Ochrona infrastruktury krytycznej

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Ochrona obiektów o dużym znaczeniu dla społeczności jest wspólnym obowiązkiem rządów krajowych i operatorów infrastruktury z własnym lub zakontraktowanym personelem ochrony. Celem jest wdrożenie koncepcji gotowości w zakresie bezpieczeństwa do analizy potencjalnych zagrożeń i rekomendacji strukturalnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych środków ochronnych. Nasza technologia umożliwia interesariuszom rozszerzenie bezpieczeństwa obwodowego infrastruktury krytycznej, szybkie i bezpieczne zbieranie i wizualizowanie informacji na miejscu, aby zapewnić płynne działanie i szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych w razie potrzeby.

Skontaktuj się z naszymi Ekspertami ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Bezpieczeństwa i Kryminalistyki

Utrzymanie podstawowej infrastruktury technicznej

Bezpieczeństwo infrastruktury zasilającej, takiej jak elektrownie i sieci użyteczności publicznej, jest jedną z głównych trosk operatora elektrowni. Innym problemem może być regularna konserwacja maszyn, konstrukcji, planów, koncepcji awaryjnych i dróg ewakuacyjnych. Podobnie jak konserwacja i dokumentacja zasobów wymaganych do zagwarantowania ciągłego wytwarzania i dystrybucji energii, systemy bezpieczeństwa również wymagają takiej samej uwagi, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie.

Skaner laserowy do obrazowania Leica BLK360 tworzy cyfrowego bliźniaka, czyli kompletny model 3D zakładu, który może być wirtualnie odwiedzany przez kierowników ds. bezpieczeństwa, personel inspekcyjny w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Kompletny plan infrastruktury może pomóc w optymalnym wykorzystaniu potencjalnych zagrożeń w celu uniknięcia awarii zakładu, skutkującej trwałymi zakłóceniami w całym systemie sieciowym.


Monitoruj i chroń infrastrukturę

Punkt ciężkości zorganizowanej gotowości związanej z bezpieczeństwem na poziomie rządowym i prywatnym przesunął się w ciągu ostatniej dekady. Obecnie podmioty publiczne i niepubliczne mają obowiązek wprowadzenia prewencyjnej ochrony antysabotażowej. Umowy międzynarodowe wymagają środków ochronnych w sektorze transportu, takich jak lotniska i infrastruktura portowa.

Wyposażony w oparty na LiDAR system nadzoru 3D składający się z Leica BLK247 i Accur8vision, profesjonaliści mogą monitorować i chronić infrastrukturę krytyczną. BLK247 łączy obrazowanie lidarowe, wideo i termiczne z obliczeniami brzegowymi i inteligentnymi algorytmami, aby natychmiast wykryć i zgłosić fizyczne zmiany w środowisku.

Accur8vision, rozszerzone oprogramowanie do ochrony obwodowej, zawiera elementy wirtualnej rzeczywistości do poruszania się po mapie z wirtualnym intruzem i jest wzbogacone o sztuczną inteligencję w wykrywaniu obiektów. System jest odpowiedni wszędzie tam, gdzie różne obszary na żądanie muszą być zabezpieczone w różnym czasie. Operator centralnej konsoli bezpieczeństwa zabezpiecza obszar, po prostu klikając myszką na mapie 3D.


Monitoruj tamy i zapobiegaj powodziom

Potencjalne ryzyko w przypadku awarii aktywów w sektorze zapór jest znaczne i może skutkować znacznymi zniszczeniami, w tym utratą życia, ogromnymi uszkodzeniami mienia i poważnymi, długoterminowymi konsekwencjami. Pozostałymi skutkami awarii zapory może być utrata zaopatrzenia w wodę, energii, ochrony przeciwpowodziowej, nawigacji lub rekreacji, które mają długotrwałe skutki społeczne, gospodarcze i zdrowotne. Dlatego ciągłe monitorowanie i ochrona zapór i elektrowni wodnych ma kluczowe znaczenie w polityce bezpieczeństwa każdego kraju. Nasze rozwiązania do monitoringu zapór obejmują tachimetry, takie jak tachimetr Leica Nova TM60 lub Leica TS16 total station i Leica Aibot UAV.

Odkryj nasze polecane rozwiązania do ochrony infrastruktury krytycznej


Dokumentacja powykonawcza w pomieszczeniach za pomocą jednego przycisku z obrazami 360° 1
Uchwyć rzeczywistość za pomocą Leica BLK360

BLK360 rejestruje obiekt lub otoczenie w 3D z pełnokolorowymi obrazami panoramicznymi nałożonymi na bardzo dokładną chmurę punktów. Ważący zaledwie 1 kg BLK360 jest najmniejszym i najlżejszym instrumentem w swoim rodzaju, a dzięki obsłudze jednym przyciskiem jest łatwy w obsłudze. Każdy, kto obsługuje tablet, może teraz rejestrować otoczenie za pomocą panoramicznych obrazów 3D o wysokiej rozdzielczości.

