Polska Policja wdraża tachimetry Leica Geosystems TS10 oraz eSURV, oprogramowanie CYBIDU

Komenda Wojewódzka Policji Katowicach

Opis: Szkolenie ze sporządzania w programie PLAN cyfrowych szkiców sytuacyjnych w Polskiej Policji.
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji Katowicach

 

Technologia firmy Leica i specjalistyczne oprogramowanie CYBIDU do dokumentacji wypadków wdrożone w polskiej Policji.

Warunki prowadzenia oględzin zdarzeń drogowych

W przypadku zdarzeń drogowych, tak jak w przypadku innych np. zdarzeń kryminalnych czy pożarowych organy policyjne przeprowadzają oględziny i zabezpieczają materiał dowodowy. Stanowi on podstawę analizy i rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. Czynności oględzinowe wykonywane powinny być bezpośrednio po zdarzeniu i często muszą być prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz, mgła) zarówno w dzień jak i w nocy. Wykonywane są w warunkach terenowych o różnym, czasami kilkusetmetrowym zasięgu, a w przypadku katastrof w ruchu drogowym nawet o znacznie większym zasiegu. Prowadzaniu oględzin nie sprzyja stres związany z okolicznościami zdarzenia, jak i stan emocjonalny jego uczestników oraz świadków. Ze względu na utrudnienie w ruchu drogowym, badaniu miejsca wypadku towarzyszy jednostkom ogledzinowym również znaczna presja czasu.

Charakterystyka śladów w wypadkach drogowych

Ślady w przypadku zdarzenia drogowego to nie tylko ślady o charakterze mechanoskopijnym występujące w obrębie nadwozia i podwozia pojazdów biorących udział w zdarzeniu. To również, bardzo ważne w dalszej analizie, różnego typu ślady pozostawione na nawierzchni drogi. Na drodze ujawniane są pochodzące od kół pojazdu ślady:  toczenia, hamowania, blokowania, znoszenia czy zarzucania. Mogą występować różnego typu zarysowania będące wynikiem np. stykania z podłożem przewróconych pojazdów jednośladowych, pojawiają się również ślady wleczenia,  sunięcia  czy też odłamki szyb, lamp lub innych pofragmentowanych części nadwozia. Najczęściej precyzyjne określenie geometrii śladu pozostawionego na jezdni np. określenie punktów granicznych wyznaczających długość śladu hamowania możliwe jest dopiero podczas bezpośredniej inspekcji.

Rola dokumentacji w rekonstrukcji przebiegu wypadku

Wynik oględzin musi mieć postać obiektywnego i precyzyjnego materiału dokumentującego zarówno ujawnione ślady, stan pojazdów i osób poszkodowanych jak i relacje przestrzenne wszystkich biorących udział w zdarzeniu obiektów, śladów i otoczenia. Zabezpieczony materiał jest krytyczny dla prawidłowej rekonstrukcji zdarzenia. Stanowi o prawdopodobieństwie prawidłowego wnioskowania co do parametrów ruchu przed, w trakcie i po kolizji. Wpływa na określanie przebiegu i przyczyn wypadku oraz podejmowanie działań  prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Polish Police - Leica Total Station and CYBID eSURV

Opis: Wdrożenie systemu eSURV w Polskiej Policji. Źródło: Komenda Wojewódzka Policji Katowicach

 

Problem: Wiele różnych czynników o kluczowym znaczeniu na miejscu zdarzenia. Rozwiązanie: TS10 i eSURV

Opisany powyżej zbiór czynników w postaci losowo wyznaczanych warunków prowadzenia oględzin,  wymagania zapewnienia w tych losowych warunkach niezawodności pomiaru, wymagania szybkości działania, uwzględnienia specyfiki śladów, rozmiaru badanego miejsca powodują, że rozwiązania pomiarowe i oprogramowanie, które doskonale sprawdzają się w innych dziedzinach (przemyśle, geodezji itd.) bez znacznych modyfikacji nie są efektywne na miejscu zdarzenia drogowego. Dodatkowo, w ujęciu ilościowym, to zdarzenia drogowe i idąca za tym ilość prowadzonych oględzin miejsc wypadków drogowych zajmują  pierwsze miejsce w statystykach policyjnych.

Aby zatem najlepiej spełnić wymagania, pominąć ograniczenia i zapewnić w każdych warunkach możliwość uzyskania rzetelnego materiału dla dalszego postępowania firma CYBID, partner Hexagon i Leica Geosystems opracowała dedykowane rozwiązanie dla dokumentacji zderzeń drogowych.

To dopasowany do specyfiki zdarzeń na drodze, kompletny, kilkuelementowy system. Zapewnia skuteczne i efektywne wspomaganie obsługi zdarzenia na etapie oględzin, pomiaru i opracowywania dokumentacji oraz analizy i rekonstrukcji zdarzenia. W ramach systemu dostępny jest pakiet dedykowanych, kompatybilnych aplikacji (eSURV, PLAN, V-SIM, PHOTORECT) zapewniający niezbędną do badania, dokumentowania i analizy zdarzeń drogowych funkcjonalność i wymianę danych gromadzonych i opracowywanych w toku kolejnych etapów postępowania.

Do prowadzenia pomiaru wykorzystywany jest tachimetr serii Leica FlexLine TS10. To między innymi cechy tego urządzenia takie jak zasięg do 10 km, zakres pracy w temp. od -20 do +50°C, odporność na czynniki środowiskowe IP66, podświetlany ekran i klawiatura, laserowy wskaźnik celu, duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz wielkości 5” pozwalają  na komfortową pracę w różnych warunkach i sytuacjach (noc, praca w rękawiczkach itd.) oraz decydują o optymalnym dostosowaniu tego instrumentu do gromadzenia danych dla miejsc zdarzeń drogowych.

