Forensisk kartläggning: Polsk polis använder Leica Geosystems totalstationer med CYBID:s mjukvara eSURV för dokumentation av olycksplatser

Komenda Wojewódzka Policji Katowicach

Utbildning i rekonstruktion av olyckor hos den polska polisen med CYBID-programmet PLAN.
Källa: Provinspolisens huvudkontor i Katowice

Polsk polis använder teknik från Leica Geosystems och CYBID:s specialmjukvara för forensisk kartläggning för att dokumentera olycksplatser.

Externa faktorer vid dokumentation och utredning av trafikolyckor

I samband med trafikolyckor och andra incidenter såsom olika brott, brand eller mord är det polisens uppgift av genomföra visuella inspektioner och bevara bevis. Denna bevisning utgör grunden för analys och rekonstruktion av händelseförloppet. Dokumentation och utredning måste i regel genomföras direkt efter en olycka/incident. Poliser som arbetar på plats behöver ibland utföra olycksdokumentation under svåra yttre förhållanden – exempelvis i dåliga väderförhållanden såsom snö, regn, dimma eller liknande. Om en olycksplats sträcker sig över ett område på hundratals meter kan dokumentationen ta lång tid och ibland måste arbetet fortsätta långt in på natten. Varje utredning är unik. I många fall utsätts utryckningspersonalen för ytterligare påfrestningar såsom stress, omständigheterna kring händelsen och offrens och vittnenas känslomässiga tillstånd. Att snabbt behöva dokumentera, röja och öppna upp en olycksplats för trafik medför också en stor tidspress för alla inblandade. 


Mängden och variationen av detaljer och spår vid en trafikolycka bör inte underskattas

I samband med en trafikolycka är det betydligt fler spår som behöver dokumenteras än enbart de mekanoskopiska spår som syns för blotta ögat direkt på karossen eller chassit på de inblandade fordonen. Hit hör även olika spår som blir kvar på vägytan. Dessa är viktiga indikatorer för rekonstruktion och analys av olyckor. De fordon som är inblandade i olyckan eller kollisionen lämnar spår och märken efter sig när de rullar, bromsar, låser, slirar eller sladdar. Dessutom kan det finnas olika typer av repor, som uppstår vid exempelvis markkontakt med enkelspåriga fordon såsom slipmärken, torkningsmärken eller skärmärken av glas, lyktor eller andra krossade delar. Med andra ord måste en mängd olika spår och indikatorer dokumenteras. Exakt bestämning av geometrin hos spåren på körbanan, till exempel fastställande av punkter som markerar längden på bromsspår, är i regel endast möjlig direkt på plats.

Omfattande dokumentation spelar en viktig roll i samband med rekonstruktion av olyckor

Resultaten av dokumentation och bevisinsamling vid en trafikolycka måste vara objektiva och exakta och omfatta identifierade spår, skicket på de iblandade fordonen och eventuellt skadade personer samt den spatiala relationen mellan alla föremål, spår och omgivningen. Säkrat bevismaterial är avgörande för en korrekt rekonstruktion av olyckan. Bevisningen avgör sannolikheten för att man ska kunna dra riktiga slutsatser gällande trafikparametrar – före, under och efter olyckan. Materialet är även viktigt för fastställande av olyckans förlopp och orsaker. 

 

Polska polisen – Leica totalstation och CYBID eSURV

Användning av  Leica TS10 och eSURV -systemet hos den polska polisen i Katowice.

 

Problemet: Enorma utmaningar på olycksplatsen. Lösningen: Leica TS10 totalstation och eSURV-programmet för forensisk kartläggning.

De olika faktorer som beskrivits ovan och som poliserna måste överväga när en olycka dokumenteras kan påverka tolkningen av händelseförloppet. De utmaningar som poliserna står inför är enorma när det gäller genomförandet av en visuell inspektion, insamling av detaljerade uppgifter om en händelse under beaktande av spårens utformning, storleken på den undersökta platsen, väderförhållandena, de inblandade personerna och så vidare. Trots det måste tillförlitliga bevis samlas in direkt på plats för att möjliggöra ytterligare utredning i ett senare skede.

CYBID, ett polskt företag som specialiserat sig på utveckling av programvara för kriminalteknisk kartläggning och som dessutom är partner till Hexagon, har tillsammans med Leica Geosystems utvecklat en unik lösning för dokumentation av trafikolyckor. 

Leica-CYBID:s lösning är ett komplett system bestående av maskin- och programvara som möter behovet av korrekt och omfattande dokumentation av trafikolyckor. Systemet kan fungera som effektivt stöd till alla räddningsteam som arbetar på olycksplatsen, särskilt under den första visuella olycksinspektionen och dokumentationen, samt för analys och rekonstruktion av olyckan vid ett senare tillfälle. Leica-CYBID-systemet består av olika programapplikationer (eSURV, PLAN, V-SIM, PHOTORECT) och en Leica FlexLine TS10 totalstation.

