Kriminalteknisk kortlægning: Polsk politi benytter Leica Geosystems' totalstationer med CYBIDs software eSURV til dokumentation af ulykker

Komenda Wojewódzka Policji Katowicach

Uddannelse i rekonstruktion af ulykker hos polsk politik med CYBIDs software PLAN.
Kilde: Voivodeship-politiets hovedkvarter i Katowice

Leica Geosystems' teknologi og CYBIDs specialudviklede software til kriminalteknisk kortlægning til dokumentation af ulykker benyttes hos polsk politi.

Eksterne forhold, når trafikulykker dokumenteres og efterforskes, spiller en vigtig rolle

Når der sker en trafikulykke eller andre ulykker som f.eks. forbrydelser eller brand/brandstiftelse, foretager politiet visuel inspektion af stedet og sikrer beviserne. Beviserne danner grundlag for analyse og rekonstruktion af hændelsesforløbet. Dokumentationen og undersøgelsen skal som regel ske med det samme umiddelbart efter en ulykke/hændelse. Betjentene på stedet er nogle gange nødt til at udarbejde kollisionsdokumentation under vanskelige forhold – f.eks. i dårligt vejr som sne, regn, tåge osv. Når der er tale om store ulykker, der spænder over flere hundrede meter, er dokumentationen en omstændelig affære og skal nogle gange foretages to gange: både om dagen og om natten. Enhver efterforskning er anderledes. I mange situationer er akuthjælperne påvirket af faktorer som stress, forholdene omkring hændelsen og ofrenes eller vidnernes emotionelle tilstand. Hurtig dokumentation, oprydning og genåbning af et ulykkessted for den øvrige trafik øger også tidspresset på alle, der er involveret. 


Særegenheden og de mange forskellige spor ved en trafikulykke må ikke undervurderes

De spor efter en trafikulykke, der skal dokumenteres, er langt mere end blot de mekanoskopiske spor, der er synlige for det blotte øje på karosseriet og chassiset på de køretøjer, der er involveret i ulykken. Der er også forskellige spor på vejens overflade. Disse spor er vigtige indikatorer i forbindelse med rekonstruktion og analyse af uheldet. De køretøjer, der er indblandet i ulykken eller kollisionen, efterlader spor og mærker, når de ruller, bremser, blokerer, drifter eller skrider. Derudover er der mange forskellige typer skrammer som følge af kontakt med jorden, når køretøjer vælter: slibemærker, tørremærker eller stykker af glas, pærer eller andre ødelagte dele. Der er med andre ord en række forskellige spor og indikatorer, der skal dokumenteres. Præcis fastlæggelse af geometrien af de spor, der er på vejen, f.eks. fastlæggelse af punkter, der markerer bremselængden, er det typisk kun muligt at dokumentere direkte på stedet.

Omfattende dokumentation spiller en vigtig rolle i rekonstruktionen af en ulykke

Resultatet af dokumentationen af en trafikulykke og indsamlingen af beviser skal være objektiv og præcis og omfatte de spor, der er blevet fundet, tilstanden af de involverede køretøjer og mulige tilskadekomne personer samt de rumlige forhold mellem alle objekter, spor og omgivelserne i forbindelse med ulykken. De beviser, man sikrer sig, er altafgørende for en korrekt rekonstruktion af hændelsen. Beviserne afgør sandsynligheden for gyldige konklusioner i forbindelse med de trafikmæssige parametre: før, under og efter kollisionen. Materialet spiller en afgørende rolle, når ulykkens hændelsesforløb og årsager skal fastslås. 

 

Polsk politi – Leica-totalstation og CYBID eSURV

Anvendelse af  Leica TS10 og eSURV -systemet hos polsk politi i Katowice.

 

Problemet: Enorme udfordringer på ulykkesstedet. Løsningen: Leica TS10-totalstation og softwaren til kriminalteknisk kortlægning eSURV.

De ovennævnte faktorer, som en betjent skal tage højde for, når en ulykke dokumenteres, kan have en indvirkning på den korrekte forståelse af, hvad der er sket. Der er enorme udfordringer på ulykkesstedet i forbindelse med en visuel inspektion, hvor hurtigt detaljerne ved hændelsen registreres, og hvor der tages højde for sporenes specifikation, størrelsen på ulykkesstedet, vejrforholdene, de involverede personer osv. Ikke desto mindre skal politimyndighederne indsamle pålidelige beviser direkte på stedet, som de på et senere tidspunkt kan efterforske yderligere.

Den polske virksomhed CYBID, der er specialiseret i udvikling af software til kriminalteknisk kortlægning, er partner hos Hexagon og Leica Geosystems og har udviklet en unik løsning til dokumentation af trafikulykker. 

Leica-CYBIDs løsning er et komplet system, der består af hardware og software, der er skræddersyet til behovet for korrekt og omfattende dokumentation af trafikulykker. Systemet leverer effektiv support til alle beredskabsteams, der arbejder på ulykkesstedet, især i forbindelse med den indledende visuelle inspektion og dokumentation af ulykken, og til analyse og rekonstruktion af hændelsen på et senere tidspunkt. Leica-CYBID-systemet består af forskellige programmer (eSURV, PLAN, V-SIM, PHOTORECT) og en Leica FlexLine TS10-totalstation.