BLK360 jest zdolny do obrazowania termicznego dzięki wbudowanemu czujnikowi termowizyjnemu. Każdy skan zawiera panoramę obrazu termicznego, umożliwiającą wyświetlanie temperatur w skanie ze skalą kolorów i przechwytywanie gorących punktów.

Zarządzaj danymi i dostarczaj je za pomocą Leica Cyclone FIELD 360 i Leica Cyclone REGISTER 360 (edycja BLK)

Używając aplikacji Cyclone FIELD 360, BLK360 przesyła obraz i dane chmury punktów na urządzenie mobilne lub ostateczne dane projektu do Cyclone REGISTER 360 lub Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) przez Wi-Fi . Dzięki przetwarzaniu obrazu i chmury punktów w locie w terenie oraz przepływom pracy w biurach automatycznej rejestracji w obu oferowanych programach, BLK360 wraz z wybranym przez Ciebie oprogramowaniem radykalnie usprawnia proces przechwytywania rzeczywistości, otwierając w ten sposób tę technologię dla wszystkich.

Skanowanie laserowe 3D dla najbardziej wymagających potrzeb w zakresie dokładności i przechwytywania dalekiego zasięgu
Przechwytywanie danych za pomocą Leica ScanStation z serii P

Skanery laserowe 3D ScanStation z serii P zapewniają wiodącą w branży dokładność, zaprojektowaną tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, zapewniając jednocześnie niezrównaną dokładność, zasięg i wydajność. Chociaż cena i wydajność różnią się w zależności od modelu, wszystkie ScanStation mają tę samą profesjonalną konstrukcję, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość użytkowania.

Zarządzaj danymi za pomocą Leica Cyclone FIELD 360 i Leica Cyclone REGISTER 360

Przechwycone zeskanowane dane są wizualizowane i wstępnie rejestrowane bezpośrednio w terenie w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Cyclone FIELD 360, która umożliwia użytkownikom sprawdzenie kompletności danych na miejscu.

 

Szybko przetwarzaj środowiska 3D w biurze za pomocą oprogramowania Cyclone REGISTER 360. 

Wizualizuj infrastrukturę za pomocą Leica TruView

Oprogramowanie do wizualizacji chmury punktów TruView umożliwia pomiary, integrację i współpracę w oparciu o przechwycone dane chmury punktów. Korzystając z pamięci USB, sieci lokalnej, chmury prywatnej lub chmury publicznej, interaktywny model 3D jest dostępny dla wszystkich interesariuszy.

Inteligentny system nadzoru 3D do wykrywania zagrożeń i ochrony
Inteligentne wykrywanie zagrożeń i zapobieganie włamaniom dzięki Leica BLK247

BLK247 to inteligentny system nadzoru 3D, który z dokładnością i niezawodnością natychmiast określa zagrożenia w porównaniu do innych. Technologia fuzji czujników BLK247 łączy czujniki LiDAR, wideo i termowizyjne. Monitoruje przestrzenie, wykonując wykrywanie zmian w czasie rzeczywistym w 3D.

Zarządzaj danymi z Accur8vision

Accur8vision to rozbudowany system ochrony obwodowej. Accur8vision chroni cały obszar patrolowanej przestrzeni i nadaje się do zabezpieczania zarówno dużych, jak i małych obszarów.

Dostarczaj wyniki/raporty za pomocą Smart Surveillance System

Zwiększ ogólne zaufanie do swojego systemu bezpieczeństwa. Monitoruj całą przestrzeń w zakresie 360° w poziomie x 270° w pionie w polu widzenia i zdefiniuj określone obszary zainteresowania do nadzoru za pomocą geofencingu 3D. Zdefiniuj strefy alarmowe. Elastycznie zmieniaj strefy ochronne w zależności od potrzeb. Zapewnij ochronę stref rozładunku i załadunku lub wsiadania na lotniskach czy w portach, gdzie nie można zainstalować w tej przestrzeni ogrodzeń i barier na podczerwień. Monitoruj ruch ludzi i zapobiegaj ewentualnemu wtargnięciu.