Leica TS10 är en avancerad manuell totalstation som används för kartläggning av olyckor på plats. Totalstationen har en utökad räckvidd på upp till 10 km, vilket gör att den lämpar sig för dokumentation av både mindre och större incidenter. Tack vare sin robusta konstruktion kan TS10 användas i temperaturer på mellan -20 och +50 °C. Leica TS10 har en IP-klassning på 66, vilket innebär att enheten är kraftigt vatten- och dammskyddad. En bakgrundsbelyst skärm och knappsats, laserpekare och en stor färgpekskärm på 5 tum möjliggör bekväm användning under olika förhållanden och situationer (dag-natt, arbete med handskar etc.), samt gör enheten till ett utmärkt verktyg för datainsamling vid trafikhändelser. 
För att TS10 ska kunna möta behovet av snabb mätning av en olycksplats har den kombinerats med CYBID:s programvara för forensisk kartläggning eSURV, som utvecklats och optimerats särskilt för mätningar på plats. Arbetsflödet är enkelt. De uppgifter som samlas in med Leicas totalstation på plats analyseras och bearbetas av eSURV-programmet, som tar fram en 2D-ritning/en skiss även på plats.

eSURV-programmet har en intuitiv användning som minimerar risken för mänskliga fel. Den motsvarar den polska polisens nuvarande standardmetod för olycksdokumentation. Trots att Leica TS10 totalstation har utvecklats för geodetiska och mättekniska tillämpningar, är det i kombination med CYBID:s eSURV-program så enkelt att dokumentera en trafikolycka på plats att en utbildad polis kan göra det utan särskilda mätkunskaper.

 

Expertråd om totalstationer och CYBID-lösningen för den polska polisen (CRASH) 

Leica FlexLine totalstation med programvaran CYBID eSURV

 

Förutom eSURV-tillämpningen finns även följande programmoduler tillgängliga:

 • CYBID PLAN används för att skapa situationsritningar/skisser och 3D-visualiseringar. Den omfattar moduler för ritning av vägar och korsningar, bibliotek för vertikala och horisontella markeringar, siluetter av fordon och andra trafikanter (inklusive kroppspositioner bland annat vid personskada), globala och lokala referenssystem, arbete i lager, visualisering av väderförhållanden, stöd för WMS (ortofotokarta), verktyg för dimensionering, skalning, import av bitmappar (t.ex. foton, geodetiska baser), fordonsdatabaser samt möjlighet att importera punktmoln och 3D-modeller.
   
   

CYBID eSURV Leica totalstation polsk polis

CYBID PLAN – 3D-visualisering av ett bilolycksscenario 

 • CYBID V-SIM - används för framtagning av simuleringar av trafikolyckor och fordonskollisioner. V-SIM-programmet importerar de skisser som skapats i programmet PLAN. V-SIM gör det möjligt att analysera förlopp och konsekvenser av kollisioner mellan olika fordon, mellan fordon och andra trafikanter och mellan fordon och hinder i terrängen. V-SIM har en inbyggd kraftöverförings- och impulskollisionsmodell samt en förarmodell för simulering av förarens beteende, med möjlighet till simulering av förarfel och skador på fordonet. V-SIM har dessutom en teknisk databas över fordonsmodeller och en videoinspelningsfunktion. V-SIM möjliggör även visualisering av olika väderförhållanden. I den här programvarumodulen kan observatören (vittnet) placeras på valfri plats. Detsamma gäller för föraren och passageraren i fordonet.

  V-SIM används såväl av experter på polisens kriminaltekniska laboratorier som av olycksfallsutredare och experter som utses av domstolar (expertvittnen).
   
 • CYBID PHOTORECT - utvecklad för fotogrammetrisk omvandling av bilder. Denna lösning används för omvandling av fotografier till metriska ortoplaner. PHOTORECT bäddar in bilddokumentation i en situationsskiss. Fotogrammetriskt omvandlade bilder kan användas exempelvis som bärare av information om spår på vägytan, platsens geometri och samtidigt för geolokalisering av element/detaljer hos objekt (bevis).
  Leica-CYBID-systemet implementeras för närvarande som standardverktyg för olycksdokumentation hos den polska polisen i alla delar av landet. Systemet levererar tillförlitlig och snabb dokumentation av trafikhändelser och deras omgivning, oberoende av de yttre omständigheterna. 


Lösningen med Leica TS10 och CYBID eSURV kommer att göra det möjligt för polsk polis att ge olycksfallsutrerade och domstolar tillgång till digital dokumentation av trafikincidenter för vidare för analys, utredning och rekonstruktion.

 

Klicka härför att läsa mer eller kontakta våra experter.

 

Om författaren: Dariusz Bułka, styrelseordförande CYBID

Dariusz Bułka, CYBID 

Dariusz Bułka har utvecklat programvara och system för dokumentation, analys och rekonstruktion av olycks- och brottsplatser i mer än 25 år. Bułka är styrelseordförande och delägare i företaget CYBID. CYBID:s lösningar används av den polska polisen och andra offentliga säkerhetsorganisationer, försäkringsbolag, kriminaltekniska experter och olycksfallsexperter.

Dariusz Bułka leder flera forskargrupper som arbetar med olika projekt som genomförs av CYBID tillsammans med ledande polska forskningsinstitut.

Bułka leder även den forskning som genomförs av CYBID och polisens centrala kriminaltekniska laboratorium i ett projekt som utvecklades 2020: ”System för märkning, registrering och spårning av beviscirkulation med användning av modern geoinformationsteknik”.

Utexaminerad från fakulteten för elektroteknik, automatstyrning och datavetenskap med huvudämne inom datavetenskap. Doktorand med inriktning på neurala nätverk på det vetenskapliga och tekniska universitetet AGH i Krakow.