Leica TS10 er en manuel totalstation i høj kvalitet, der bruges til kortlægning af en ulykke på stedet. Totalstationen har en udvidet rækkevidde på op til 10 km, hvilket gør den velegnet til dokumentering af små og store ulykker over et større område. TS10 kan takket være dens robusthed betjenes i temperaturer fra -20 til +50°C. Leica TS10 har en IP-vurdering på 66, hvilket betyder, at enheden er meget vand- og støvtæt. Skærmen og tastaturet har baggrundsbelysning, laserpeger, stor 5" berøringsskærm og muliggør nem betjening selv under vanskelige forhold og situationer (dag/nat, arbejde med handsker osv.) og gør enheden til et fantastisk værktøj til dataindsamling efter en trafikulykke. 
Det er vigtigt at kunne foretage hurtige målinger på et ulykkessted, og TS10 er derfor blevet kombineret med CYBIDs software eSURV til kriminalteknisk kortlægning. eSURV er udviklet og optimeret specielt til målinger på stedet. Arbejdsprocessen er enkel: De data, der indsamles med Leica-totalstationen på ulykkesstedet, analyseres og behandles med eSURV-softwaren, som opretter en tegning/skitse i 2D på stedet.

Betjeningen af eSURV-softwaren er intuitiv og minimerer risikoen for menneskelige fejl. Den opfylder de aktuelle standardkrav til dokumentationsmetodik hos polsk politi. Selvom Leica TS10-totalstationen blev udviklet til geodætisk og opmålingsmæssig brug, kan den i kombination med CYBID eSURV-softwaren benyttes af betjente til at dokumentere et trafikuheld på stedet, uden at vedkommende skal have særlig viden om opmåling.

 

Ekspertindsigt i totalstation og CYBID-løsning til polsk politi (CRASH) 

Leica FlexLine- totalstation med CYBID eSURV-software

 

Ud over eSURV-programmet er følgende softwaremoduler også tilgængelige:

 • CYBID PLAN er designet til udviklingen af situationsmæssige tegninger/skitser og 3D-visualiseringer. Det indeholder moduler til tegning af veje og kryds, biblioteker inklusive vertikale og horisontale markeringer, silhuetter af køretøjer og andre vejbrugere (inklusive kropsplaceringer i tilfælde af personskade), globale og lokale referencesystemer, arbejde med lag, visualisering af vejrforhold, understøttelse af WMS (ortofotokort), værktøjer til dimensionering, skalering, import af bitmaps (f.eks. fotos, geodætiske baser), køretøjsdatabaser samt muligheden for at importere punktskyer og 3D-modeller.
   
   

CYBID eSURV – Leica-totalstation – polsk politi

CYBID PLAN – 3D-visualisering af scenariet ved trafikulykke 

 • CYBID V-SIM bruges til at oprette simuleringer af trafikulykker og kollisioner mellem køretøjer. V-SIM-programmet importerer de skitser, der er oprettet i PLAN-programmet. V-SIM muliggør analyse af forløbet og konsekvenserne af køretøjernes kollision med hinanden, med andre brugere af vejen og med terrænhindringer. V-SIM har en indbygget kraftoverførsels- og impulskollisionsmodel og en førermodel til simulering af førerens adfærd, inklusive muligheden for at simulere førerens fejl og skader på køretøjet. Herudover har V-SIM en teknisk database med køretøjsmodeller og en funktion til videooptagelse. V-SIM gør det også muligt at visualisere forskellige vejrforhold. I dette softwaremodul kan en observatørfigur (vidne) placeres et hvilket som helst sted på ulykkesstedet. Det samme gælder for bilens fører og passagerer.

  V-SIM bruges hyppigt af eksperter på kriminaltekniske laboratorier og ulykkeseksperter samt af de eksperter, der udpeges af retsinstanser (ekspertvidner).
   
 • CYBID PHOTORECT – udviklet til fotogrammetrisk billedtransformation. Modulet gør det muligt at konvertere fotos til metriske ortoplaner. PHOTORECT integrerer fotografisk dokumentation til en situationsskitse. Fotografisk transformerede billeder kan bruges til f.eks. at viderebringe information om spor på vejoverfladen, geometrien af ulykkesstedet og samtidigt som en indikation af geoplaceringen af elementer/objektdetaljer (beviser).
  Leica-CYBID-systemet bliver i øjeblikket indført hos polsk politi i hele landet som et standardværktøj til dokumentation af ulykker. Systemet leverer pålidelig og hurtig dokumentation af en trafikulykke og dens placering, uafhængigt af eksterne forhold. 


Leica TS10- og CYBID eSURV-løsningen gør det muligt for polske betjente at levere digital dokumentation i forbindelse med trafikuheld til kollisions- og ulykkeseksperter eller retsinstanser til analyse-, efterforsknings- og rekonstruktionsmæssige formål.

 

Hvis du vil have flere oplysninger eller kontakt til vores eksperter, kan du klikke her.

 

Om forfatteren: Dariusz Bułka, Bestyrelsesformand hos CYBID

Dariusz Bulka, CYBID 

Dariusz Bułka har i over 25 år udviklet software og systemer til dokumentation, analyse og rekonstruktion af ulykkes- og gerningssteder. Bułka er bestyrelsesformand og partner i virksomheden CYBID. CYBIDs løsninger benyttes af polsk politi i hele landet og andre offentlige sikkerhedsorganisationer, forsikringsselskaber, kriminalteknikere og ulykkeseksperter.

Dariusz Bulka er leder af forskningsteams i en række projekter, der udføres af CYBID sammen med førende polske videnskabelige institutioner.

Bulka står også i spidsen for den forskning, der udføres af CYBID og Central Police Forensic Laboratory i det projekt, der blev igangsat i 2020: "Systemet med markering, registrering og sporing af bevisernes cirkulation ved brug af moderne geoinformationsteknologier".

Kandidat fra Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science med hovedfag i Computer Science. PhD med specialiseringen "Neural Networks" fra AGH University of Science and Technology i Krakow.