Aby spełnić warunek szybkości obsługi pomiarów Leica FlexLine TS10 Total Station wyposażane zostało w oprogramowanie terenowe zaprojektowane i zoptymalizowane do prowadzenia pomiarów na miejscu wypadku drogowego. To aplikacja eSURV. Odpowiada ona za gromadzenie i przetwarzanie danych pomiarowych i tworzenie szkicu miejsca zdarzenia. Jest intuicyjna i zgodna z obowiązującą metodyką przyjętą przez Policję. To ona powoduje, że wykonanie pomiaru jest proste, a ryzyko popełnienia błędu niewielkie. Dzięki tej aplikacji pomiar na miejscu zdarzenia mogą wykonywać przeszkoleni funkcjonariusze Policji i nie ma konieczności angażowania do obsługi instrumentu specjalistów z zakresu geodezji.

Expert Insight on Total Station and CYBID Solution for the Polish Police (CRASH) 

Opis: Leica FlexLine Total Station z widokiem aplikacji sterującej CYBID eSURV

Poza aplikacją eSURV odpowiedzialną za pomiary terenowe, w ramach pakietu oprogramowania dostępne są aplikacje działające na komputerach klasy PC, odpowiadające za uzyskanie produktów obsługi zdarzeń drogowych.

  • Cybid PLAN przeznaczony do sporządzania szkiców sytuacyjnych i wizualizacji 3D. Zawiera moduły dedykowane do rysowaniu dróg i skrzyżowań, biblioteki oznakowania pionowego i poziomego, sylwetki pojazdów i innych uczestników ruchu (w tym unikalna sylwetka położenia ciała), globalny i lokalne układy odniesienia, pracę w warstwach, wizualizacja warunków atmosferycznych, obsługa WMS (ortofotomapa), narzędzia do wymiarowania, skalowania, import bitmap (np. zdjęć, podkładów geodezyjnych), bazy danych pojazdów, możliwość importu chmur punktów oraz modeli 3D.

CYBID eSURV Leica Total Station Polish Police

Opis: CYBID Plan-wizualizacja 3D miejsca wypadku drogowego (jednocześnie środowisko ruchu dla symulacji w CYBID V-SIM)

  • CYBID V-SIM – przeznaczony do sporządzania zgodnej z zasadami dynamiki symulacji ruchu i zderzeń pojazdów. Umożliwia analizę przebiegu i skutków zderzeń pojazdów samochodowych między sobą, z innymi uczestnikami ruchu oraz z przeszkodami terenowymi. Wbudowany model zderzenia siłowego i impulsowego. Model kierowcy z możliwością symulacji zachowania kierowcy o zadanych umiejętnościach. Możliwość symulacji awarii i uszkodzeń pojazdu. Posiada wbudowaną bazę danych technicznych pojazdów. Funkcję zapisu video. Wizualizację różnorakich warunków atmosferycznych. Pozycja obserwatora może być ustalona w dowolnym miejscu, w tym powiązana z pozycją kierującego lub pasażera pojazdu. Wbudowany optymalizator do zautomatyzowanego poszukiwania wartości nieznanych parametrów wejściowych. Program V-SIM importuje szkice wykonane w programie PLAN. V-SIMem posługują się zarówno eksperci Laboratoriów Kryminalistycznych Policji jak i funkcjonujący na rynku biegli wykonujący ekspertyzy na zlecenie sądów.
  • CYBID PHOTORECT – przeznaczony do fotogrametrycznego przekształcania zdjęć. Pozwala przekształcać zdjęcia do postaci metrycznych ortoplanów. W ten sposób system pozwala skutecznie integrować dokumentację fotograficzną ze szkicem sytuacyjnym. Przekształcone fotogrametrycznie zdjęcia można wykorzystywać np. jako nośnik informacji o śladach, skomplikowanej geometrii miejsca i zarazem wskazania na szkicu geolokalizacji elementów/szczegółów obiektów utrwalonych na zdjęciu.

System jest właśnie wdrażany przez Policję na terenie całej Polski. Będzie zapewniać właściwe dokumentowanie istotnych w dalszej analizie śladów i informacji na miejscach zdarzeń drogowych bez względu na warunki zewnętrzne,  w sposób niezawodny i szybki. Pozwoli na dostarczanie w postaci cyfrowej sporządzonych przez Policję szkiców z miejsca zdarzenia ekspertom analizującym przebieg zdarzenia drogowego.

 

Więcej informacji na temat tego rozwiązania oraz kontakt do specjalisty Hexagonu/Leica znajdą Państwo tutaj.

 

O autorze: Dariusz Bułka, Prezes Zarządu firmy CYBID

Dariusz Bulka, CYBID 

Od ponad 25 lat Dariusz Bułka opracowuje oprogramowanie i systemy do dokumentacji, analizy i rekonstrukcji  zdarzeń drogowych i kryminalnych. Jest wspólnikiem w spółce CYBID, w której zajmuje się projektowaniem i nadzorem merytorycznym nad tworzonymi rozwiązaniami. Te wdrażane są w Policji i innych służbach mundurowych, firmach ubezpieczeniowych, dla biegłych sądowych i innych ekspertów obsługujących zdarzenia. Kierownik zespołów badawczych w projektach realizowanych przez CYBID wspólnie z wiodącymi w Polsce jednostkami naukowymi. Kierownik badań prowadzonych przez CYBID i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, w projekcie, gdzie w 2020 opracowano „System oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych”.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na kierunku Informatyka oraz studiów doktoranckich o specjalizacji sieci neuronowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.