Monitoring strukturalny dla zautomatyzowanych operacji bezpieczeństwa i ratownictwa na miejscu zdarzenia
Monitoruj ruchy za pomocą tachimetrów Leica Geosystems i dedykowanej aplikacji

Dzięki tachimetrowi Leica Geosystems i aplikacji pokładowej ruchy konstrukcji mogą być automatycznie i precyzyjnie monitorowane w dzień i w nocy, aby zapewnić bezpieczeństwo zespołom reagowania na incydenty i ofiarom.

Ciągłe monitorowanie ruchu za pomocą oprogramowania Leica GeoMoS i tachimetrów Leica Geosystems

W przypadku obiektów, które muszą być monitorowane przez dłuższy czas, można ustanowić zautomatyzowany system monitorowania. Składający się z tachimetru Leica na miejscu i oprogramowania Leica GeoMoS, każdy ruch w konstrukcji będzie wykrywany 24/7. Powiadomienia o ruchu są automatycznie wysyłane w celu poinformowania interesariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z naszymi Ekspertami ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Bezpieczeństwa i Kryminalistyki

Jak technologia przechwytywania rzeczywistości umożliwia zapobieganie katastrofom

Dowiedz się, jak Mobile LABoratory może szybko określić ryzyko zawalenia się wciąż stojących budynków i konstrukcji oraz ocenić korozję konstrukcji żelaznych na miejscu.
Dowiedz się, jak Mobile LABoratory może szybko określić ryzyko zawalenia się wciąż stojących budynków i konstrukcji oraz ocenić korozję konstrukcji żelaznych na miejscu.

Walka z czasem i pływami podczas skanowania w 3D 5-hektarowego przybrzeżnego placu budowy

Rozwiązania do skanowania laserowego 3D umożliwiły personelowi wizualizację zakładu chemicznego w Wietnamie, umożliwiając im planowanie i modelowanie przyszłego rozwoju i renowacji przy użyciu modelu cyfrowego.
Rozwiązania do skanowania laserowego 3D umożliwiły personelowi wizualizację zakładu chemicznego w Wietnamie, umożliwiając im planowanie i modelowanie przyszłego rozwoju i renowacji przy użyciu modelu cyfrowego.

Poprawa bezpieczeństwa przemysłowego z Leica BLK360

Przeczytaj, jak menedżerowie ds. bezpieczeństwa i personel inspekcyjny mogą stworzyć cyfrowego bliźniaka zakładu, który można wirtualnie kontrolować w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
Przeczytaj, jak menedżerowie ds. bezpieczeństwa i personel inspekcyjny mogą stworzyć cyfrowego bliźniaka zakładu, który można wirtualnie kontrolować w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Dlaczego nas wybrać

Profesjonalne doradztwo od expertów dla expertów, konsulting i praktyczna pomoc. Jesteśmy partnerem, któremu zaufały organizacje sektora publicznego i prywatnego, oferującym najszersze portfolio narzędzi geoprzestrzennych, niezawodny serwis i wiedzę ekspercką.
Profesjonalne doradztwo od expertów dla expertów, konsulting i praktyczna pomoc. Jesteśmy partnerem, któremu zaufały organizacje sektora publicznego i prywatnego, oferującym najszersze portfolio narzędzi geoprzestrzennych, niezawodny serwis i wiedzę ekspercką.

Zastosowania

Nasze know-how służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego na całym świecie i na nowo definiuje sposób, w jaki pracownicy organów ścigania zarządzają dochodzeniem w sprawie incydentów i miejsc zdarzeń, zbieraniem dowodów i mapowaniem kryminalistycznym.
Nasze know-how służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego na całym świecie i na nowo definiuje sposób, w jaki pracownicy organów ścigania zarządzają dochodzeniem w sprawie incydentów i miejsc zdarzeń, zbieraniem dowodów i mapowaniem kryminalistycznym.

Rozwiązania

Nasze rozwiązania w zakresie przechwytywania rzeczywistości, badania lub rekonstrukcji sceny, precyzyjnego pozycjonowania i inteligencji lokalizacyjnej dają Ci przewagę w tworzeniu Twojego cyfrowego bliźniaka.
Nasze rozwiązania w zakresie przechwytywania rzeczywistości, badania lub rekonstrukcji sceny, precyzyjnego pozycjonowania i inteligencji lokalizacyjnej dają Ci przewagę w tworzeniu Twojego cyfrowego bliźniaka.

Centrum nauki

Niezależnie od tego, czy chcesz wyjść poza tradycyjne metody dokumentacji, czy opanować technologię, nasze zasoby szkoleniowe wspierają Cię na każdym etapie Twojej codziennej pracy.
Niezależnie od tego, czy chcesz wyjść poza tradycyjne metody dokumentacji, czy opanować technologię, nasze zasoby szkoleniowe wspierają Cię na każdym etapie Twojej codziennej pracy.