonstruksjonen av ulykken senere. Leica-CYBID-systemet består av ulike programmer (eSURV, PLAN, V-SIM, PHOTORECT) og en Leica FlexLine TS10 totalstasjon.

Leica TS10 er en avansert, manuell totalstasjon som brukes til kartlegging av ulykker på stedet. Totalstasjonen har en utvidet rekkevidde på opptil 10 km, noe som gjør den velegnet til å dokumentere både små og store ulykker som strekker seg over et stort området. TS10 er ekstra robust og kan derfor brukes ved temperaturer fra -20 til +50 °C. Leica TS10 har IP-klassifisering 66, som betyr at enheten tåler kraftig spyling og er helt støvtett. Med bakbelyst skjerm og tastatur, laserpeker og en stor 5" pekeskjerm i farger sikrer enheten komfortabel bruk uansett forhold og situasjon (dag/natt, bruk med hansker, osv.), og dette gjør enheten til et perfekt verktøy ved datainnsamling etter trafikkulykker. 
For å kunne foreta raske målinger på ulykkesstedet brukes TS10 sammen med CYBIDs eSURV-programvare for kriminalteknisk kartlegging. eSURV ble utviklet og optimalisert spesifikt for å utføre målinger på stedet. Selve prosessen er enkel: Dataene som samles inn med Leica totalstasjon på stedet, analyseres og bearbeides av eSURV-programvaren, som i tillegg oppretter en 2D-tegning eller skisse på stedet.

eSURV-programvaren er intuitiv og brukervennlig, og minimerer risikoen for menneskelige feil. Den tilsvarer metoden for ulykkesdokumentasjon som brukes av polsk politi i dag. Riktignok ble Leica TS10 totalstasjon utviklet for geodetisk bruk og landmåling. Men kombinert med CYBIDs eSURV-programvare kan opplært personell enkelt dokumentere trafikkulykker på stedet uten å måtte ha spesialkunnskap innen landmåling.

 

Ekspertråd om totalstasjonen og CYBID-løsningen for polsk politi (trafikkulykker) 

Leica FlexLine totalstasjon med CYBIDs eSURV-programvare

 

I tillegg til eSURV-programmet finnes også disse programvaremodulene:

 • CYBID PLAN er utviklet for å opprette situasjonstegninger/skisser og 3D-visualiseringer. Programmet inneholder moduler for å tegne veier og veikryss, biblioteker med vertikale og horisontale markeringer, omriss av kjøretøy og andre brukere av veibanen (deriblant kroppspositurer ved personskader), globale og lokale referansesystemer, lagdelt arbeid, visualisering av værforhold, støtte for WMS (flyfoto-kart), verktøy for dimensjonering, skalering, importering av punktgrafikk (f.eks. bilder, geodetiske baser), databaser med kjøretøy, muligheten for å importere punktskyer og 3D-modeller.
   
   

CYBID eSURV Leica totalstasjon polsk politi

CYBID PLAN 3D-visualisering av situasjonen rundt trafikkulykken 

 • CYBID V-SIM – brukes til å opprette simuleringer av trafikkulykker og kollisjoner mellom kjøretøy. V-SIM-programmet importerer skissene som ble opprettet i PLAN-programmet. V-SIM brukes til å analysere forløpet og konsekvensene av kjøretøyenes kollisjon med hverandre, med andre brukere av veibanen og med hindringer i terrenget. V-SIM har innebygd kraftoverføring og fartsmodell for kollisjoner, og en førermodell for å simulere førerens atferd, inkludert muligheten til å simulere svikt hos føreren og skade på kjøretøyet. I tillegg har V-SIM en teknisk database med kjøretøymodeller samt en opptaksfunksjon for video. V-SIM kan også brukes til å visualisere ulike typer værforhold. I denne programvaremodulen kan observatøren (vitnet) plasseres hvor som helst på ulykkesstedet. Det samme gjelder føreren av og passasjeren i kjøretøyet.

  V-SIM brukes ofte av politiets eksperter på kriminaltekniske laboratorier og av ulykkeseksperter, samt av eksperter utnevnt av domstolene (ekspertvitner).
   
 • CYBID PHOTORECT – utviklet for fotogrammetrisk bildeforvandling. Det kan brukes til å konvertere fotografier til metriske oversiktsbilder. PHOTORECT bruker fotografisk dokumentasjon i situasjonsskisser. Det kan benyttes fotogrammetrisk forvandlede bilder, f.eks. til å videresende informasjon om hjulspor eller andre spor på veibanen, geometrien til stedet og samtidig som en indikasjon på geolokasjon av elementer eller detaljer om gjenstander (bevis).
  Leica-CYBID-systemet tas nå i bruk av polsk politi over hele landet som standardverktøy ved dokumentasjon av ulykker. Systemet gir rask og pålitelig dokumentasjon av trafikkulykker og ulykkesstedet, uavhengig av eksterne forhold. 


Med Leica TS10 og CYBID eSURV-løsningen kan polske politibetjenter tilby digital dokumentasjon av trafikkulykker til kollisjons- og ulykkeseksperter eller domstoler for analyse, etterforskning og rekonstruksjon.

 

Vil du ha mer informasjon eller snakke med en av ekspertene våre, klikker du her.

 

Om forfatteren: Dariusz Bułka, styreleder i CYBID

Dariusz Bulka, CYBID 

I mer enn 25 år har Dariusz Bułka utviklet programvare og systemer for dokumentasjon, analyse og rekonstruksjon av trafikkulykker og ulykkessteder. Bułka er styreleder og partner i selskapet CYBID. CYBIDs løsninger brukes ofte av polsk politi og andre nødetater, forsikringsselskaper, kriminaltekniske eksperter og ulykkeseksperter.

Dariusz Bulka leder flere forskningsteam på en rekke ulike prosjekter utført av CYBID i samarbeid med ledende polske vitenskapelig institusjoner.

Bulka er også forskningsleder for arbeid som utføres av CYBID og Central Police Forensic Laboratory, på prosjektet som ble utviklet i 2020: «Systemet med å markere, registrere og spore omløpet av bevis ved hjelp av moderne geoinformasjonsteknologi".

Utdannet ved Fakultetet for elektroteknikk, automatisk styring og informatikk, med fordypning i informatikk. Doktorgrad med spesialfeltet «Nervesystemlignende nettverk» ved AGH University of Science and Technology i Krakow.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet
Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet

Etterforskning av trafikkulykker

Rask dokumentering av ulykkessteder i 2D og 3D, også under krevende forhold.
Rask dokumentering av ulykkessteder i 2D og 3D, også under krevende forhold.

Opprett din digitale tvilling for kriminaltekniske undersøkelser med oss

Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder
Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder

Læringssenter

Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?
Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?